Комп’ютерне тестування

Систематичний контроль знань великої кількості студентів викликає необхідність автоматизації контролю із застосування комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення. Комп’ютерне тестування навчальних досягнень студентів дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання:.

  • індивідуальності оцінювання знань;
  • системності перевірки й оцінювання знань;
  • диференційованості оцінювання знань;
  • принцип однаковості вимог викладачів до студентів.

Комп’ютерне тестування дозволяє значно зекономити час при проведенні контрольних заходів для великої кількості абітурієнтів та студентів у порівнянні з іншими формами моніторингу знань.

KOMP_TEST1


Комп’ютерне тестування в університеті здійснюється у комп’ютерних класах відділу технічних засобів навчання ЦІТКТ (понад 100 комп’ютерів) з використанням системи тестування OpenTest2. Як інструмент оперативного керування, комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень і є альтернативою традиційним методам перевірки знань студентів. Така форма контролю, запроваджена у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, дозволяє швидко, об’єктивно й ефективно діагностувати результати навчальної діяльності великої кількості студентів.

KOMP_TEST2

На даний час комп’ютерне тестування використовується для: