Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр інноваційних технологій та компютерного тестування

Тест ::: 4_сем_ЕКОНОМІЧНИЙ (Усі спеціальності та Мс) 24

Розробники:
Дата генерації: 23.04.2024

  Тема :: Дефініції

 1. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: FOUNDER ; ORGANIZER ;
 2. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: SECTOR ; HUMAN RESOURCES ;
 3. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: EMPLOYMENT ; ECONOMICAL ;
 4. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: GOODS ; ADVERTISEMENT ;
 5. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: SALARY ; RETAILER ;
 6. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: DEVELOPMENT ; JOB APPLICATION ;
 7. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: BUSINESS PLAN ; BUDGET ;
 8. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: INFRASTRUCTURE ; UNEMPLOYMENT ;
 9. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: JOINT VENTURE ; MULTI-NATIONAL ;
 10. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: INTERVIEW ; INFLATION ;
 11. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: STATISTICS ; DEMAND ;
 12. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: CURRICULUM VITAE ; BRANDING ;
 13. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: HIERARCHICAL ; PUNCTUAL ;
 14. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: PRODUCT ; CANDIDATE ;
 15. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: SUPPLIER ; BRAND IMAGE ;
 16. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: TO LAUNCH ; TO SET UP ;
 17. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: DESIGNER ; FINANCIAL ANALYST ;
 18. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: CUSTOMER ; PARTNER ;
 19. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: TO EMPLOY ; TO ADVERTISE ;
 20. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: MANUFACTURER ; RESPONSIBILITY ;
 21. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: TO RECRUIT ; TO DIVERSIFY ;
 22. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: RESPONSIBLE ; FASHIONABLE ;
 23. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: START-UP ; VENTURE ;
 24. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: TALENTED ; HAND-MADE ;
 25. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: TO ORGANISE ; TO PROMOTE ;
 26. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: DOMESTIC MARKET ; TEXTILE INDUSTRY ;
 27. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: LUXURIOUS ; DIVERSIFIED ;
 28. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: COMPANY ; BUSINESS ;
 29. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: SALES REPRESENTATIVE ; ACCOUNTANT ;
 30. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: MARKET ; ECONOMIST ;
 31. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: CONTACT ; ADVERTISING ;
 32. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: BRAND ; ETIQUETTE ;
 33. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: SUBORDINATE ; TARGET MARKET ;
 34. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: IMAGE ; HIERARCHY ;
 35. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: ORGANISATION ; PUBLICITY ;
 36. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: LOGO ; RELATIONSHIP ;
 37. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: LOSS LEADER ; RULE ;
 38. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: LUXURY ; STATUS ;
 39. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: PUNCTUALITY ; PROMOTION ;
 40. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: ACTIVITY ; INDUSTRY ;
 41. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: MANNERS ; SERVICE ;
 42. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: DIVERSITY ; RECRUITMENT ;
 43. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: TEAM ; FIRM ;
 44. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: COMPETITION ; DISTRIBUTION ;
 45. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: VALUE ; WORKING ENVIRONMENT ;
 46. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: FUNDS ; RETURN ON INVESTMENT ;
 47. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: FINANCE ; CAPITAL ;
 48. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: FUNDING ; PROFIT ;
 49. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: INVESTMENT ; MARKET SHARE ;
 50. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: LOCATION ; POTENTIAL ;
 51. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: PAYBACK PERIOD ; BANKRUPT ;
 52. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: EXPERIENCE ; TECHNOLOGY ;
 53. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: JOB ; STAFF ;
 54. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: CAREER ; HEADHUNTING ;
 55. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: REGION ; QUALIFICATION ;
 56. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: ECONOMY ; GROWTH ;
 57. Встановіть відповідність між дефініцією та словом:

  Відповідність: VENTURE CAPITALIST ; ENTREPRENEUR ;
 58.  

  Тема :: Текст

 59. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  SYSTEMAX MANUFACTURES AND _______ LABORATORY EQUIPMENT TO THREE MAIN REGIONS: EUROPE, NORTH AMERICA AND ASIA PACIFIC. IT _______ A NEW EXPORT MARKET IS MEXICO. SALES IN MEXICO ARE SMALL AT THE MOMENT, BUT THE COMPANY _______ A BIG _______ IN THE NEXT TWO YEARS AND HOPES _______ FURTHER INTO SOUTH AMERICA DURING THE NEXT FIVE YEARS.

  1. to expand

  2. is entering

  3. sells

  4. increase

  5. export

  6. expects

  7. produces

 60. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IT MAKES IT EASY _______ HUGE AMOUNTS OF INFORMATION ON COMPUTER DATABASE. COMPANIES AND ORGANIZATIONS _______ INFORMATION ABOUT PEOPLE ALL THE TIME. THEY _______ RESEARCH INTO PEOPLE’S _______ TO IMPROVE THEIR MARKETING. ORGANIZATIONS COLLECT DATA FOR _______ PURPOSES: TO HELP STOP CRIMINAL ACTIVITY AND INCREASE SECURITY.

  1. surveillance

  2. database

  3. to store

  4. to help

  5. collect

  6. buying habits

  7. conduct

 61. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  COMPANIES HAVE DIFFERENT _______ AND WORK IN DIFFERENT WAYS. SOME COMPANIES MANUFACTURE GOODS, OTHERS PROVIDE _______; RETAILERS SELL _______ TO THE PUBLIC. COMPANIES EMPLOY PEOPLE TO WORK FOR THEM IN MANY KINDS OF _______. EACH PERSON HAS RESPONSIBILITY FOR A SPECIFIC _______ OF WORK AND A ROLE WITHIN THE TEAM THAT THEY WORK FOR.

