Тест ::: Тестові завдання фахового випробування зі спеціальності 053 Психологія / ОП «Практична психології» (для здобуття о.р. бакалавра)

Розробники:

  Тема :: Вступ в біологію

 1. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ВІДНОВЛЮВАТИ ЦІЛИЙ ОРГАНІЗМ З ЙОГО ЧАСТИНИ:
  • транспірація
  • копулювання
  • регенерація
  • щеплення
  • схожість
 2. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЧОЛОВІЧЕ СУЦВІТТЯ КУКУРУДЗИ:
  • колос
  • китиця
  • волоть
  • початок
  • головка
 3. СКІЛЬКИ ПАР ХОДИЛЬНИХ НІГ Є У РІЧКОВОГО РАКА:
  • дві
  • три
  • чотири
  • п’ять
  • десять
 4. У ЧОМУ СУТЬ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН:
  • розмноження відбувається без участі статевих клітин
  • статеві клітини зливаються поза організмом
  • статеві клітини зливаються в органах статевої системи
  • новий організм розвивається з незаплідненої яйцеклітини
  • новий організм розвивається з відокремленої багатоклітинної частини материнського організму
 5. ВКАЖІТЬ ТВАРИНУ, У ЯКОЇ НАЯВНІ ХРОМАТОФОРИ:
  • малярійний плазмодій
  • форамініфера
  • лейшманія
  • евглена зелена
  • трипанозома
 6. ЯКІ ТВАРИНИ МАЮТЬ БІЛАТЕРАЛЬНУ (ДВОБІЧНУ) БУДОВУ ТІЛА:
  • бадяга
  • амеба
  • аскарида
  • миша хатня
  • травневий хрущ
 7. У КОГО З НАЗВАНИХ ТВАРИН НЕМАЄ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ?
  • стьожак широкий
  • людська аскарида
  • котячий сисун
  • шимпанзе
  • молочно-біла планарія
 8. ЯКА ІЗ ДІЛЯНОК ДНК БУДЕ КОМПЛЕМЕНТАРНОЮ ДО ДІЛЯНКИ А-Т-Г-Г-А-А:
  • У-А-Ц-Ц-У-У
  • Т-А-Ц-Ц-Т-Т
  • Г-А-Т-Т-Г-Г
  • Т-А-У-У-Т-Т
 9. ВКАЖІТЬ КЛАС ТВАРИН, У ПРЕДСТАВНИКІВ ЯКОГО ВПЕРШЕ ФОРМУЄТЬСЯ СПРАВЖНЯ ГРУДНА КЛІТКА:
  • Кісткові риби
  • Земноводні
  • Рептилії
  • Птахи
  • Ссавці
 10. ВКАЖІТЬ ВІДДІЛ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ЯКИЙ У ЗЕМНОВОДНИХ РОЗВИНЕНИЙ ГІРШЕ, НІЖ У РИБ:
  • передній мозок
  • проміжний мозок
  • середній мозок
  • довгастий мозок
  • мозочок
 11. ЯКИЙ ЗВ’ЯЗОК ЛЕЖИТЬ В ОСНОВІ ПЕРВИННОЇ СТРУКТУРИ МОЛЕКУЛИ ДНК:
  • фофсодиефірний
  • водневий
  • іонний
  • дисульфідний
  • пептидний
 12. ВКАЖІТЬ КІСТКИ ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ, ЯКІ У ВСІХ ССАВЦІВ (ЗА ВИНЯТКОМ ЯЙЦЕКЛАДНИХ) РУДИМЕНТАРНІ:
  • ключиці
  • лопатки
  • воронячі кістки
  • грудина
  • клубові кістки
 13. З ЯКОЇ ТКАНИНИ УТВОРЕНА КАПСУЛА НЕФРОНА:
  • багатошаровий епітелій
  • щільна сполучна тканина
  • одношаровий епітелій
  • пухка сполучна тканина
  • гладенька м’язова тканина
 14. ЯКА НАУКА ЗАЙМАЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯМ ВОДОРОСТЕЙ:
  • бріологія
  • альгологія
  • мікологія
  • теріологія
  • ентомологія
 15. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ВІДБУВАЄТЬСЯ ВЗАЄМНЕ ПРИСТОСУВАННЯ ПАРАЗИТА І ХАЗЯЇНА, А ГОСТРОТА АНТАГОНІСТИЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЗМЕНШУЄТЬСЯ:
  • онтогенез
  • філогенез
  • коеволюція
  • складний життєвий цикл
  • коменсалізм
 16. ЯКА РОЛЬ ЖОВЧНОГО МІХУРА:
  • в ньому продукується міхурова жовч
  • він накопичує жовч у разі відсутності травлення
  • він здійснює первинне перетравлення жирів
  • в ньому знешкоджуються шкідливі продукти гниття і бродіння
 17. ЩО ТАКЕ ПРОВІТАМІНИ:
  • це речовини, що утворюються після перетравлювання вітамінів
