Бази завдань (англійська мова, залік)

2_сем_БІОЛОГІЯ_СО (Біологія та здоров’я людини)_ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА_СО (Природничі науки) (Залік) 22 (id:183)
2_сем_ГЕОГРАФІЯ_СО (Географія)_ГЕОГРАФІЯ Мс (Залік) 21 (id:196)
2_сем_ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ (Залік) 21 (id:220)
2_сем_ГОТ.-РЕСТ. СПРАВА_ТУРИЗМ (Залік) 22 (id:194)
2_сем_ЕКОЛОГІЯ (Залік) (id:182)
2_сем_ЕКОНОМІЧНИЙ (Усі спеціальності та Мс) (Залік) 21 (id:175)
2_сем_КІБЕРБЕЗПЕКА_СО (Інформатика)_КНІТ (Залік) 22 (id:288)
2_сем_ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО (Залік) (id:129)
2_сем_МАТЕМАТИКА_СО (Математика)_МАТЕМАТИКА Мс (Залік) 21 (id:186)
2_сем_МЕДИЦИНА_ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ (Залік) 22 (id:280)
2_сем_ПСИХОЛОГІЯ_ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (Залік) (id:222)
2_сем_ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ_СО (Фізика)_ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ (Залік) 22 (id:184)
2_сем_ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА і СПОРТ_СО (Фізична культура) (Залік) 21 (id:276)
2_СЕМ_ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦ. БЕЗПЕКИ_ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ_ФАКУЛЬТЕТ ПЕД. ОСВІТИ ТА СОЦ. РОБОТИ_ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Залік) (id:232)
2_сем_ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (Залік) 21 (id:239)
2_сем_ХІМІЯ_ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, СО (Хімія) (Залік) 21 (id:164)
4_сем_ФІЗ ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ_Мс (Залік) і 6_сем_БІОЛОГІЯ_СО (Біологія та здоров’я людини)_СО (Біологія)_ЛАБ ДІАГНОСТИКА_СО (Прир науки) (Залік) 21 (id:209)
6_сем_ГЕОГРАФІЯ_СО (Географія)_ГІДРОЛОГІЯ (Залік) 21 (id:259)
6_сем_ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ (Залік) 21 (id:204)
6_сем_ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА_ТУРИЗМ (Залік) (id:221)
6_сем_ЕКОНОМІЧНИЙ (Залік) 21 (id:212)
6_сем_КНІТ_СО (Інформатика) (Залік) 21 (id:202)
6_сем_ЛІС. І САД.-ПАРК. ГОСПОДАРСТВО (Залік) (id:211)
6_сем_МАТЕМАТИКА_CО (Математика)_СО (Інформатика)_ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА (Залік) 21 (id:207)
6_сем_ПСИХОЛОГІЯ_ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (Залік) 22 (id:215)
6_сем_ФІЗИКА_СО (Фізика)_ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ_ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ (Залік)  (id:208)
6_сем_ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ_СО (Фізична культура) (Залік) (id:216)
6_сем_ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ (Залік) 22 (id:290)
6_сем_ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (Залік) (id:225)
6_сем_ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ (Залік) (id:229)
6_сем_ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ (Залік) (id:227)
6_сем_ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (Залік) 21 (id:273)
6_сем_ХІМІЯ_ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ_СО (Хімія)_ЕКОЛОГІЯ (Залік) 21 (id:218)
6_сем_ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Залік) (id:228)