  1. services

  2. area

  3. activities

  4. field

  5. jobs

  6. goods

  7. work

 62. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  I WORK IN THE SALES DEPARTMENT AND I MANAGE _______. I KEEP RECORDS OF CUSTOMERS. WE HAVE _______ FOR EACH CUSTOMER WITH THEIR NAME, ADDRESS AND _______. BUT I ALSO _______ ABOUT THEIR BUYING HABITS. I ENTER ALL THIS IN THE _______. WE USE THE INFORMATION WHEN WE WANT TO SEND SPECIAL OFFERS TO DIFFERENT GROUPS OF CUSTOMERS.

  1. a file

  2. buying habits

  3. store details

  4. keep records

  5. other details

  6. customer database

  7. customer data

 63. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  MY JOB IS TO _______ THE MARKET. WE _______ A LOT OF DATA ABOUT THE PEOPLE WHO _______ OUR WEBSITE. BUT WE ALSO _______ SURVEYS AND OTHER METHODS. I WRITE REPORTS TO _______ THE MARKETING TEAM DEVELOP THEIR STRATEGY.

  1. make

  2. use

  3. collect

  4. develop

  5. browse

  6. research

  7. help

 64. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  JACK RUSSELL AND RAY FOX ARE THE _______ OF A FILM COMPANY THAT MAKES CARTOON FILMS. THE TWO _______ KNOW EACH OTHER FROM THEIR STUDENT DAYS. THEY DECIDED TO _______ THE COMPANY AFTER MAKING A VIDEO TOGETHER AT UNIVERSITY. NOW THEY _______ A BIG ORGANIZATION WITH OVER FIVE HUNDRED EMPLOYEES. THEY _______ SOME OF THE BEST KNOWN CARTOON FILMS IN THE BUSINESS.

  1. partners

  2. produce

  3. run

  4. set up

  5. friends

  6. founders

  7. operate

 65. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  MANY COMPANIES NOWADAYS USE THE INTERNET _______ GOODS AND SERVICES TO CUSTOMERS ONLINE. SOME COMPANIES _______ HUGE DATABASE OF CUSTOMER INFORMATION. NOWADAYS, DIFFERENT ORGANIZATIONS COLLECT SO MUCH _______ ABOUT US; IT IS DIFFICULT TO HAVE ANY _______. WE NEED RULES _______ THE WAY WE USE THE INTERNET.

  1. maintain

  2. stores

  3. data

  4. to control

  5. give

  6. to offer

  7. privacy

 66. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  COMPANIES NEED _______. SOME COMPANIES PROVIDE _______ SUCH AS CLOTHES, CARS AND FOOD. OTHER COMPANIES PROVIDE _______, FOR EXAMPLE INSURANCE, BANKING, INFORMATION TECHNOLOGY OR TRAINING.

  COMPANIES WANT _______, IN OTHER WORDS, THEY WANT CUSTOMERS TO BUY FROM THEM AGAIN AND AGAIN. TO WIN CUSTOMER LOYALTY, MANY COMPANIES HAVE A _______ FOR CUSTOMER CARE.

  1. goods

  2. repeat business

  3. things

  4. services

  5. consumer

  6. code of practice

  7. customers

 67. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  BRITISH AIRWAYS _______ WHO MAKE CUSTOMERS _______ MUST APOLOGIZE IN PERSON. THE COMPANY ALSO HAS A NUMBER OF ITEMS THAT IT CAN GIVE TO CUSTOMERS WHO ARE _______ WITH THEIR _______. THESE _______ FROM FOOD HAMPERS AND CALCULATORS TO SOFT TOYS AND CHOCOLATES.

  1. dissatisfied

  2. unhappy

  3. range

  4. employees

  5. happy

  6. service

  7. satisfied

 68. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IKEA BUSINESS _______ A FULL RANGE OF SERVICES TO PROFESSIONAL CUSTOMERS, COMPANIES AND ORGANIZATIONS. OUR TRAINED _______ CAN HELP WITH EVERYTHING FROM INDIVIDUAL WORKSTATIONS, TO PLANNING A COMPLETE OFFICE. AS AN IKEA BUSINESS _______ YOU CAN _______ FROM THE SPECIALIST BUSINESS CATALOGUE, OR FROM THE COMPLETE RANGE IN THE STORE. OPTIONAL DELIVERY AND ASSEMBLY _______ ARE AVAILABLE ON REQUEST.

  1. purchase

  2. services

  3. offers

  4. sell

  5. customer

  6. staff

  7. goods

 69. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  COMPANIES ARE INVOLVED IN MANY _______: BUYING, SELLING, MARKETING AND PRODUCTION, IN A RANGE OF DIFFERENT INDUSTRIES, SUCH AS INFORMATION TECHNOLOGY, TELECOMMUNICATIONS, FILM, AND CAR MANUFACTURE. MANY WELL-KNOWN COMPANIES ARE _______, THESE ARE COMPANIES WHICH _______ IN A NUMBER OF COUNTRIES.

  MULTINATIONALS OFTEN HAVE A COMPLICATED STRUCTURE. THERE IS USUALLY A _______. THIS COMPANY OWNS OTHER COMPANIES OR PARTS OF OTHER COMPANIES. THESE OTHER COMPANIES ARE CALLED _______.

  1. subsidiaries

  2. operate

  3. parent company

  4. industries

  5. multinationals

  6. activities

  7. make

 70. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  BIC IS WELL-KNOWN FOR ITS DISPOSABLE PRODUCTS. _______, BIC PRODUCED THE THROWAWAY PEN, THE BIRO. _______ CAME THE DISPOSABLE LIGHTER. _______ THEY INVENTED THE THROWAWAY RAZOR AND AFTER THAT THE WINDSURFING BOARD. _______ THE COMPANY FOCUSES ON PRODUCING RAZORS, BIROS AND LIGHTERS. THERE WERE THREE KEY INVENTIONS IN THE COMPANY'S HISTORY: FIRSTLY THE BALLPOINT PEN, SECONDLY THE DISPOSABLE LIGHTER AND _______ THE THROWAWAY RAZOR.

