Про відділ

Відділ технічних засобів навчання “Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування” (далі: Центр ІТКТ) створено в рамках реалізації Програми інформатизації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (наказ № 31-к від 28 лютого 2011 року).

Відповідно до вимог, які висувають сучасні умови функціонування системи вищої освіти в Україні, Центр ІТКТ, як структурний підрозділ університету, здійснює діяльність у таких напрямках:

  • формування нормативної бази з питань використання інноваційних технологій навчання в університеті;
  • технічне та організаційне забезпечення навчального процесу при викладанні дисциплін, вивчення яких передбачає використання комп’ютерної техніки та комунікаційного обладнання;
  • технічне, організаційне та методичне забезпечення проведення контролю знань студентів у формі комп’ютерного тестування;
  • створення та управління банком даних тестових завдань для модульного та підсумкового контролю знань студентів з навчальних дисциплін;
  • аналіз та моніторинг результатів підсумкового контролю знань студентів у формі комп’ютерного тестування;
  • адміністрування сервера системи тестування OpenTest та сервера дистанційного навчання університету;
  • координація та методична підтримка впровадження і використання технологій дистанційного навчання у навчальний процес університету;
  • організаційне та методичне забезпечення підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету у сфері інформаційно-комунікаційних технологій;
  • підготовка та випуск інформаційних, науково-методичних видань з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес університету;
  • інформаційне, програмне та аналітичне забезпечення рейтингового оцінювання викладачів, кафедр, факультетів (інститутів) університету.

 Керівник відділу:  старший викладач кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки Павленко Юлія Степанівна