Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр інноваційних технологій та компютерного тестування

Тест ::: 2_сем_ЕКОЛОГІЯ (Залік)

Розробники:
Дата генерації: 06.05.2022

  Тема :: Групи слів

 1. Оберіть слова, які належать до групи

  ECOLOGY : AREAS OF RESEARCH

 2. Оберіть слова, які належать до групи

  BASIC CONCEPTS OF ECOLOGY

 3. Оберіть слова, які належать до групи

  AIR POLLUTION

 4. Оберіть слова, які належать до групи

  ENVIRONMENTALISM

 5. Оберіть слова, які належать до групи

  PRIMARY POLLUTANTS

 6. Оберіть слова, які належать до групи

  SECONDARY POLLUTANTS

 7. Оберіть слова, які належать до групи

  PRIMARY POLLUTANTS

 8. Оберіть слова, які належать до групи

  ANTHROPOGENIC SOURCES OF AIR POLLUTION

 9. Оберіть слова, які належать до групи

  NATURAL SOURCES OF AIR POLLUTION

 10. Оберіть слова, які належать до групи

  CHEMICAL ELEMENTS

 11. Оберіть слова, які належать до групи

  MAIN TERMS OF ECOLOGY

 12. Оберіть слова, які належать до групи

  ADJECTIVES DESCRIBING BIOLOGICAL PROCESSES

 13. Оберіть слова, які належать до групи

  ABIOTIC FACTORS

 14. Оберіть слова, які належать до групи

  BIOTIC FACTORS

 15. Оберіть слова, які належать до групи

  CATEGORIES OF ORGANISMS

 16. Оберіть слова, які належать до групи

  VERBS DESCRIBING BIOLOGICAL PROCESSES

 17. Оберіть слова, які належать до групи

  POLLUTION OF THE ATMOSPHERE

 18. Оберіть слова, які належать до групи

  ANTHROPOGENIC FACTORS OF ATMOSPHERIC POLLUTION

 19. Оберіть слова, які належать до групи

  NATURAL FACTORS OF ATMOSPHERIC POLLUTION

 20. Оберіть слова, які належать до групи

  ENVIRONMENTAL AWARENESS

 21. Оберіть слова, які належать до групи

  PROTECTING THE ENVIRONMENT

 22. Оберіть слова, які належать до групи

  THE SPHERES OF RESEARCH IN ECOLOGY

 23. Оберіть слова, які належать до групи

  BASIC TERMS OF ECOLOGY

 24. Оберіть слова, які належать до групи

  ATMOSPHERIC POLLUTION

 25. Оберіть слова, які належать до групи

  TYPES OF ECOSYSTEMS

 26. Оберіть слова, які належать до групи

  VERBS DESCRIBING LIVING ORGANISMS

 27. Оберіть слова, які належать до групи

  HUMAN-CAUSED FACTORS OF AIR POLLUTION

 28. Оберіть слова, які належать до групи

  CHANGING THE CLIMATE ON THE GLOBAL SCALE

 29. Оберіть слова, які належать до групи

  MODERN ECOLOGICAL PROBLEMS

 30. Оберіть слова, які належать до групи

  LAYERS OF THE EARTH

 31.  