  1. Today

  2. thirdly

  3. First of all

  4. lastly

  5. Than

  6. Next

  7. Then

 71. Заповніть пропуски цифрами, як відповідають правильному слову в тексті:

  IT IS OFTEN SAID THAT WE LIVE IN A _______; WE CONSIDER IT IMPORTANT TO BUY PRODUCTS AND SERVICES. COMPANIES NEED TO BE AWARE OF THE IMPACT OF THIS ON THE _______, THE NATURAL WORLD AROUND US. MANY COMPANIES USE _______ BOXES, BOTTLES, ETC. WHICH HAVE BEEN _______, THAT IS MADE USING OLD MATERIALS. _______, SUCH AS SMOKE IN THE AIR, CAN BE REDUCED IF COMPANIES USE TRAINS INSTEAD OF ROAD TRANSPORT.

  1. packaging

  2. conditions

  3. Pollution

  4. recycling

  5. consumer society

  6. recycled

  7. environment

 72. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  CORPORATE ADVERTISING IS NOT DIRECTLY CONCERNED WITH _______ SALES OF A PARTICULAR PRODUCT OR SERVICE, BUT MORE WITH THE _______, OR PICTURE, A COMPANY WANTS TO PRESENT TO THE _______. PR EXPERTS SPECIALIZE IN ORGANIZING ACTIVITIES AND EVENTS WHICH GENERATE POSITIVE _______ FOR COMPANIES. UNUSUAL _______ SOMETIMES GET EXTRA PUBLICITY FOR THE COMPANY BY WAY OF MEDIA REPORTS ABOUT THE CAMPAIGN.

  1. brand image

  2. increasing

  3. advertising campaigns

  4. public

  5. publicity

  6. label

  7. rising

 73. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IN AN _______ ANY NUMBER OF SELLERS OR _______ CAN OFFER GOODS FOR SALE. AN _______ PRODUCER, WHO KEEPS COSTS LOW, CAN SET A LOW PRICE FOR GOODS THAT OTHER COMPANIES FIND IT DIFFICULT _______ WITH. ALL COMPANIES TRY TO GAIN THE BIGGEST _______ POSSIBLE, AND COMPETE AGGRESSIVELY WITH THEIR MAIN COMPETITORS TO DO THIS.

  1. competitors

  2. market leaders

  3. to compete

  4. efficient

  5. market share

  6. open market

  7. foreign market

 74. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  WHEN WE TALK ABOUT A COMPANY’S _______ WE NORMALLY DESCRIBE THE DIFFERENT _______ THAT IT IS INVOLVED IN. COMPANIES CAN BE DIVIDED INTO SECTORS – THOSE THAT _______ GOODS (MANUFACTURERS), PROVIDE _______ (SERVICE PROVIDERS), SELL GOODS TO THE _______ (RETAILERS), ARE INVOLVED IN TV, FILM AND PUBLISHING (MEDIA).

  1. manners

  2. pollution

  3. public

  4. areas

  5. produce

  6. activities

  7. services

 75. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  SOME COMPANIES CONCENTRATE ON _______ MAIN ACTIVITY, WHILE OTHERS ARE INVOLVED IN _______ SECTOR. GENERAL ELECTRIC IS A _______ COMPANY WHICH IS INVOLVED IN A NUMBER OF _______ AREAS SUCH AS MANUFACTURING TECHNOLOGICAL PRODUCTS, OFFERING _______ SERVICES AND MEDIA.

  1. etiquette

  2. different

  3. more than one

  4. financial

  5. multinational

  6. estimate

  7. one

 76. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IT IS POSSIBLE _______ BUSINESS ACTIVITY INTO THREE SECTIONS: PRIMARY, _______, AND TERTIARY.

  PRIMARY _______ ACTIVITY DESCRIBES EXCTRACTIVE AREAS SUCH AS _______, MINING, FISHING, ETC. THIS TYPE OF ACTIVITY GENERALLY FOCUSES ON EXTRACTING AND UTILIZING _______ PROVIDED BY NATURE.

  1. agriculture

  2. to classify

  3. secondary

  4. business

  5. resources

  6. pleasure

  7. promotion

 77. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  SECONDARY BUSINESS _______ INCLUDES MANUFACTURING AND _______ INDUSTRIES (THOSE THAT MAKE, _______ OR ASSEMBLE PRODUCTS, FOR EXAMPLE, CAR PRODUCTION).

  TERTIARY ACTIVITY _______ BUSINESSES THAT PROVIDE _______ (BANKING, PUBLIC TRANSPORT, CONSULTANSY, WEB DESIGN).

  1. panorama

  2. includes

  3. services

  4. activity

  5. build

  6. construction

  7. miracle

 78. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  GENERAL ELECTRIC IS A _______ TECHNOLOGY, MEDIA AND FINANCIAL SERVICES COMPANY. THE COMPANY _______ IS TO CREATE _______ THAT MAKE LIFE BETTER: FROM AIRCRAFT _______ AND INDUSTRIAL MACHINERY TO INSURANCE, MEDICAL TECHNOLOGY, _______ NEWS AND PLASTICS.

  1. mission statement

  2. language phenomenon

  3. diversified

  4. television

  5. engines

  6. products

  7. buying habits

 79. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  INFORMATION TECHNOLOGY MAKES IT EASY _______ HUGE AMOUNTS OF DATA OR _______ ON COMPUTER DATA BASES. COMPANIES AND _______ COLLECT INFORMATION ABOUT PEOPLE ALL THE TIME. COMPANIES CONDUCT _______ INTO PEOPLE’S BUYING HABITS TO IMPROVE THEIR MARKETING. ORGANIZATIONS COLLECT DATA FOR _______ PURPOSES.

