Студентам

До уваги студентів!

Підсумковий контроль знань студентів у формі комп’ютерного тестування здійснюється з використанням системи тестування OpenTest.

Порядок роботи у системі тестування описано в “Інструкції користувача системи тестування OpenTest”.

Права та обов’язки студентів під час сеансів тестування викладені у п. 4.1 – 4.3. “Положення про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі комп’ютерного тестування”.

Для дострокового складання екзамену або заліку у формі комп’ютерного тестування у Відділі технічних засобів навчання “Центрі інформаційних технологій та комп’ютерного тестування”  (ауд. С-14) необхідно подати:

  • заяву, завізовану деканом факультету (інституту) та проректором з навчальної роботи;
  • копію індивідуальної відомості з балами за поточне оцінювання з дисципліни, засвідчену підписом викладача.
Дату та час сеансу тестування призначає керівник Відділу технічних засобів навчання “Центру інформаційних технологій та комп’ютерного тестування” .