  Тема :: Дефініції

 32. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: DEPLETION ; NITROGEN ;
 33. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: GLOBAL WARMING ; PRESSURE ;
 34. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: GAS ; RESPIRATORY ;
 35. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: ECOLOGY ; OZONE ;
 36. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: CONTAMINANT ; ATOM ;
 37. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: ANTHROPOGENIC ; COMBUSTION ;
 38. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: POISON ; POLLUTION ;
 39. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: DISASTER ; ECOSYSTEM ;
 40. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: ENVIRONMENT ; SUBSTANCE ;
 41. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: LAYER ; EMISSION ;
 42. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: SOIL ; ATMOSPHERE ;
 43. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: OZONE LAYER ; EVAPORATION ;
 44. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: BIOSPHERE ; ACID ;
 45. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: BIOCENOSE ; BIOTOPE ;
 46. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: INTRASPECIFIC ; AIR POLLUTION ;
 47. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: RECYCLE ; POLLUTER ;
 48. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: SMOG ; HABITAT ;
 49. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: EXTINCT ; FERTILIZER ;
 50. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: PRECIPITATION ; EXHAUST ;
 51. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: PREDICTABLE ; VULNERABLE ;
 52. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: PROTECT ; WEATHER ;
 53. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: INCINERATOR ; VOLATILE ;
 54. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: SOLVENT ; POWER PLANT ;
 55. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: LANDFILL ; HERBIVORE ;
 56. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: DECAY ; TANK ;
 57. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: CELLULAR ; CARNIVORE ;
 58. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: OMNIVORE ; RESPIRATION ;
 59. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: ADVERSE ; STRATUM ;
 60. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: POPULATION ; HOLISTIC ;
 61. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: STATIONARY ; PHOTOCHEMICAL SMOG ;
 62. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: PRIMARY POLLUTANT ; CONCENTRATION ;
 63. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: CARBON DIOXIDE ; GAS ;
 64. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: RESPIRATORY ; EMISSION ;
 65. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: STRATOSPHERE ; ECOSYSTEM ;
 66.  

  Тема :: Пропущений фрагмент

 67. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  EUGENIOUS WARMING IS OFTEN IDENTIFIED AS THE FOUNDER OF_______.

 68. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  ECOLOGY IS CONSIDERED TO BE A ________ SCIENCE.

 69. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  ECOLOGY IS USUALLY CONSIDERED A ______ OF BIOLOGY.

 70. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  ECOLOGY IS A BROAD DISCIPLINE ________ MANY SUB-DISCIPLINES.

 71. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  WATER _______ WHEN THE TEMPERATURE DROPS BELOW 0°C.

 72. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  ________ ECOLOGY RELATES TO THE DYNAMICS OF POPULATIONS OF A SINGLE SPECIES.

 73. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  ECOLOGY CAN BE SUBDIVIDED ACCORDING TO THE SPHERES OF __________.

 74. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  THE BIOSPHERE ________ FROM 11,000 METERS BELOW SEA LEVEL TO 15,000 METERS ABOVE IT.

 75. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  THERE IS A ______ RECYCLING OF ELEMENTS AT THE ECOSYSTEM AND BIOSPHERE LEVELS.

 76. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  CELLULAR RESPIRATION IS THE PROCESS OF BREAKING THE GLUCOSE BACK DOWN INTO WATER AND _______.

   

 77. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  POPULATION ECOLOGY RELATES TO THE DYNAMICS OF THE SINGLE _________.

   

 78. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  THE BIOSPHERE TAKES IN ALL _____ MATTER ON THE PLANET.

   

 79. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  THE OZONE LAYER PROTECTS LIVING _____ FROM ULTRAVIOLET RAYS.

 80. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  ___ CONVERT LIGHT INTO CHEMICAL ENERGY.

   

 81. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  WITHIN THE ECOSYSTEM, SPECIES ARE CONNECTED BY ______ CHAINS.

 82. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  MANY FORESTS ARE DISAPPEARING BECAUSE OF _____.

   

 83. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  THE UKRAINIAN GOVERNMENT HAS ____ A DECISION TO SELL EMISSIONS QUOTAS.

 84. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  CARS ARE A MAJOR SOURCE OF _____ GASES.

 85. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  THE FUNCTIONING OF THE ECOSYSTEM IS BASED ON THE ______ OF SOLAR ENERGY.

 86. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  THE CARBON AND NITROGEN CYCLES ARE CALLED______.

   

 87. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  INTERSPECIFIC RELATIONS EXIST BETWEEN____________.

   

 88. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  SECONDARY POLLUTANTS___________ DIRECTLY.

 89. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  RADIOACTIVE POLLUTANTS ARE PRODUCED BY ______________.

 90. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  POLLUTANTS ____________ AFFECT THE HEALTH OF PLANTS AND ANIMALS.

 91. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  GROUND LEVEL OZONE IS A __________ POLLUTANT.

 92. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  GROUND LEVEL OZONE MAKES UP __________________.

 93. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  THE ATMOSPHERE IS A COMPLEX NATURAL ___________ SYSTEM.