  1. surveillance

  2. to store

  3. organizations

  4. information

  5. research

  6. peculiarity

  7. reconstruction

 80. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  ETIQUETTE IS THE NAME WE GIVE TO THE _______ FOR BEING POLITE IN _______. BUSINESS ETIQUETTE IS IMPORTANT FOR PEOPLE WHO OFTEN HAVE TO MAKE _______ AND BUILD _______ IN THEIR WORK. POLITENESS CAN ALSO HELP _______ THE WORKING ENVIRONMENT FOR PEOPLE IN THE SAME OFFICE.

  1. rules

  2. old friends

  3. new contacts

  4. relationships

  5. a social group

  6. to be rude

  7. to improve

 81. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IMAGE IS THE GENERAL _______ MOST PEOPLE HAVE OF _______ OR PRODUCT. _______ IS THE OPINION PEOPLE HAVE OF A BRAND. A BRAND USUALLY HAS A NAME, _______ (A SYMBOL) AND A DESIGN WHICH EVERYONE CAN EASILY _______ AND WHICH HELPS TO IDENTIFY IT.

  1. brand image

  2. a company

  3. a logo

  4. recognize

  5. opinion

  6. frustration

  7. generation

 82. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  MARKETING EXPERTS WORK HARD TO CREATE _______ AND PROMOTE THE BRAND IMAGE THROUGH _______ CAMPAIGNS. THIS PROCESS OF BRANDING IS AN _______ PART OF MARKETING. MOST CUSTOMERS FEEL HAPPIER BUYING A _______ BRAND THAN A PRODUCT THEY DON’T KNOW. THE IMAGE OF THE BRAND HAS TO APPEAL TO THE _______ MARKET.

  1. famous

  2. target

  3. important

  4. facility

  5. brands

  6. friends

  7. advertising

 83. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  A START-UP IS A _______ BUSINESS. MANY PEOPLE DECIDE _______ THEIR OWN BUSINESS BECAUSE THEY HAVE WHAT THEY THINK IS A GOOD _______ AND THEY WANT TO BECOME ENTERPRENEURS. BUT IT IS IMPORTANT TO PREPARE A GOOD _______ BEFORE YOU START. YOU NEED TO KNOW IF THERE IS _______ FOR THE PRODUCTS OR SERVICES YOU WANT TO OFFER.

  1. to increase

  2. to export

  3. to start up

  4. new

  5. a demand

  6. business plan

  7. business idea

 84. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  NEW TECHNOLOGY WILL SHAPE OUR FUTURE AND OPEN UP NEW _______ FOR BUSINESS. BUT DEVELOPING A NEW TECHNOLOGY TAKES _______ AND NEEDS A HUGE AMOUNT OF FUNDING. PEOPLE WHO WANT _______ NEW VENTURES NEED TO BORROW A LOT OF CAPITAL. BUT IT MAY BE DIFFICULT TO PERSUADE PEOPLE TO INVEST IN _______ THAT IS VERY _______ OR DOESN’T HAVE THE POTENTIAL TO MAKE MUCH PROFIT.

  1. prevail

  2. reject

  3. a project

  4. risky

  5. opportunities

  6. time

  7. to finance

 85. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  WHEN YOU WANT _______ INFORMATION ON THE WEB, IT IS HELPFUL TO USE _______ SUCH AS GOOGLE OR ALTA VISTA. YOU TYPE IN _______ OR PHRASE, CLICK «GO» AND A LIST OF _______ APPEARS ON YOUR COMPUTER SCREEN. MANY PEOPLE USE THE WEB FOR _______ OR BANKING. THEY HAVE TO ENTER PRIVATE INFORMATION, SO THE WEBSITE MUST BE VERY SECURE.

  1. online shopping

  2. outdoor activities

  3. campsites

  4. websites

  5. to find

  6. a keyword

  7. search engine

 86. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  LOTS OF PEOPLE HAVE _______ LARGE AMOUNTS OF INFORMATION. YOU MAY BE A MANAGER, _______ OR A STUDENT. WHEN YOU HAVE _______ THAT YOU MAY WANT TO USE _______, YOU HAVE _______ IT WHERE YOU CAN FIND IT AGAIN, THUS, YOU HAVE TO STRUCTURE YOUR FILING SYSTEM CAREFULLY.

  1. to manage

  2. to store

  3. to forget

  4. presentation

  5. information

  6. a secretary

  7. in the future

 87. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  WHEN YOU _______ YOUR FILING SYSTEM THINK OF THE MAIN _______ OF INFORMATION THAT YOU DEAL WITH. DIVIDE THEM INTO SUB-CATEGORIES. CREATE _______ FOR EACH KIND OF MATERIAL. GIVE EACH FILE A NAME. ARRANGE YOUR FILES FOR _______ ACCESS. KEEP YOUR FILING _______ UP-TO-DATE.

  1. difficult

  2. easy

  3. files

  4. categories

  5. measures

  6. system

  7. structure

 88. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  KEEP YOUR _______ UP-TO-DATE. DELETE OR _______ OLD MATERIAL. FILE NEW _______ IMMEDIATELY IN THE _______ PLACE. REVIEW YOUR SYSTEM OFTEN. FINDING INFORMATION TAKES TIME. A GOOD FILING SYSTEM CAN _______ A LOT OF TIME.

  1. throw away

  2. right

  3. left

  4. information

  5. save

  6. bring

  7. filing system

 89. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IN VIRTUAL _______ PEOPLE WORK TOGETHER _______ AND TIME ZONES. THEY COMMUNICATE ALMOST ENTIRELY BY EMAIL. MODERN TECHNOLOGY MAKES _______ VERY SIMPLE AND FAST – BUT THERE CAN BE PROBLEMS. WITH TEAM MEMBERS SPEAKING DIFFERENT _______ AND BELONGING TO DIFFERENT CULTURES, SMALL _______ CAN BECOME BIG PROBLEMS.