  • це молекули, що зв’язують вільні вітаміни
  • це речовини, з яких в організмі синтезуються вітаміни
  • це активна форма вітамінів, що виконують роль коферментів
 18. ЩО НАЗИВАЄТЬСЯ ЗДАТНІСТЮ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАТИ І ВІДТВОРЮВАТИ ІНФОРМАЦІЮ БЕЗ ЗМІНИ ЇЇ ХАРАКТЕРУ І ЗМІСТУ:
  • мотивація
  • свідомість
  • пам’ять
  • емоція
  • увага
 19. ДЕ РОЗМІЩЕНИЙ ДВОСТУЛКОВИЙ КЛАПАН:
  • між передсердями
  • між правим передсердям і правим шлуночком
  • між лівим шлуночком і аортою
  • між лівим передсердям і лівим шлуночком
  • між шлуночками
 20. ЯКИЙ ВІДДІЛ МОЗКУ ВІДІГРАЄ НАЙБІЛЬШУ РОЛЬ У ПІДТРИМАННІ РІВНОВАГИ ТІЛА ТА КООРДИНАЦІЇ РУХІВ:
  • середній мозок
  • проміжний мозок
  • довгастий мозок
  • міст
  • мозочок
 21. ЯКІ ОРГАНЕЛИ В КЛІТИНІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА СИНТЕЗ БІЛКІВ:
  • мітохондрії
  • лізосоми
  • пероксисоми
  • рибосоми
  • центріолі
 22. ЩО ТАКЕ РЕФЛЕКТОРНА ДУГА:
  • це міра зміни фізіологічних показників від умовної норми при здійсненні рефлексу
  • це співвідношення сили та часу дії подразника, що запускає рефлекс
  • це час, протягом якого здійснюється рефлекс
  • це сила, з якою повинен подіяти подразник, щоб викликати рефлекторну відповідь
  • це шлях, по якому проходить збудження під час виконання рефлексу
 23. ЯКА КІЛЬКІСТЬ РЕБЕР Є У ТІЛІ ЛЮДИНИ:
  • 7
  • 12
  • 16
  • 20
  • 24
 24. ЩО Є ОДИНИЦЕЮ СПАДКОВОСТІ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКОЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАПИС, ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПЕРЕДАЧА СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
  • хромосома
  • ген
  • хроматин
  • геном
  • генотип
 25. ЯКИЙ ІЗ ШАРІВ МАТКИ Є ВНУТРІШНІМ:
  • ендомізій
  • перимізій
  • міометрій
  • ендометрій
  • периметрій
 26. ВМІСТ ЯКОГО ГАЗУ ПРАКТИЧНО НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ДИХАННЯ:
  • кисню
  • вуглекислого газу
  • чадного газу
  • азоту
 27. НА ЯКІ РЕЧОВИНИ ДІЮТЬ ПРОТЕАЗИ:
  • білки
  • жири
  • вуглеводи
  • нуклеїнові кислоти
 28. ЩО ТАКЕ СПАДКОВІСТЬ:
  • це здатність живих організмів передавати нащадкам анатомічні, фізіологічні та біохімічні властивості організації
  • це зміна комплексу морфофізіологічних та біохімічних ознак організму протягом онтогенезу
  • це процес отримання нових поєднань генів у генотипі
  • це явище реорганізації структур відтворення
 29. ЯКЕ ІЗ ВИЗНАЧЕНЬ ВІДПОВІДАЄ ПОНЯТТЮ "ОРГАНІЗМ":
  • самостійно існуюча одиниця органічного світу, що є складною самовідтворюючою системою, яка відповідає як єдине ціле на зміни оточуючого середовища
  • система клітин і позаклітинних структур, що характеризуються спільністю походження
  • одиниця макроеволюції
  • об’єднання тканин, що має певну форму і будову, та виконує одну чи кілька специфічних функцій
  • анатомічне чи функціональне об’єднання органів, які виконують спільну функцію
 30. ДО ЯКОГО ТИПУ ЗА ХАРАКТЕРОМ ПОДРАЗНЕННЯ ВІДНОСЯТЬСЯ РЕЦЕПТОРИ СМАКУ:
  • терморецептори
  • барорецептори
  • хеморецептори
  • механорецептори
  • фоторецептори
 31. ЯКИЙ М’ЯЗ У ТІЛІ ЛЮДИНИ МАЄ НАЙБІЛЬШУ ДОВЖИНУ:
  • чотириголовий м’яз стегна
  • великий сідничний м’яз
  • кравецький м’яз
  • прямий м’яз живота
  • косий м’яз живота
 32.  