 94. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  AIR POLLUTION IS THE MODIFICATION OF THE _____________ BY CHEMICAL OR BIOLOGICAL AGENTS.

 95. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  ___________ MAY IMPAIR THE HEALTH OF PLANT S, ANIMALS AND HUMANS

 96. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  OXYGEN CYCLE CONTAINS ________________ AND PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY.

 97. Оберіть правильний фрагмент, пропущений у реченні:

  AIR QUALITY _______________ SET MAXIMUM ATMOSPHERIC CONCENTRATIONS FOR SPECIFIC POLLUTANTS.

 98.  

  Тема :: Порядок слів

 99. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 3 ; 8; 5 ; 2 ; 6 ; 1 ; 7 ; 4 ;
 100. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 3 ; 5 ; 2 ; 1 ; 4 ; 6 ;
 101. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 7 ; 2 ; 1 ; 4 ; 5 ; 6 ; 3 ;
 102. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ;
 103. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 2 ; 5 ; 7 ; 6 ; 4 ; 3 ; 1 ;
 104. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 6 ; 5 ; 2 ; 3 ; 1 ; 8 ; 7 ; 4 ;
 105. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 1 ; 4 ; 2 ;
 106. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 4 ; 1 ; 3 ; 6 ; 5 ; 2 ;
 107. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 6 ; 2 ; 4 ; 3 ; 5 ; 1 ;
 108. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 2 ; 9 ; 8 ; 4 ; 5 ; 3 ; 1 ; 7 ; 6 ;
 109. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 6 ; 1 ; 8 ; 7 ; 5 ; 8 ; 9 ; 2 ; 3 ; 4 ;
 110. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 1 ; 4 ; 7 ; 5 ; 8 ; 3 ; 2 ; 6 ;
 111. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 6 ; 1 ; 4 ; 2 ; 3 ; 7 ; 5 ;
 112. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 2 ; 1 ; 6 ; 4 ; 5 ; 3 ;
 113. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 1 ; 6 ; 2 ; 4 ; 3 ; 5 ; 7 ;
 114. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 5 ; 2 ; 4 ; 7 ; 8 ; 6 ; 1 ; 3 ;
 115. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 7 ; 6 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 1 ;
 116. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 2 ; 9 ; 6 ; 5 ; 7 ; 10 ; 4 ; 1 ; 3 ; 8 ;
 117. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 5 ; 2 ; 4 ; 7 ; 3 ; 6 ; 1 ;
 118. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 7 ; 2 ; 1 ; 5 ; 3 ; 4 ; 6 ;
 119. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 3 ; 5 ; 6 ; 2 ; 7 ; 1 ; 4 ;
 120. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 7 ; 4 ; 3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 1 ;
 121. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 4 ; 2 ; 1 ; 5 ; 3 ;
 122. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 1 ; 5 ; 6 ; 3 ; 7 ; 4 ; 2 ;
 123. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 6 ; 7 ; 1 ; 2 ; 4 ; 3 ; 5 ;
 124. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 3 ; 1 ; 2 ;
 125. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 10 ; 9 ; 5 ; 7 ; 4 ; 1 ; 3 ; 2 ; 6 ; 8 ;
 126. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 6 ; 3 ; 5 ; 2 ; 1 ; 7 ; 8 ; 9 ; 4 ;
 127. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 3 ; 2 ; 4 ; 7 ; 6 ; 1 ; 5 ;
 128. Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні

  Відповідність: 5 ; 1 ; 3 ; 2 ; 6 ; 4 ; 7 ;
 129.  

  Тема :: Часова форма

 130. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  SOME SCIENTISTS CONSIDER ECOLOGY TO BE A BRANCH OF BIOLOGY.

 131. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  AN OIL SPILL AFFECTED MOST OF THE BIRDS IN THIS AREA LAST YEAR.

 132. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  WATER FREEZES IF THE TEMPERATURE DROPS BELOW 0 DEGREES CELSIUS.

 133. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  THE BIOLOGY SEMINAR BEGINS AT 10 A.M.

 134. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  ECOLOGY BELONGS TO THE SPHERE OF THE NATURAL SCIENCES.