  1. languages

  2. premises

  3. generation gap

  4. teams

  5. communication

  6. across borders

  7. problems

 90. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  WHEN YOU WORK TOGETHER IN A _______ TEAM, YOU HAVE TO KNOW AND TRUST EACH OTHER. IT IS _______ TO BUILD A RELATIONSHIP. WHEN YOU JOIN A VIRTUAL TEAM, WRITE AN EMAIL TO THE OTHERS _______ YOURSELF. TELL YOUR COLLEAGUES ABOUT YOUR JOB, YOUR WORK _______, YOUR INTERESTS. DON’T JUST _______ WORK. MAKE CONVERSATION.

  1. virtual

  2. carefully

  3. focus on

  4. refer to

  5. important

  6. experience

  7. to introduce

 91. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  WHEN WRITING AN EMAIL TO YOUR _______ YOU NEED TO EXPLAIN THINGS _______ TO MAKE SURE THERE IS NO CHANCE OF MISUNDERSTANDING. IF YOU HAVE TO SAY SOMETHING _______, BE CAREFUL. REMEMBER, YOU CAN’T _______ IN AN EMAIL. A WRITTEN MESSAGE CAN SOMETIMES SEEM VERY STRONG TO THE OTHER PERSON. USING _______ PHRASES HELPS A LOT.

  1. picture

  2. negative

  3. smile

  4. polite

  5. colleagues

  6. clearly

  7. therefore

 92. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IN BUSINESS _______ WE OFTEN HAVE TO MEET NEW PEOPLE, AND FIRST _______ ARE IMPORTANT TO HELP RELATIONSHIPS WITH NEW CONTACTS GET OFF TO A NEW START. HOWEVER, _______ THAT IS CONSIDERED POLITE MAY VARY DEPENDING ON CULTURE. WHEN PLANNING A BUSINESS VISIT, IT IS A GOOD IDEA _______ INTO THE SOCIAL _______ OF THE COUNRY YOU ARE GOING TO VISIT.

  1. to do research

  2. to plan your work

  3. customs

  4. situations

  5. the behaviour

  6. impressions

  7. to make friends

 93. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  MODERN TECHNOLOGY MEANS THAT THERE ARE NOW A NUMBER OF AREAS WHERE THE RULES OF _______ ARE EVOLVING ALL THE TIME, SUCH AS THE ETIQUETTE OF USING _______ PHONES, _______ VERSUS EMAILS, ETC. GOOD _______ ARE OFTEN SIMPLY A WAY OF SHOWING RESPECT. SO A GOOD GUIDELINE IN THESE SITUATIONS IS TO ACT _______ THAT YOU WOULD WANT OTHERS TO ACT.

  1. behaviour

  2. business letters

  3. in the same way

  4. in any case

  5. for no reason

  6. mobile

  7. manners

 94. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  INCREASED USE OF THE _______ IN RECENT YEARS MEANS THAT MORE _______ ABOUT INDIVIDUALS _______ AND STORED THAN EVER BEFORE. SOME OF THIS INFORMATION IS USED _______ PEOPLE’S BUYING HABITS. SOME ARGUE THAT THE COLLECTION OF SO MUCH DATA ABOUT _______ CAN HELP WITH EFFICIENCY AND IMPROVE CUSTOMER SERVICE.

  1. to analyze

  2. internet

  3. to interfere

  4. data

  5. individuals

  6. can be collected

  7. problematic

 95. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  WHEN BUYING GOODS _______, A COMPANY CAN RETAIN _______ DETAILS. IT MEANS WHEN YOU BUY FROM THAT COMPANY AGAIN, YOU ARE NOT REQUIRED _______ YOUR DELIVERY ADDRESS. CHOISES THAT CUSTOMERS MAKE MEAN THAT A COMPANY CAN COLLATE _______ AND INFORM CUSTOMERS WHEN OTHER _______ ITEMS OF INTEREST ARE AVAILABLE.

  1. delivery

  2. to complete

  3. brochure

  4. information

  5. presentation

  6. online

  7. similar

 96. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  SOME PEOPLE ARE UNEASY THAT COMPANIES AND ORGANIZATIONS _______ AND RETAIN SO MUCH _______ ABOUT INDIVIDUALS. THEY _______ WHAT USE THE INFORMATION WILL BE PUT TO. SOME CIVIL LIBERTY GROUPS ARGUE THAT WE LIVE IN A TIME OF UNPRECEDENTED ELECTRONIC _______ WHEN EVERY _______ AND MOVEMENT CAN BE MONITORED.

  1. question

  2. recruitment

  3. job

  4. transaction

  5. surveillance

  6. collect

  7. information

 97. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IT IS _______ TO INVEST _______ IN YOUR RELATIONSHIPS WITH OTHERS AT WORK. GET TO KNOW THE PEOPLE WHO WORK NEAR YOU: _______ YOURSELF TO THEM AND TELL THEM SOMETHING ABOUT YOURSELF. IF PEOPLE ASK FOR YOUR HELP, ALWAYS RESPOND _______. DON’T IGNORE EMAILS OR _______ JUST BECAUSE YOU ARE BUSY.

  1. introduce

  2. prepare

  3. positively

  4. prefer

  5. important

  6. phone calls

  7. time

 98. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IT IS IMPORTANT TO BE POLITE IN ANY SITUATION. IF YOU MAKE A MISTAKE, IT IS BETTER _______ IT AND THEN _______. WHEN THINGS GO WRONG, STAY CALM AND _______ SHOUTING AND USING BAD LANGUAGE. REMEMBER, _______ HELP TO IMPROVE YOUR WORKING ENVIRONMENT, AND YOU WILL FIND YOU CAN _______ YOUR WORK MORE.