  Тема :: Загальна біологія

 33. ХТО ІЗ ДОСЛІДНИКІВ У 1802 РОЦІ ВПЕРШЕ ЗАПРОПОНУВАВ ТЕРМІН „БІОЛОГІЯ”:
  • Ж.-Б. Ламарк
  • Ч. Дарвін
  • К. Лінней
  • Т. Шванн
  • Г. Мендель
 34. ЯКА НАУКА ВИВЧАЄ ПРОКАРІОТИЧНІ ОРГАНІЗМИ:
  • вірусологія
  • мікологія
  • альгологія
  • бактеріологія
  • іхтіологія
 35. ЯКА НАУКА ЗАЙМАЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯМ ГРИБІВ:
  • бріологія
  • альгологія
  • ботаніка
  • мікологія
  • теріологія
  • ентомологія
 36. ЯКА НАУКА ВИВЧАЄ ШЛЯХИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ПЕВНИХ СИСТЕМАТИЧНИХ ГРУП:
  • онтологія
  • систематика
  • палеонтологія
  • філогенія
  • еволюційне вчення
 37. ЯКА НАУКА ВИВЧАЄ ЗАКОНОМІРНОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ:
  • онтологія
  • систематика
  • палеонтологія
  • філогенія
  • еволюційне вчення
 38. ХТО СТВОРИВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ УЧЕННЯ ПРО НООСФЕРУ:
  • О. Ковалевський
  • С. Навашин
  • І. Шмальгаузен
  • В. Вернадський
  • І. Мечніков
 39. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДЕМОНСТРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ТА ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СПРОЩЕНОЇ ІМІТАЦІЇ:
  • моніторинг
  • моделювання
  • опис
  • експеримент
 40. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНЕ ПРИПУЩЕННЯ, ЯКЕ ВИСУВАЮТЬ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ФАКТУ, ЯКИЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НЕ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ:
  • факт
  • гіпотеза
  • теорія
  • правило
  • закон
 41. ЯКІ НАУКИ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВИВЧЕННЯМ ТВАРИН:
  • ліхенологія
  • бріологія
  • орнітологія
  • теріологія
  • іхтіологія
  • герпетологія
  • мікологія
 42. ДО ЯКОЇ ГРУПИ ЕЛЕМЕНТІВ НАЛЕЖИТЬ ВОДЕНЬ:
  • органогенні
  • макроелементи
  • мікроелементи
  • ультрамікроелементи
 43. ДО ЯКОЇ ГРУПИ ЕЛЕМЕНТІВ НАЛЕЖИТЬ БРОМ:
  • органогенні
  • макроелементи
  • мікроелементи
  • ультрамікроелементи
 44. ЯКИЙ ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНИХ ДИСАХАРИДІВ МІСТИТЬ ГАЛАКТОЗУ:
  • мальтоза
  • трегалоза
  • сахароза
  • лактоза
 45. ЯКИЙ ПОЛІСАХАРИД ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ КЛІТИННИХ СТІНОК ГРИБІВ:
  • хітин
  • целюлоза
  • крохмаль
  • глікоген
 46. ЯКІ СПОЛУКИ ЛІПІДНОЇ ПРИРОДИ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КЛІТИННОЇ МЕМБРАНИ:
  • жири
  • стероїди
  • фосфоліпіди
  • воски
 47. ЯКА КІЛЬКІСТЬ ВОДИ УТВОРЮЄТЬСЯ ПРИ СПАЛЮВАННІ 10 Г ЖИРІВ:
  • 1,5 г
  • 3,7 г
  • 5,7 г
  • 8 г
  • 11 г
 48. ЯКОЮ Є МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АМІНОКИСЛОТ В ОЛІГОПЕПТИДАХ:
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
 49. ДЕ РОЗМІЩУЮТЬСЯ ГІДРОФОБНІ ЧАСТИНИ МОЛЕКУЛ БІЛКА ПРИ ФОРМУВАННІ ЧЕТВЕРТИННОЇ СТРУКТУРИ:
  • всередині глобул
  • між глобулами
  • назовні глобул
 50. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС РУЙНУВАННЯ ПЕРВИННОЇ СТРУКТУРИ БІЛКА:
  • ренатурація
  • деактивація
  • деструкція
  • денатурація
 51. ЯКОЮ Є ФУНКЦІЯ АКТИВНОГО ЦЕНТРУ:
  • він є місцем з’єднання білкової і небілкової частини молекули ферменту
  • він визначає чутливість ферменту до факторів оточуючого середовища
  • він забезпечує переведення ферменту із неактивного стану в активний
  • він забезпечує каталіз хімічних реакцій
 52. ХТО ІЗ ВЧЕНИХ У 1912 РОЦІ ВВІВ ТЕРМІН „ВІТАМІН”:
  • К. Функ
  • Ф. Старлінг
  • Ф. Мажанді
  • М. Лунін
  • Ч. Шеррінгтон
  • Л. Гальвані
 53. ЯКИЙ НУКЛЕОТИД ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ ЛИШЕ У МОЛЕКУЛІ ДНК:
  • аденін
  • гуанін
  • тимін
  • цитозин
  • урацил
 54. ЧОМУ РІВНА КІЛЬКІСТЬ ТИМІНОВИХ ЗАЛИШКІВ У МОЛЕКУЛІ ДНК:
  • кількості гуанінових залишків
  • кількості аденінових залишків
  • кількості цитозинових залишків
  • кількості урацилових залишків