 135. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  MORE AND MORE FORESTS ARE DISAPPEARING BECAUSE OF FIRES.

 136. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  GREENHOUSE GASES CAUSE GLOBAL WARMING.

 137. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  THEY ARE HAVING A PANEL DISCUSSION ON THE PROBLEMS OF ECOSYSTEMS HOMEOSTASIS.

 138. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  SHE IS READING AN ARTICLE ON CONSERVATIONISM NOW.

 139. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  MANY COUNTRIES AGREED THE KYOTO PROTOCOL IN 1997.

 140. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  SCIENTISTS STUDY ORGANISMS AT DIFFERENT LEVELS.

 141. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  IT SEEMS THAT THE WHOLE ISLAND IS BECOMING ONE BIG ENVIRONMENTAL DISASTER.

 142. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  I SAW SOMEONE THROWING SOME LITTER OUT OF THE WINDOW.

 143. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  I PICK UP RUBBISH WHEN I SEE IT.

 144. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  THEY ARE CLEARING THE LAND OVER NEAR THE LAKE TO BUILD A TOURIST RESORT.

 145. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  I THINK THAT GLOBAL WARMING WILL OCCUR MUCH MORE QUICKLY THAN SCIENTISTS EXPECTED PREVIOUSLY.

 146. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  RAYS OF LIFE-GIVING SUNLIGHT HEATS THE SURFACE OF THE EARTH.

 147. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  IN 1992, LILLE BECAME THE FIRST CITY IN EUROPE TO USE BIOGAS BUSES.

 148. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  SAVING ENERGY MAKES ECONOMIC SENSE.

 149. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  THE EU IS WORKING WITH THE AUTOMOBILE AND FUEL INDUSTRIES TO REDUCE CO 2 EMISSIONS FROM VEHICLES.

 150. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  WHEN HOLES APPEAR IN THE OZONE LAYER, HARMFUL LIGHT FROM THE SUN REACHES THE EARTH.

 151. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  THE NUMBER OF CARS IS INCREASING EVERY YEAR, AND THIS CAUSES SERIOUS CONGESTION.

 152. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  THE NUMBER OF CARS INCREASES EVERY YEAR, AND THIS CAUSES SERIOUS CONGESTION.

 153. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  THE OZONE LAYER PROTECTS US FROM ULTRAVIOLET LIGHT FROM THE SUN.

 154. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  IT WON’T BE LONG BEFORE WE DON’T HAVE ANY FORESTS LEFT ON THE ISLAND.

 155. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  WE ARE ALREADY STARTING TO SEE THE EFFECT OF GLOBAL WARMING.

 156. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  WE ARE CAUSING IRREPARABLE DAMAGE TO THE EARTH’S BIOSPHERE.

 157. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  THE RAINFOREST HAS ITS OWN ECOSYSTEM.

 158. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  ACID RAIN CONTAINS DANGEROUS CHEMICALS.

 159. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  ALL FIRES PRODUCE CO 2 .

 160. Оберіть часову форму підкресленого дієслова:

  RECENT ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY ARE MAKING IT POSSIBLE FOR MAN TO INFLUENCE HIS ENVIRONMENT.

 161.  

  Тема :: Помилка

 162. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  AIR POLLUTANTS (1) ARE CLASSIFY (2) INTO PRIMARY (3) AND SECONDARY (4) ONES

 163. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  THERE ARE (1) TWO TYPE (2) OF AIR QUALITY (3) STANDARDS (4)

 164. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  THE BIOCOENOSIS (1) IS THE SUM (2) OF ALL NON- LIVING (3) ORGANISMS (4)

 165. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  CELLULAR (1) RESPIRATION ARE (2) A PART (3) OF OXYGEN (4) CYCLE

 166. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  AIR POLUTION (1) AFFECTS (2) HUMAN (3) HEALTH (4)

 167. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  THE BIOTOPE IS THE (1) MEDIUM THAT (2) WHICH (3) LIFE EXISTS (4)

 168. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  BIOLOGY IS (1) THE SCIENCES (2) THAT STUDIES (3) LIVING ORGANISMS (4)

 169. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  PLANTS (1) CONVERTS (2) LIGHT INTO (3) CHEMICAL ENERGY (4)