  1. enjoy

  2. behave

  3. to admit

  4. apologize

  5. shout orders

  6. avoid

  7. good manners

 99. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  BOB’S JOB IS _______ THE MARKET. HE TRIES TO ANSWER THREE QUESTIONS. ONE: HOW MANY _______ ARE THERE IN THE MARKET? TWO: WHO ARE THEY? THREE: WHAT DO THEY WANT? THEY COLLECT A LOT OF _______ ABOUT THE PEOPLE WHO _______ THEIR WEBSITE. THEY ALSO USE _______ AND OTHER METHODS TO DEVELOP THE COMPANY’S STRATEGY.

  1. customers

  2. candidates

  3. volunteers

  4. data

  5. surveys

  6. browse

  7. to research

 100. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  AMY WORKS IN THE SALES _______ AND MANAGES CUSTOMER _______. SHE KEEPS RECORDS OF CUSTOMERS, STORES DETAILS ABOUT THEIR _______. THEY HAVE A FILE FOR EACH CUSTOMER WITH THEIR NAME, _______ AND OTHER DETAILS. THEY USE THIS INFORMATION WHEN THEY WANT TO SEND _______ TO DIFFERENT GROUPS OF CUSTOMERS.

  1. special offers

  2. buying habits

  3. address

  4. data

  5. registration

  6. energy

  7. department

 101. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  CLARA WORKS AS A BUYER. SHE ALWAYS TRIES TO FIND THE BEST _______ AT THE BEST PRICE. SHE HAS _______ SUPPLIERS. BUT SHE ALSO SEARCHES FOR _______ PRODUCTS, NEW SUPPLIERS AND _______ ON THE INTERNET. SHE USES DIFFERENT SEARCH ENGINES AND _______ HER FILES WITH THE NEW INFORMATION.

  1. new

  2. regular

  3. updates

  4. special offers

  5. old

  6. graduates

  7. products

 102. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  A SUCCESSFUL COMPANY HAS _______ A PROFIT. THAT MEANS THAT IT HAS _______ COSTS AS LOW AS POSSIBLE. SECONDLY YOU NEED TO MAKE _______, SO THERE HAS TO BE _______ FOR YOUR PRODUCT. AND OF COURSE, YOU HAVE TO BE COMPETITIVE. ANOTHER FACTOR FOR SUCCESS IS _______. NO COMPANY WANTS TO STAND STILL.

  1. big sales

  2. a demand

  3. to make

  4. to telephone

  5. to keep

  6. to understand

  7. growth

 103. Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті:

  IF YOUR _______ BRING OUT A BETTER PRODUCT, YOU CAN _______ CUSTOMERS. THE MOST _______ COMPANIES CONTROL THE MARKET. THAT MEANS THEY HAVE A BIGGER PERCENTAGE OF SALES AND A BIGGER _______ THAN THEIR COMPETITORS. THEIR PRODUCT IS A MARKET LEADER. IT SELLS MORE THAN ANY OTHER _______ IN THE SECTOR.

  1. product

  2. competitors

  3. to compete

  4. market share

  5. market research

  6. lose

  7. successful

 104.  

  Тема :: Часова форма В1+

 105. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  My father's retiring, so this time next year, he'll be on the beach and I (run) the whole company.
  _______
 106. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  Don't disturb me between and 4 as I (do) a presentation online.
  _______
 107. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I (work) in your area next week, so maybe we can meet for lunch one day.
  _______
 108. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  They (offer) this new service from August 202.
  _______
 109. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  At 10 o'clock tomorrow morning I (fly) to Poland for a work meeting.
  _______
 110. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  Don't worry, the copier always makes that noise. It (stop) in a minute.
  _______
 111. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I am sure you (pass) the entrance exam.
  _______
 112. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  We've been doing OK recently, I think we (make) a fairly healthy profit this year.
  _______
 113. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  Do you think they (continue) to expand the company like they have been doing?
  _______
 114. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  There are worries that these plans (cause) job losses.
  _______
 115. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I can't see you tomorrow afternoon. I (have) a check-up at the dentist's.
  _______
 116. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I (meet) my boss this afternoon to see if we can sort the problem out.
  _______
 117. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  They've just announced that they (launch) a new phone in the autumn.
  _______
 118. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  One of the world's biggest social networking sites (start) its own media company soon.
  _______
 119. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  We (have) a party on Friday to celebrate our first year of business.
  _______
 120. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I was feeling very pleased with myself. I (pass) all my exams.
  _______
 121. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I (slip) while I was getting out of the bath.
  _______
 122. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I (fall off) the ladder while I was cleaning the windows.
  _______
 123. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I was opening my front door when I (hit) myself in the face with it.
  _______
 124. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I (hurt) my back quite badly while I was playing football in the park.
  _______
 125. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  Children (not have) so many electronic toys when I was young.
  _______
 126. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  My brother (get into) the car when I shut the door on his hand.
  _______
 127. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I (not feel) well that day, so I didn't go out with the others.
  _______
 128. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I (jog) in the park when I tripped on a stone and fell over.
  _______
 129. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I (ride) my bike in the countryside when a car came round the corner and almost hit me.
  _______
 130. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I (cut) vegetables when the knife slipped. It was very painful.
  _______
 131. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  I noticed that my neighbour (leave) his front door open.
  _______
 132. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  She lost her job after her boss learnt she (lie) to him about why she needed time off.
  _______
 133. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  By the time the police arrived, the emergency services already (rescue) the man.
  _______
 134. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши Пасив Минулого Простого Часу (Past Simple Passive Sentence).

  A blockbuster (to release) last summer.
  _______
 135. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши пасивну конструкцію have + object + past participle).

  Have you your hair (to cut)?
  _______
 136. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати вірний прислівник, врахувавши часову форму речення).
  I left a message on his phone yesterday, but I haven't heard back from him (...).
  _______
 137. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати вірний прислівник, врахувавши часову форму речення).
  Have you (...) been to Paris.
  _______
 138. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати вірний прислівник, врахувавши часову форму речення).
  I've been very busy. I haven't (...) had time to eat.
  _______
 139. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати вірний прислівник, врахувавши часову форму речення).
  I have (...) been there before.
  _______
 140. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати контекстуально правильний прислівник часу, врахувавши
  особливості перетворення прислівників часу при передачі прямої мови (Direct Speech) непрямою (Reported Speech).

  She said, "I saw you yesterday." She told me she'd seen me (...)
  _______
 141. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати контекстуально правильний прислівник часу, врахувавши
  особливості перетворення прислівників часу при передачі прямої мови (Direct Speech) непрямою (Reported Speech).

  He said, "I'll do it tomorrow". He said that he'd do it (...)
  _______
 142. Впишіть правильну відповідь (в поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши Пасив Теперішньго Доконаного Часу (Present Perfect Passive Sentence).

  What new products (to launch) recently?
  _______
 143. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши Пасив Теперішнього Тривалого Часу (Present Continuous Passive Sentence).

  More and more people now (to persuade) to set up their own business.
  _______
 144. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши Пасив Минулого Простого Часу (Past Simple Passive Sentence).

  This film first (to show) on British TV in 2005.
  _______
 145. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши Пасив Майбутнього Простого Часу (Future Simple Passive Sentence).

  New episode (to release) next summer.
  _______
 146. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши Пасив Теперішньго Доконаного Часу (Present Perfect Passive Sentence).

  Television broadcasting (to change) rapidly in recent years.
  _______
 147. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши Пасив Минулого Простого Часу (Past Simple Passive Sentence).

  Episodes (to cut up) into short sections.
  _______
 148. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши Пасив Теперішнього Тривалого Часу (Present Continuous Passive Sentence).

  Parts of the new movie (to film) in my city.
  _______
 149. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  утворивши Пасив Теперішнього Простого Часу (Present Simple Passive Sentence).

  The film (to watch) by millions every week.
  _______
 150. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  врахувавши правила перетворення прямої мови (Direct Speech) в непряму (Reported Speech).

  "We are going to deliver a parcel to your home." → Courier said they (be going) to deliver it to my home.
  _______
 151. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  врахувавши правила перетворення прямої мови (Direct Speech) в непряму (Reported Speech).

  "It will be ready for you to collect today." → The person I spoke to said it (will) be ready for me to collect today.
  _______
 152. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  врахувавши правила перетворення прямої мови (Direct Speech) в непряму (Reported Speech).

  She said, "I have done it." → She said she (do) it.
  _______
 153. Впишіть правильну відповідь (у поле, яке знаходиться в дужках, потрібно вписати дієслово, поставивши його у відповідну часову форму,
  врахувавши правила перетворення прямої мови (Direct Speech) в непряму (Reported Speech).

  The man said, "The bag isn't worth spending more money on it." → The man told me it (be not) worth spending more money on it.
  _______
 154. Впишіть правильну відповідь (в поля потрібно вписати дієслово, яке знаходиться в дужках у вказаній часовій формі).
  This time next week I (sit) on the balcony of our hotel room.
  _______
 155.  