 55. ЯКА КІЛЬКІСТЬ ВОДНЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВИНИКАЄ МІЖ НУКЛЕОТИДАМИ А І Т СУСІДНІХ ЛАНЦЮГІВ МОЛЕКУЛИ ДНК:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 56. МОЛЕКУЛА ДНК РОЗПАЛАСЯ НА ДВА ЛАНЦЮГИ. ВИЗНАЧЕНО ПОСЛІДОВНІСТЬ НУКЛЕОТИДІВ В ОДНОМУ З ЛАНЦЮГІВ: ТАЦ – АТГ – ЦАЦ – АТЦ. ВКАЖІТЬ ПОСЛІДОВНІСТЬ НУКЛЕОТИДІВ У ДРУГОМУ ЛАНЦЮЗІ ДНК:
  • АУГ – УАЦ – ГУГ –УАГ
  • АТГ – ТАЦ – ГТГ –ТАГ
  • АЦТ – ТАГ – ГТГ –ТАГ
  • ТАЦ – АТГ – ЦАЦ – АТЦ
  • АГТ – ТАЦ – ГТГ –ТТГ
 57. ВИЗНАЧТЕ ПОСЛІДОВНІСТЬ НУКЛЕОТИДІВ У ЛАНЦЮГУ ДНК, ЯКЩО КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ ЙОМУ ЛАНЦЮГ МАЄ ТАКУ БУДОВУ: ГТЦ – АГА – ЦТА – АГЦ – ТАГ:
  • ЦАГ – ТЦТ – ГАТ – ТЦГ – АТЦ
  • ГТЦ – АГА – ЦТА – АГЦ – ТАГ
  • ЦАТ – ТЦТ – ГАТ – ТАГ – АТЦ
  • ГАГ – ТЦТ – ГАТ – ТЦГ – АТГ
  • ЦАГ – УЦУ – ГАУ – УЦГ – АУЦ
 58. НА ОДНОМУ З ЛАНЦЮГІВ ДНК, ЯКИЙ МАЄ НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ НУКЛЕОТИДІВ – АЦЦ – АТА – ГТЦ – ЦАА – ГГА, СИНТЕЗОВАНА І-РНК. ВКАЖІТЬ ПОСЛІДОВНІСТЬ НУКЛЕОТИДІВ У ЇЇ МОЛЕКУЛІ:
  • ТГГ – ТАТ – ЦАГ – ГТТ – ЦЦТ
  • АУГ – УАУ – ЦАЦ – ЦУУ – ЦЦУ
  • УГГ – УАУ – ЦАГ – ГУУ – ЦЦУ
  • УГГ – УАУ – ЦУГ – ГУУ – ЦЦУ
  • АГГ – УАУ – ЦАГ – ГУА – ЦЦУ
 59. РНК ЯКОГО ТИПУ НАЙМЕНШЕ В КЛІТИНІ:
  • і-РНК
  • т-РНК
  • р-РНК
 60. ВКАЖІТЬ ЯКИЙ ТИП РНК МІСТИТЬ 70-90 НУКЛЕОТИДІВ:
  • і-РНК
  • т-РНК
  • р-РНК
 61. ДЕ У КЛІТИНІ ЕУКАРІОТ СИНТЕЗУЄТЬСЯ Р-РНК:
  • в мітохондріях
  • в ендоплазматичному ретикулюмі
  • в апараті Гольджі
  • в ядерці
  • в центріолі
 62. ЯКИМ Є РН ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КЛІТИНИ:
  • кислим
  • слабкокислим
  • нейтральним
  • слабколужним
  • лужним
 63. ЯКІ СПОЛУКИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГІДРОФІЛЬНИХ:
  • кристалічні солі
  • кислоти
  • луги
  • ліпіди
  • вуглеводні
 64. ЯКІ МОНОСАХАРИДИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГЕКСОЗ:
  • рибоза
  • фруктоза
  • глюкоза
  • галактоза
  • дезоксирибоза
 65. ЯКІ АМІНОКИСЛОТИ МАЮТЬ У СВОЄМУ СКЛАДІ БЕНЗОЛЬНЕ КІЛЬЦЕ:
  • аланін
  • серин
  • триптофан
  • тирозин
  • пролін
  • цистеїн
  • гістидин
  • фенілаланін
 66. ЯКІ ЗВ’ЯЗКИ РУЙНУЮТЬСЯ ПРИ ДЕНАТУРАЦІЇ БІЛКА:
  • пептидні
  • водневі
  • дисульфідні
  • іонні
 67. ЯКІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОТЕЇДІВ ВІДСУТНІ У ПРОТЕЇНАХ:
  • амінокислоти
  • ліпіди
  • вуглеводи
  • залишки нуклеїнових кислот
  • залишки фосфорної кислоти
 68. ЯКІ ВІТАМІНИ МОЖУТЬ СИНТЕЗУВАТИСЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ:
  • D
  • K
  • C
  • B6
  • B12
  • A
 69. ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИТАМАННІ ГОРМОНАМ:
  • висока біологічна активність
  • дистанційність дії
  • висока специфічність
  • великий час існування в організмі
  • відсутність руйнування молекул гормонів
 70. ЯКІ СПОЛУКИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО АЛКАЛОЇДІВ:
  • лізоцим
  • колхіцин
  • морфін
  • нікотин
  • ренін
 71. ЯКІ ОРГАНІЗМИ МАЮТЬ КІЛЬЦЕВУ ДНК:
  • комахи
  • бактерії
  • синьо-зелені водорості
  • мохи
  • плоскі черви
 72. ЯКИЙ ЕЛЕМЕНТ МАЄ НАЙБІЛЬШИЙ ВМІСТ У ВІДСОТКАХ ВІД МАСИ В КЛІТИНІ:
  • сульфур
  • гідроген
  • оксиген
  • нітроген
  • натрій
 73. ЯКИЙ ВІДСОТОК СУХОЇ МАСИ ТВАРИННОЇ КЛІТИНИ ПРИПАДАЄ НА ВУГЛЕВОДИ:
  • близько 1%
  • близько 10 %
  • близько 50 %
  • близько 70 %
 74. ЗАЛИШКИ ЯКОЇ АМІНОКИСЛОТИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СТАБІЛІЗАЦІЇ ТРЕТИННОЇ СТРУКТУРИ БІЛКА ЗА ДОПОМОГОЮ УТВОРЕННЯ ДИСУЛЬФІДНИХ МІСТКІВ:
  • триптофану
  • цистеїну
  • аланіну
  • гліцину
  • метіоніну
  • проліну
 75. ЩО ТАКЕ РЕНАТУРАЦІЯ БІЛКА:
  • процес порушення природної структури білка без руйнування пептидних зв’язків
  • процес повторного синтезу білка на рибосомах ендоплазматичного ретикулуму
  • процес відновлення просторової структури білка при припиненні дії негативного чинника
  • процес переходу білка із неактивного стану в активний
 76. ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ АЛКАЛОЇДІВ У ЖИТТІ РОСЛИН:
  • вони є запасними речовинами, що відкладаються в цитоплазмі
  • вони запобігають замерзанню рослин при охолодженні