 170. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  RELATIVE TO (1) THE VOLUME OF THE EARTH, THE BIOSPHERE (2) IS (3) ONLY THE VERY THICK (4) SURFACE LAYER

 171. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  CLIMATE (1) THE AVERAGE (2) STATE OF WHETHER (3) IS FAIRLY (4) STABLE AND PREDICTABLE

 172. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  THE FUNCTIONING (1) OF THE ECOSYSTEM IS BASED IN (2) THE INPUT (3) OF (4) SOLAR ENERGY

 173. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  THE FIRST (1) SIGNIFICANT TEXTBOOK ON (2) ECOLOGY WROTE (3) BY THE DANISH BOTANIST (4), EUGENIUS WARMING

 174. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  PRIMARY POLLUTANTS (1) ARE (2) SUBSTANCES DIRECTLY EMITED (3) FROM (4) A PROCESS

 175. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  THERE ARE (1) MANY SUBSTANCES IN (2) THE AIR WHO (3) MAY ADVERSELY AFFECT THE HEALTH OF PLANTS AND ANIMALS, OR REDUCE VISIBILITY (4)

 176. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  THE WORD “ECOLOGY” IS (1) OFTEN USE (2) IN COMMON LANGUAGE AS (3) A SYNONYM FOR THE NATURAL ENVIRONMENT (4)

 177. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  IF GLACIERS WILL (1) KEEP RETREATING (2), IT WILL (3) AFFECT (4) BIODIVERSITY

 178. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  AUSTRALIA (1) IS GOING (2) TO SIGNED (3) THE KYOTO PROTOCOL NEXT (4) YEAR

 179. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  IN THE PREVIOUS DECADES, THE (1) USA USE (2) DATA (3) FROM THE POLLUTION STANDARTS INDEX TO REGULATE AIR POLLUTION (4)

 180. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  SHE READS (1) AN (2) ARTICLE ON (3) CONCERVATIONISM AT (4) THE MOMENT

 181. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  SOME (1) SCIENTISTS CONSIDERING (2) ECOLOGY TO BE A (3) BRANCH (4) OF BIOLOGY

 182. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  IT IS INTERESTING TO INVESTIGATING (1) THE (2) PROBLEMS OF (3) BIODIVERSITY (4)

 183. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  WATER FREEZE (1) WHEN (2) THE TEMPERATURE DROPS (3) BELOW (4) 0ºC

 184. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  LAST YEAR THE (1) TOWN SWITCH (2) OVER TO A CLEAN MEANS (3) OF (4) TRANSPORTATION

 185. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  THE UKRAINIAN GOVERNMENT HAS MAKE (1) A (2) DECISION TO SELL (3) EMISSIONS (4) QUOTAS

 186. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  WE FINISH (1) THE PREPARATION FOR (2) THE (3) CONFERENCE TOMORROW (4)

 187. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  IF THE (1) LEVEL OF GREENHOUSE GASES RISEN (2), IT WILL (3) PROMOTE (4) GLOBAL WARMING

 188. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  IF MOST (1) FACTORIES USED FILTERS, THE (2) AIR GET (3) SO (4) DIRTY

 189. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  ACID RAIN (1) CAN CAUSED (2) DAMAGE TO (3) CERTAIN (4) BUILDINGS

 190. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  HAZARDOUS SUBSTANCES ARE SPILL (1) DIRECTLY ON (2) THE (3) SOIL (4)

 191. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  SPECIES (1) ARE CONNECT (2) BY FOOD (3) CHAINS (4).

 192. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  INTRASPECIFIC (1) RELATIONS IS (2) RELATIONS OF (3) COOPERATION (4) AND COMPETITION.

 193. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  THE BIOSPHERE (1) CONTAIN (2) MANY (3) CHEMICAL (4) ELEMENTS.

 194. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  ECOLOGY IS A (1) BROAD DISCIPLINE (2) COMPRISE (3) MANY (4) SUBDISCIPLINES.

 195. Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:

  ECOLOGY IS OFTEN (1) CONSIDERED (2) A BRANCH (3) OF PHYSICS (4).

 196.