  Тема :: Доповнення речення В1+

 156. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THERE WAS A NATURE ... NEXT TO OUR HOTEL WHERE YOU COULD SEE MONKEYS.
 157. Знайдіть правильне доповнення речень:
  ON THE LAST DAY WE VISITED AN ... TEMPLE. IT WAS OVER 2,000 YEARS OLD.
 158. Знайдіть правильне доповнення речень:
  AT THE TOP OF THE RIVER THERE WAS A HUGE ... . YOU COULD HEAR IT FROM WHERE WE WERE STAYING.
 159. Знайдіть правильне доповнення речень:
  ON THE FIRST DAY WE WALKED ON THE TOP OF THE MEDIEVAL ... THAT SURROUNDED THE OLD TOWN.
 160. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IN SOME CULTURES, IT’S VERY IMPORTANT TO RESPECT PEOPLE’S ... SPACE.
 161. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THE ... OF THE VALLEY WERE TOO STEEP TO CLIMB UP.
 162. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THE OTHERS WANTED TO EXPLORE A ..., BUT I DIDN’T GO IN IT BECAUSE IT WAS DARK AND A BIT SCARY.
 163. Знайдіть правильне доповнення речень:
  YOU NEED TO HAVE LIVED HERE FOR AT LEAST A YEAR TO ... FREE HEALTHCARE.
 164. Знайдіть правильне доповнення речень:
  PEOPLE HERE TEND TO RESPECT YOUR ... AND DON'T ASK MANY QUESTIONS UNTIL THEY GET TO KNOW YOU.
 165. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IT'S MORE POLITE NOT TO ... IN FRONT OF PEOPLE, EVEN IF YOU KNOW THEM WELL.
 166. Знайдіть правильне доповнення речень:
  ) IF SOMEONE SMILES AT YOU, IT’S POLITE TO SMILE AT THEM IN ... IN MOST COUNTRIES.
 167. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IF PEOPLE ... YOU GO IN FRONT OF THEM IN A QUEUE, YOU SHOULD THANK THEM.
 168. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IF YOU PARK YOUR VEHICLE IN THE WRONG PLACE YOU HAVE TO PAY A ....
 169. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THE MOST IMPORTANT THING IS … THAT ALL OUR STUDENTS PERFORM WELL.
 170. Знайдіть правильне доповнення речень:
  MOST RESTAURANTS DON’T ... VERY MUCH FOR CHILDREN’S MEALS.
 171. Знайдіть правильне доповнення речень:
  MANY NEWLY QUALIFIED TEACHERS STRUGGLE TO …. BECAUSE THEY CAN'T CONTROL THEIR STUDENTS.
 172. Знайдіть правильне доповнення речень:
  WE GIVE ALL OUR PUPILS LOTS OF … SO THAT THEY DO AS WELL AS THEY CAN.
 173. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IT’S IMPORTANT TO LET STUDENTS … DIFFERENT WAYS OF LEARNING.
 174. Знайдіть правильне доповнення речень:
  WE NEED TO … THIS YEAR OR WE WILL HAVE TO CLOSE OUR BUSINESS.
 175. Знайдіть правильне доповнення речень:
  WE WANT TO GROW OUR BUSINESS SO WE’VE DECIDED TO …. ONE OF OUR COMPETITORS.
 176. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IT ISN’T A GOOD IDEA … UNTIL YOU’VE BEEN OFFERED A NEW ONE.
 177. Знайдіть правильне доповнення речень:
  WE ARE … OUR BUSINESS AND OPENING AN OFFICE IN SHANGHAI.
 178. Знайдіть правильне доповнення речень:
  WE HAVE DECIDED TO TRY TO SELL OUR … OF SKINCARE PRODUCTS IN OTHER MARKETS.
 179. Знайдіть правильне доповнення речень:
  WE STARTED SELLING OUR PRODUCTS LOCALLY, BUT NOW WE’RE … TO FRANCE.
 180. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THINGS CAN’T ... LIKE THIS. I CAN’T STAND IT.
 181. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IT’S IMPORTANT THAT CHILDREN LEARN GOOD ... LIKE SAYING ‘PLEASE’ AND ‘THANK YOU’.
 182. Знайдіть правильне доповнення речень:
  I’M NOT VERY ... GRAMMAR, BUT I LIKE SPEAKING AND LISTENING.
 183. Знайдіть правильне доповнення речень:
  EVERY YEAR, OVER 250,000 YOUNG PEOPLE ENTER THE ... FOR THE FIRST TIME.
 184. Знайдіть правильне доповнення речень:
  I’M EARNING THE SAME NOW AS I WAS WHEN I STARTED. IT’S TIME I GOT A ... .
 185. Знайдіть правильне доповнення речень:
  I KNOW IT’S HARD, BUT DON’T ... YOU HAVE TO KEEP TRYING.
 186. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IT’S NOT A PROBLEM IF YOU ... MISTAKES. IT’S PART OF THE LEARNING PROCESS.
 187. Знайдіть правильне доповнення речень:
  I HAD TO TAKE A MONTH OFF WORK AFTER AN ACCIDENT, BUT LUCKILY I HAD ... .
 188. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THANKS FOR ALL YOUR HELP. I KNEW I COULD ... YOU.
 189. Знайдіть правильне доповнення речень:
  I’M LUCKY BECAUSE I ... WELL WITH EVERYONE I WORK WITH.
 190. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IT DOESN’T MATTER IF YOU SUCCEED OR FAIL. THE IMPORTANT THING IS TO ... YOUR BEST.
 191. Знайдіть правильне доповнення речень:
  HIS FOOT ... ON THE BRAKE AND HE WENT INTO A WALL.
 192. Знайдіть правильне доповнення речень:
  WHEN THE WAITER ... UP WITH THE FOOD, HE’D MIXED UP THE ORDER. I HAD SOMEONE ELSE’S DISH.
 193. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THEY ... TO TURN OFF THE OVEN AND THEIR HOUSE CAUGHT FIRE.
 194. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THE ... I RECEIVED FROM MY LECTURER AFTER MY FIRST ESSAY WAS AMAZING!
 195. Знайдіть правильне доповнення речень:
  I KNOCKED OVER MY CUP OF COFFEE AND IT ... ALL OVER OUR NEW CARPET.
 196. Знайдіть правильне доповнення речень:
  I TICKED THE BOX THAT SAID ‘NO THANKS’, BUT THEY STILL ... ME FOR SPECIAL DELIVERY.
 197. Знайдіть правильне доповнення речень:
  TRADITIONAL TEACHING METHODS DON’T ... EVERYONE. MANY STUDENTS NOWADAYS PREFER TO STUDY ON THEIR OWN.
 198. Знайдіть правильне доповнення речень:
  IT’S IMPORTANT TO LET STUDENTS ... DIFFERENT WAYS OF LEARNING.
 199. Знайдіть правильне доповнення речень:
  WE GIVE ALL OUR PUPILS LOTS OF INDIVIDUAL ... SO THAT THEY DO AS WELL AS THEY CAN.
 200. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THERE IS A LOT OF PRESSURE ON THE TEACHERS TO GET THEIR STUDENTS READY FOR THE EXAMS NEXT MONTH.
 201. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THE SCHOOL IS TRYING TO ... STANDARDS AS THEIR EXAM RESULTS WERE VERY DISAPPOINTING THIS YEAR.
 202. Знайдіть правильне доповнення речень:
  AS A PRIMARY SCHOOL TEACHER, YOU NEED TO BE ABLE TO ... A LOT OF DIFFERENT SUBJECTS, LIKE MATHS, SCIENCE, ENGLISH AND HISTORY.
 203. Знайдіть правильне доповнення речень:
  MANY NEWLY QUALIFIED TEACHERS STRUGGLE TO ... DISCIPLINE BECAUSE THEY CAN'T CONTROL THEIR STUDENTS.
 204. Знайдіть правильне доповнення речень:
  MY PARENTS ALWAYS TAUGHT US TO SHOW ... TO OLDER PEOPLE.
 205. Знайдіть правильне доповнення речень:
  THE MOST IMPORTANT THING IS TO MAKE SURE THAT ALL OUR STUDENTS ... WELL.
 206.