Комп’ютерне тестування

Комп’ютерне тестування – інноваційний метод контролю знань студентів

Однією зі складових реформування вітчизняної освітньої галузі є упровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають викликам сучасного інформаційного суспільства і забезпечують високий рівень якості освіти.

Систематичний контроль знань великої кількості студентів викликає необхідність автоматизації контролю, застосування комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення. Комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання:

  • індивідуальності оцінювання знань;
  • системності перевірки й оцінювання знань;
  • тематичності;
  • диференційованості оцінювання знань;
  • принцип однаковості вимог викладачів до студентів.
KOMP_TEST1


Комп’ютерне тестування в університеті здійснюється у комп’ютерних класах Центру ІТКТ (60 комп’ютерів) з використанням системи тестування OpenTest2. Як інструмент оперативного керування, комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень і є альтернативою традиційним методам перевірки знань студентів. Упродовж чотирьох років така форма контролю запроваджена у Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки і дозволяє швидко, об’єктивно й ефективно діагностувати результати навчальної діяльності великої кількості студентів.

KOMP_TEST2

Інформатика і комп’ютерна техніка;На даний час підсумковий контроль знань у формі комп’ютерного тестування проводиться з таких дисциплін:

  • Українська мова (за професійним спрямуванням);
  • Економічна теорія (основи економічних теорій);
  • Правозновство (основи права);
  • Історія України;
  • Історія української культури;

Планується введення комп’ютерного тестування з дисціплін філософія та безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці).