Бази завдань (німецька мова, залік)

2_сем_ІНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА, ПРИКЛАДНА ФІЗИКА, ФІЗИКА (Залік) (id:180)
2_сем_БІОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (Залік) (id:177)
2_сем_ГЕОГРАФІЯ, ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, ГОТ.-РЕСТ. СПРАВА, ТУРИЗМ (Залік)21 (id:185)
2_сем_ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ (м/с) (Залік) (id:189)
2_сем_СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ (Залік) (id:161)
2_сем_ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ (Залік) (id:178)
2_сем_ХІМІЯ, ХІМ. ТЕХ., ЕКОЛОГІЯ (Залік) (id:103)
6_сем_БІОЛОГІЯ, ЛСПГ, ПСИХОЛОГІЯ, ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІЗ. ВИХ., СПОРТ (Залік) (id:213)
6_сем_ГЕОГРАФІЯ, ГЕОД., КАРТ. ТА ЗЕМЛ. ХІМІЯ,ЕКОЛОГІЯ 21(Залік) (id:214)
6_сем_ГУМАНІТАРНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (Залік)  (id:231)
6_сем_МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА, ІНФОРМАТИКА, ХІМІЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕКОЛОГІЯ (Залік) (id:233)