Бази тестових завдань

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Зверніть увагу!!!!  Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування здійснює виключно програмну та технічну підтримку тестування під час підсумкового контролю знань студентів і, діючи відповідно до “Положення про Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування Волинського національного університету імені Лесі Українки”, не несе відповідальності за зміст та обсяг бази тестових завдань для підсумкового контролю знань студентів з навчальних дисциплін.

Спірні питання щодо змісту та обсягу бази тестових завдань НАПОЛЕГЛИВО просимо вирішувати із розробниками тестів та викладачами, які читають відповідні дисципліни.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ (id:201)
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ (id:70)
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (id:66)
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (id:67)
ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ (id:156)
ОСНОВИ ПРАВА (id:61)
ТВОРЧИЙ ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ (id:235)
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (id:263)
Іноземна мова

Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування бази тестових завдань для підсумкового контролю знань з навчальних дисциплін  публікує на сайті відповідно до рішення Вченої ради університету.

Зміни та доповнення до бази тестових завдань здійснюються на підставі рішення кафедри, яка забезпечує викладання відповідної дисципліни. Оновлені бази тестів публікуються тільки після їх апробації розробниками у системі тестування OpenTest.

У 2018 / 2019 н. р. згідно рішення кафедри іноземних мов:

1. природничо-математичних спеціальностей (протокол № 10 засідання кафедри від 19 лютого 2019 р.)

-оновлено базу тестових завдань з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” для студентів 1 курсу (залік, 2 семестр) економічних спеціальностей;
-об’єднано бази тестових завдань дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” для студентів спеціальностей “Психологія”, “Практична психологія”, “Соціологія” на всіх курсах.

-об’єднано бази тестових завдань дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” для студентів 2 курсу (екзамен, 4 семестр) спеціальностей “Географія”, “Геодезія та землеустрій”.

2. гуманітарних спеціальностей (протокол № 9 засідання кафедри від 28 лютого 2019 р.) оновлено базу тестових завдань з “Іноземної мови професійним спрямуванням (англійська)” для студентів 2 курсу (екзамен, 4 семестр) гуманітарних спеціальностей.

У 2018 / 2019 н. р. згідно рішення кафедри історії та культури української мови (протокол № 3 засідання кафедри від 03 жовтня 2018 р.) оновлено базу тестових завдань з “Української мови за професійним спрямуванням”

У 2017 / 2018 н. р. згідно рішення кафедри іноземних мов:

 1. гуманітарних спеціальностей (протокол № 11 засідання кафедри від 5 березня 2018 р.) оновлено бази тестових завдань з “Іноземних мов за професійним спрямуванням” для студентів соціально-гуманітарного напрямку (залік, 2 семестр), (факультетів: філології та журналістики, педагогічної освіти та соціальної роботи, історії, політології та національної безпеки, юридичного та факультету культури і мистецтв);
 2. природничо-математичних спеціальностей (протокол № 8 засідання кафедри від 6 березня 2018 р.) оновлено бази тестових завдань з “Іноземних мов за професійним спрямуванням” для студентів:
 • географічного факультету, спеціальностей: “Географія”, “Готельно-ресторанна справа” (англійська мова), (залік, 2 семестр), Геодезія та землеустрій (англійська мова), (залік, 2 семестр), “Геодезія, картографія та землеустрій” (екзамен, 4 семестр);
 • факультету психології, спеціальностей: “Психологія”, “Практична психологія” (англійська мова), (залік, 2 семестр);
 • факультету інформаційних систем, фізики та математики, спеціальностей: “Середня освіта (Інформатика)”, “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (англійська мова), (залік, 2 семестр).

У 2016 / 2017 н. р. згідно рішення кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей (протокол № 9 засідання кафедри від 24 лютого 2017 р.) оновлено бази тестових завдань з “Іноземних мов” для студентів:

 • факультету психології, спеціальностей: “Психологія”, “Практична психологія” (англійська, німецька мови), (екзамен, 4 семестр);
 • географічного факультету, спеціальностей: “Географія”, (англійська мова, залік, 2 семестр), “Готельно-ресторанна справа”, (англійська мова, залік, 2 семестр, екзамен, 4 семестр), “Туризм”, (англійська мова, екзамен, 2, 4 семестр), “Географія”, (французька мова, екзамен, 4 семестр), “Геодезія, картографія та землеустрій”, (французька мова, залік, 2 семестр);
 • хімічного факультету, спеціальностей: “Хімія”, “Хімічна технологія”, (англійська мова, екзамен, 4 семестр);
 • біологічного факультету, спеціальностей “Біологія”, “Лісове і садово-паркове господарство”, (німецька мова, екзамен, 4 семестр); спеціальності “Біологія” (французька мова, залік, 2 семестр);
 • факультету інформаційних систем, фізики та математики, спеціальностей: “Математика”, “Фізика”, “Прикладна фізика”, (німецька мова, екзамен, 4 семестр), “Фізика та астрономія”, (французька мова, залік, 2 семестр);
 • факультету фізичної культури, спорту та здоров’я, спеціальності: “Фізична культура і спорт”, (французька мова, залік, 2 семестр);

У 2016 / 2017 н. р. згідно рішення кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей (протокол № 9 засідання кафедри від 24 лютого 2017 р.) оновлено базу тестових завдань “Іноземна мова (англійська)” (екзамен, 4 семестр) для студентів факультету економіки та управління, спеціальностей: “Облік та аудит”, “Фінанси та кредит”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент”.

У 2016 / 2017 н. р. згідно рішення кафедри теорії та історії держави і права (протокол № 4 засідання кафедри від 17 жовтня 2016 р.) внесено доповнення до бази тестових завдань з дисципліни “Правознавство (Основи права)”.

У 2015 / 2016 н. р. згідно рішення кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей (протокол № 10 засідання кафедри від 18 лютого 2016 р.) внесено  доповнення до бази тестових завдань з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” (екзамен, 4 семестр) для студентів біологічного факультету спеціальності “Біологія”.

У 2015 / 2016 н. р. згідно рішення кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей (протокол № 10 засідання кафедри від 18 лютого 2016 р.) внесено  доповнення до бази тестових завдань з дисципліни “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням” (залік, 4 семестр) для студентів географічного факультету спеціальності “Готельно-ресторанна справа”.

У 2015 / 2016 н. р. згідно рішення кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей (протокол № 10 засідання кафедри від 18 лютого 2016 р.) внесено  доповнення до бази тестових завдань з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” (екзамен, 4 семестр) для студентів інституту філології та журналістики спеціальностей “Мова та література (російська)”, “Мова та література (польська)”.