  • вони захищають рослини від поїдання їх тваринами
  • вони виконують роль детоксикантів
 77. ЗАВДЯКИ СПОЛУЧЕННЮ З ЯКИМИ РЕЧОВИНАМИ УТВОРЮЄТЬСЯ СУПЕРСПІРАЛЬ ДНК (ТРЕТИННА СТРУКТУРА):
  • білки
  • ліпіди
  • вуглеводи
  • нуклеотиди
  • залишки неорганічних кислот
 78. СКІЛЬКИ ПАР ОСНОВ МІСТИТЬ ОДИН КРОК СПІРАЛІ ДНК:
  • 3
  • 5
  • 8
  • 10
  • 20
 79. ЯКИЙ АНТИКОДОН Т-РНК КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ КОДОНУ ДНК – АТЦ:
  • ТАЦ
  • АТГ
  • УАГ
  • ТАГ
  • АУЦ
 80. ЯКИЙ АНТИКОДОН Т-РНК КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ КОДОНУ ДНК – АТТ:
  • ТАА
  • УАА
  • УАГ
  • АУУ
  • АУЦ
 81. ЯКІ ОРГАНІЗМИ ЗАПАСАЮТЬ ВУГЛЕВОДИ У ВИГЛЯДІ ГЛІКОГЕНУ:
  • гриби
  • віруси
  • бактерії
  • рослини
  • тварини
 82. ЯКІ ФУНКЦІЇ ВИКОНУЮТЬ ВОСКИ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ:
  • забезпечують захист і змащення шкіри і волосся
  • надають пір’ю птахів водовідштовхувальних властивостей
  • входять до складу клітинних мембран
  • слугують будівельним матеріалом для сот бджіл
  • вкривають поверхню листка для зменшення випаровування води
 83. ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИТАМАННІ ФЕРМЕНТАМ:
  • специфічність дії
  • відсутність побічних продуктів
  • залежність активності від факторів середовища
  • утворення стійкої сполуки з продуктами реакції
  • проведення реакцій у вигляді послідовних етапів
  • збереження структурної і функціональної цілісності після завершення реакції
 84. ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ РОДИН РОСЛИН ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ ВИСОКИМ ВМІСТОМ АЛКАЛОЇДІВ:
  • макові
  • пасльонові
  • хрестоцвіті
  • бобові
  • складноцвіті
  • злакові
 85. ЩО Є ОСНОВНОЮ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ОДИНИЦЕЮ УСІХ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ:
  • білок
  • ДНК
  • РНК
  • клітина
 86. ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНУ БУДОВУ ЦЕНТРІОЛЕЙ:
  • дев’ять подвійних мікротрубочок на периферії та ще дві – в центрі
  • дев’ять триплетів мікротрубочок, що утворюють порожнистий циліндр
  • складаються з однієї молекули специфічного білка, що має трубчасту будову
 87. ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ НЕМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СИНТЕЗІ БІЛКА У КЛІТИНІ:
  • нуклеосоми
  • залишкові тільця
  • рибосоми
  • мікротрубочки
  • центріолі
 88. ОРГАНЕЛУ, ФУНКЦІЄЮ ЯКОЇ Є ФОРМУВАННЯ ПІД ЧАС МІТОЗУ ВЕРЕТЕНА ПОДІЛУ:
  • центріолі
  • джгутики
  • рибосоми
  • мітохондрії
  • лейкопласти
 89. ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В ОСНОВІ ВІЙОК ТА ДЖГУТИКІВ:
  • псевдоподії
  • центріолі
  • мікроворсинки
  • базальні тільця
  • хлоропласти
 90. ВКАЖІТЬ УЧЕНОГО, ЯКИЙ ВІДКРИВ ОДНОКЛІТИННИХ ТВАРИН, СПЕРМАТОЗОЇДИ ТА ЕРИТРОЦИТИ:
  • А. ван Левенгук
  • Р. Гук
  • Т. Шван
  • Р. Броун
  • Р. Вірхов
 91. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПЕРІОД ІСНУВАННЯ КЛІТИНИ З МОМЕНТУ ЇЇ УТВОРЕННЯ ДО НАСТУПНОГО ПОДІЛУ (АБО ЗАГИБЕЛІ):
  • мітоз
  • мейоз
  • інтерфаза
  • клітинний цикл
  • пресинтетичний період
 92. ЗВІДКИ ВИНИКАЮТЬ НОВІ КЛІТИНИ БАГАТОКЛІТИННОГО ОРГАНІЗМУ:
  • утворюються з безструктурної міжклітинної речовини
  • утворюються з волокнистої міжклітинної речовини
  • утворюються шляхом поділу материнської клітини
  • виникають у міжклітинних просторах, якщо туди потрапить вірус
 93. ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО НАДМЕМБРАННОГО КОМПЛЕКСУ ТВАРИННИХ КЛІТИН:
  • плазматична мембрана
  • гіалоплазма
  • мікрофіламенти
  • клітинна стінка
  • глікокалікс
 94. ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО НАДМЕМБРАННОГО КОМПЛЕКСУ РОСЛИННИХ КЛІТИН:
  • плазматична мембрана
  • гіалоплазма
  • мікротрубочки
  • клітинна стінка
  • глікокалікс
 95. ЩО ТАКЕ ГОМЕОСТАЗ:
  • внутрішнє середовище клітини, що міститься між плазматичною мембраною та ядром
  • основа цитоплазми
  • підмембранна структура, представлена клітинною стінкою
