Нормативні документи

Нормативні документи університету, що стосуються роботи відділу:

  1. Положення про відділ (2022)
  2. Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування (2020)
  3. Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) (2022)
  4. Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) (2023)
  5. Положення про дистанційне навчання (2022)
  6. Положення про електронний курс освітнього компонента (2022)