Нормативні документи

  1. Положення про відділ технічних засобів навчання “Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестуванння”  Волинського національного університету імені Лесі Українки (2022)
  2. Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2020)
  3. Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2022)
  4. Положення про дистанційне навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2022)
  5. Положення про електронний курс освітнього компонента у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2022)