Бази завдань (англійська мова, іспит B1)

Іспит з англійської мови (B1)
4__сем_БІОЛОГІЯ_СО (Біологія та здоров’я людини)_ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА__мс_СО (Природничі науки) 24 (id:297)
4_сем_ГЕОГРАФІЯ_СО (Географія)_ГЕОГРАФІЯ Мс_ГІДРОЛОГІЯ_ 24 (id:298)
4_сем_ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ 24 (id:299)
4_сем_ЕКОНОМІЧНИЙ (Усі спеціальності та Мс) 24 (id:300)
4_сем_КНІТ 24 (id:301)
4_сем_ЛІС. І САД.-ПАРК.24_ ГОСПОД. _М/С24 (id:302)
4_сем_МАТЕМАТИКА_МАТЕМАТИКА Мс_СО (Математика) 24 (id:303)
4_сем_ПСИХОЛОГІЯ, ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 24 (id:304)
4_сем_СО (Інформатика)_ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА (Екзамен) 24 (id:285)
4_сем_СО (Фізична культура)24  (id:305)
4_сем_ТУРИЗМ_ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 24 (id:306)
4_сем_ФІЗИКА_СО (Фізика)_ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ_ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 24 (id:307)
4_сем_ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 24 (id:308)
4_сем_ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦ. БЕЗПЕКИ_ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ_ФАКУЛЬТЕТ ПЕД. ОСВІТИ ТА СОЦ. РОБОТИ_ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  (id:309)
4_сем_ХІМІЯ_СО (Хімія)_ЕКОЛОГІЯ 24 (id:310)