Реєстр навчально-методичних видань

З метою систематизації, структуризації та аналізу інформаційного масиву даних про навчальну-методичну діяльність в університеті, сформовано електронний реєстр друкованих навчально-методичних видань, створених викладачами університету у 2005-2009 рр. За показниками цього реєстру у 2009 р. створено базу даних для розрахунку рейтингу факультетів (інститутів) і кафедр.

У 2010 р. рейтинг формувався із врахуванням тільки кількісних показників результативності. З метою отримання результатів рейтингового оцінюваня з більшим ступенем об’єктивності, пропонуємо запровадити формування щорічного рейтингу за методикою, яка б дозволяла враховувати не тільки кількісний показник видань певної категорії, але й надавала б можливість враховувати при розрахунках особистий внесок викладача у формування видання відповідної категорії, у випадку, коли таке видання є працею декількох викладачів.

Результати рейтингового оцінювання за показниками реєстру друкованих навчально-методичних видань у 2010-2011 рр., а також методика, за якою здійснювались розрахунки оприлюднено на засіданні ректорату Східноєвропейського університету імені Лесі Українки 18 грудня 2012 р.

За показниками реєстру друкованих навчально-методичних видань у 2010-2011 рр. кількісна оцінка становить 568 видань. Протягом останніх двох років значно активізувалась методична діяльність викладачів з формування баз тестових завдань та створення електронних навчально-методичних ресурсів. Станом на сьогодні маємо 657 баз тестових завдань із різних дисциплін і 455 електронних навчально-методичних ресурси. Очікуємо, що за результами навчально-методичної діяльності у 2012 р. ці показники значно зростуть і у цьому навчальному році буде також формуватись рейтинг і за показниками реєстру баз тестових завдань, і за показниками реєстру електронних ресурсів для навчання.