Студентам

Підсумковий контроль знань студентів у формі комп’ютерного тестування здійснюється з використанням системи тестування OpenTest.

Порядок роботи у системі тестування описано в “Інструкції користувача системи тестування OpenTest”.

Права та обов’язки студентів під час сеансів тестування викладені у п. 4.1 – 4.3. “Положення про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі комп’ютерного тестування”.

Ви можете в будь-який час пройти пробне тестування, щоб ознайомитися з системою. Детальніше тут.

З базами тестових завдань можна ознайомитися на сторінці Бази тестових завдань.

Для дострокового складання екзамену або заліку у формі комп’ютерного тестування у Центру ІТКТ  (ауд. С-14) необхідно подати:

  • заяву, завізовану деканом факультету (інституту) та проректором з навчальної роботи;
  • копію індивідуальної відомості з балами за поточне оцінювання з дисципліни, засвідчену підписом викладача.

Дату та час сеансу тестування призначає керівник Центру ІТКТ.

Для розгляду апеляційної скарги щодо результатів тестування необхідно подати власноруч написану заяву проректору з навчальної роботи. Після узгодження організаційних питань вам повідомлять про дату і час розгляду апеляції, на якій повинен бути присутній викладач та розробник тестів.