  • надмембранна структура
  • відносна сталість будови та властивостей внутрішнього середовища клітини
 96. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПЕРІОД МІЖ ПОДІЛАМИ КЛІТИНИ:
  • телофаза
  • анафаза
  • постсинтетичний період
  • інтерфаза
  • профаза
 97. ЩО Є МАТРИКСОМ ЦИТОПЛАЗМИ:
  • глікокалікс
  • компартаменти
  • гіалоплазма
  • волоконця целюлози
  • ендоплазма
 98. ЩО НАЗИВАЄТЬСЯ ГІАЛОПЛАЗМОЮ:
  • складна безбарвна колоїдна система клітини
  • тоненька плівка, яка складається з ліпопротеїдів
  • процес, за рахунок якого речовини проникають через мембрану
  • тонкий шар глікопротеїдів і частково гліколіпідів, розміщений поверх плазматичної мембрани
 99. ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ ЗАПАСНІ СПОЛУКИ АБО ПРОДУКТИ ОБМІНУ РЕЧОВИН, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ У ЦИТОПЛАЗМІ КЛІТИНИ У ВИГЛЯДІ КРАПЕЛЬОК ЛІПІДІВ, ТВЕРДИХ ГРАНУЛ КРОХМАЛЮ АБО ГЛІКОГЕНУ ТОЩО:
  • рибосоми
  • включення
  • цитоскелет
  • органели
  • компартаменти
 100. ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ ЯДЕРНІ ОРГАНЕЛИ В ЯКИХ РОЗМІЩЕНІ ГЕНИ:
  • ДНК
  • хромосоми
  • каріоплазма
  • нуклеосоми
  • ядерні пори
 101. ЩО ТАКЕ КАРІОТИП:
  • внутрішнє середовище ядра
  • співвідношення між об’ємом ядра та цитоплазми, яке характерне для клітин певного типу
  • набір хромосом, характерний для еукаріотичних клітин певного виду живих організмів
  • ядерний білок, завдяки якому досягається компактне розміщення ДНК в хромосомах
  • простір між зовнішньою та внутрішньою оболонками ядра
 102. ЩО НАЗИВАЮТЬ КОМПАРТАМЕНТАМИ КЛІТИНИ:
  • запасні сполуки або продукти обміну речовин, які розташовані у цитоплазмі клітини у вигляді крапельок ліпідів, твердих гранул крохмалю або глікогену тощо
  • систему мікротрубочок і мікрофіламентів, яка слугує опорою клітини і бере участь у її русі
  • окремі функціональні ділянки цитоплазми, розділені клітинними мембранами
  • постійні клітинні структури, які виконують певні функції і забезпечують процеси життєдіяльності клітини
  • кулясті мембранні структури, в яких знаходяться фотосинтезуючі пігменти
 103. ЯКІ ПРОКАРІОТИЧНІ ОРГАНІЗМИ НАЗИВАЮТЬ АНАЕРОБНИМИ:
  • ті, що нездатні до фотосинтезу органічних сполук
  • ті, що використовують для синтезу органічних сполук енергію хімічних реакцій
  • ті, що отримують енергію за рахунок окиснення органічних сполук
  • ті, що отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних сполук
  • гнильні бактерії
 104. ВКАЖІТЬ ЯВИЩЕ, ЩО ПІДВИЩУЄ СПАДКОВУ МІНЛИВІСТЬ ПРОКАРІОТ:
  • розмноження нестатевим способом – поділом
  • брунькування
  • хемосинтез
  • спороутворення
  • кон’югація
 105. ВКАЖІТЬ ЛІПІДИ, ЯКІ ПЕРЕВАЖАЮТЬ У КЛІТИННІЙ МЕМБРАНІ:
  • воски
  • фосфоліпіди
  • стероїди
 106. ВКАЖІТЬ ВЧЕНОГО, ЯКИЙ ВІДКРИВ ЯВИЩЕ ФАГОЦИТОЗУ:
  • Т. Шван
  • О. Сєверцов
  • Р. Вірхов
  • І. Мєчников
  • А. ван Левенгук
 107. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЗАХОПЛЕННЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КЛІТИНОЮ РІДИН:
  • дифузія
  • піноцитоз
  • фагоцитоз
  • пасивний транспорт
  • активний транспорт
 108. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЗАХОПЛЕННЯ КЛІТИНОЮ ТВЕРДИХ МІКРОСКОПІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ:
  • дифузія
  • піноцитоз
  • фагоцитоз
  • пасивний транспорт
  • активний транспорт
 109. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЯВИЩЕ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИСТІНКОВОГО ШАРУ ЦИТОПЛАЗМИ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ ВІД ЩІЛЬНОЇ ОБОЛОНКИ, ЯКЕ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ПРИ ПОТРАПЛЯННІ КЛІТИНИ У РОЗЧИН СОЛЕЙ, КОНЦЕНТРАЦІЯ ЯКОГО ПЕРЕВИЩУЄ КОНЦЕНТРАЦІЮ СОЛЕЙ В ЇЇ ЦИТОПЛАЗМІ:
  • піноцитоз
  • плазмоліз
  • деплазмоліз
  • фагоцитоз
  • калієво-натрієвий насос
 110. ЯКИЙ ПРОЦЕС БУДЕ ВІДБУВАТИСЯ У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ У РОЗЧИН, КОНЦЕНТРАЦІЯ СОЛЕЙ ЯКОГО НИЖЧА, НІЖ КОНЦЕНТРАЦІЯ СОЛЕЙ У ЦИТОПЛАЗМІ:
  • піноцитоз
  • плазмоліз
  • деплазмоліз
  • фагоцитоз
  • калієво-натрієвий насос
 111. ЩО ТАКЕ ЕНДОПЛАЗМА:
  • прозорий щільний шар цитоплазми тваринних клітин, позбавлений більшості органел та включень, який розміщений під плазматичною мембраною
  • внутрішній шар цитоплазми тваринних клітин, що містить різноманітні органели та включення
  • надмембранний комплекс тваринних клітин, який складається з глікопротеїдів та гліколіпідів, приєднаних до плазматичної мембрани
  • комплекс, який складається з плазматичної мембрани та структур, що розташовані під нею в ущільненому шарі цитоплазми
 112. ЩО ІЗ ВКАЗАНОГО Є У БУДОВІ ПЛАСТИД:
  • стопка плоских цистерн
  • пухирці
  • канальці
  • кристи
  • тилакоїди
 113. ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ ОТОЧЕНІ МЕМБРАНОЮ ПУХИРЦІ, ЯКІ МІСТЯТЬ ГІДРОЛІТИЧНІ ФЕРМЕНТИ, ЩО РОЗЩЕПЛЮЮТЬ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ:
  • рибосоми
  • скоротливі вакуолі
  • мітохондрії
  • лізосоми
  • полісоми
 114. ЩО ТАКЕ КАРІОПЛАЗМА:
  • те ж, що й ядерний матрикс – внутрішнє середовище ядра
  • ядерний сік – внутрішній вміст ядра, в який занурені ядерця, хроматин і різноманітні гранули
  • щільна структура, яка складається з рибонуклеопротеїдних фібрил, хроматину та попередників субодиниць рибосом
  • отвір в оболонці ядра, який з’єднує його внутрішню частину з цитоплазмою
 115. ВКАЖІТЬ ПОДІЛ КЛІТИНИ, ПРИ ЯКОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ РЕДУКЦІЯ КІЛЬКОСТІ ХРОМОСОМ:
  • мітоз
  • мейоз
  • амітоз
  • ендомітоз
 116. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС, ПІД ЧАС ЯКОГО ХРОМОСОМИ ОБМІНЮЮТЬСЯ ПЕВНИМИ ДІЛЯНКАМИ:
  • кон’югація
  • профаза
  • амітоз
  • кросинговер
  • запліднення
 117. ВКАЖІТЬ УЧЕНИХ – ТВОРЦІВ КЛІТИННОЇ ТЕОРІЇ:
  • М. Шляйден
  • Р. Гук
  • Т. Шванн
  • Р. Броун
  • Р. Вірхов
  • К. Бер
 118. У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕЙОЗУ:
  • у забезпеченні точного розподілу носіїв спадкового матеріалу материнської клітини між двома дочірніми
  • у підтриманні сталості хромосомного набору організмів, які розмножуються статевим шляхом
  • у забезпеченні модифікаційної мінливості
  • у забезпеченні комбінативної мінливості
  • у виникненні мутацій
  • у забезпеченні поліплоїдії
 119. ВКАЖІТЬ ПОЛІСАХАРИД, ЯКИЙ Є ОСНОВНИМ КОМПОНЕНТОМ КЛІТИННОЇ СТІНКИ РОСЛИН:
  • хітин
  • целюлоза
  • глікоген
  • муреїн
  • крохмаль
 120. ВКАЖІТЬ ФУНКЦІЇ ЯДРА КЛІТИНИ:
  • передача спадкової інформації дочірнім клітинам при поділі
  • тут відбувається синтез АТФ
  • у ядрах за участю ядерець формуються рибосоми
  • регуляція біохімічних процесів в клітині
  • синтез вуглеводів з використанням енергії сонця
  • регуляція фізіологічних та морфологічних процесів у клітині
 121. ВКАЖІТЬ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РИБОСОМ:
  • мікротрубочки
  • мала субодиниця
  • ламели
  • велика субодиниця
  • мала вакуоля
  • велика вакуоля
 122. ЧОМУ САМЕ КЛІТИНА ВВАЖАЄТЬСЯ ОСНОВНОЮ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ОДИНИЦЕЮ УСІХ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ:
  • тому, що її ядро містить спадкову інформацію
  • тому, що вона здатна до розмноження
  • тому, що на рівні клітини повністю проявляються усі основні ознаки живого
  • тому, що вона входить до складу багатоклітинних організмів рослин та тварин
  • тому, що на відміну від вірусів вона здатна до відтворення
 123. ВКАЖІТЬ СТРУКТУРУ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТАЛУ ФОРМУ КЛІТИН НАЙПРОСТІШИХ ТА НАДАЄ ПЕВНОЇ ЖОРСТКОСТІ ЇХ ОБОЛОНКАМ:
  • клітинна стінка
  • глікокалікс
  • пелікула
  • ендоплазма
  • ендоплазматина сітка
 124. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ РІЗНОВИД ЛІЗОСОМ, ЯКИЙ БЕРЕ УЧАСТЬ У ПЕРЕТРАВЛЮВАННІ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ КЛІТИН, ЗНИЩУЄ ДЕФЕКТИВНІ ОРГАНЕЛИ, ПОШКОДЖЕНІ ТА МЕРТВІ КЛІТИНИ:
  • скоротливі вакуолі
  • травні вакуолі
  • залишкові тільця
  • аутолізосоми
  • акросоми
 125. ЩО ТАКЕ КРИСТИ:
  • випинання зовнішньої мембрани мітохондрій у бік цитоплазми
  • складчасті вигини внутрішньої мембрани хлоропласта в середину матриксу
  • випинання зовнішньої мембрани мітохондрій у міжмембранний простір
  • випинання внутрішньої мембрани мітохондрій у міжмембранний простір
  • випинання внутрішньої мембрани мітохондрій у середину матриксу
 126. ДЕ В МІТОХОНДРІЯХ РОЗМІЩЕНІ АТФ-СОМИ:
  • на поверхні внутрішньої мембрани, яка повернена в середину мітохондрій
  • на поверхні зовнішньої мембрани, яка повернена до цитоплазми
  • на поверхні зовнішньої мембрани, яка повернена до міжмембранного простору
  • на поверхні внутрішньої мембрани, яка повернена до міжмембранного простору
 127. СЕРЕД НАВЕДЕНИХ ТИПІВ ПЛАСТИД ВКАЖІТЬ ТОЙ, ЩО Є КІНЦЕВИМ ЕТАПОМ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ:
  • лейкопласт
  • хлоропласт
  • хромопласт
  • пропластида
 128. ЩО ТАКЕ ГРАНИ:
  • складки внутрішньої мембрани хлоропластів
  • складки внутрішньої мембрани мітохондрій
  • сплощені вакуолі або мішочки
  • група тилакоїдів, що нагадує стопку монет
  • група ламел, яка нагадує стопку монет
 129. ДЕ У ХЛОРОПЛАСТАХ ЗНАХОДЯТЬСЯ ХЛОРОФІЛИ ТА КАРОТИНОЇДИ:
  • у матриксі
  • у міжмембранному просторі
  • у тилакоїдах
  • у ядрах
  • у рибосомах
 130. СЕРЕД НАВЕДЕНИХ ОЗНАК ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЯДРА КЛІТИНИ ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ:
  • у ньому знаходиться спадкова інформація клітини
  • ядро певного розміру може забезпечувати спадковою інформацією відповідний об’єм цитоплазми
  • поверхневий апарат ядра представлений двома мембранами
  • оболонка ядра пронизана порами
  • у більшості організмів ядерна оболонка під час поділу не зникає
 131. ВКАЖІТЬ ПЕРІОД ІНТЕРФАЗИ, В ЯКОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ РІСТ КЛІТИНИ ТА ПІДГОТОВКА ДО СИНТЕЗУ ДНК:
  • постсинтетичний
  • анафаза
  • синтетичний
  • метафаза
  • пресинтетичний
 132. ВКАЖІТЬ ПЕРІОД ІНТЕРФАЗИ, В ЯКОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОДВОЄННЯ ХРОМАТИД, СПРЯЖЕНЕ З ПОДВОЄННЯМ ЯДЕРНОЇ ДНК:
  • постсинтетичний
  • анафаза
  • синтетичний
  • метафаза
  • пресинтетичний
 133. ВКАЖІТЬ ФАЗУ МІТОЗУ, В ЯКІЙ ПОЧИНАЄТЬСЯ УТВОРЕННЯ ВЕРЕТЕНА ПОДІЛУ:
  • анафаза
  • метафаза
  • профаза
  • телофаза
 134. ВКАЖІТЬ ФАЗУ МІТОЗУ, В ЯКІЙ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПРОЦЕС СПІРАЛІЗАЦІЇ ХРОМОСОМ І ФОРМУВАННЯ ВЕРЕТЕНА ПОДІЛУ:
  • анафаза
  • метафаза
  • профаза
  • телофаза
 135. ВКАЖІТЬ ФАЗУ МІТОЗУ, В ЯКІЙ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОДІЛ ЦЕНТРОМЕР І РОЗХОДЖЕННЯ СЕСТРИНСЬКИХ ХРОМАТИД:
  • анафаза
  • метафаза
  • профаза
  • телофаза
 136. ВКАЖІТЬ ФАЗУ МІТОЗУ, В ЯКІЙ ВІДБУВАЄТЬСЯ ДЕСПІРАЛІЗАЦІЯ ХРОМОСОМ І НАВКОЛО КОЖНОГО З ДВОХ СКУПЧЕНЬ ХРОМАТИД У КЛІТИНІ УТВОРЮЄТЬСЯ ЯДЕРНА ОБОЛОНКА:
  • анафаза
  • метафаза
  • профаза
  • телофаза
 137. ВКАЖІТЬ НАЙДАВНІШИЙ В ЕВОЛЮЦІЙНОМУ АСПЕКТІ СПОСІБ ПОДІЛУ КЛІТИНИ:
  • мітоз
  • амітоз
  • мейоз
 138. ВКАЖІТЬ ФАЗУ МЕЙОЗУ, ПІД ЧАС ЯКОЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ КОН’ЮГАЦІЯ ХРОМОСОМ:
  • профаза 1
  • профаза 2
  • метафаза 1
  • метафаза 2
  • анафаза 1
  • анафаза 2
  • телофаза 1
  • телофаза 2
 139. СЕРЕД НАВЕДЕНИХ ОРГАНІЗМІВ ВКАЖІТЬ ВИДИ, ЯК МОРФОЛОГІЧНО ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ ОДНУ КЛІТИНУ, А ФІЗІОЛОГІЧНО ЦІЛИЙ ОРГАНІЗМ:
  • вольвокс
  • планарія
  • амеба протей
  • куріпка сіра
  • вірус тютюнової мозаїки
  • радіолярія
 140. ВКАЖІТЬ ОРГАНІЗМИ, У ЯКИХ ПРОСТЕЖУЄТЬСЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КЛІТИН:
  • евглена зелена
  • лисиця руда
  • хламідомонада
  • носток
  • зозулин льон
  • лямблія
 141. ВКАЖІТЬ ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ:
  • вакуолі
  • лізосоми
  • ядро
  • мітохондрії
  • комплекс Гольджі
  • ендоплазматична сітка
 142. ВКАЖІТЬ ОРГАНЕЛИ, ЯКІ МАЮТЬ ПОДВІЙНУ МЕМБРАНУ:
  • ядро
  • хлоропласти
  • мітохондрії
  • рибосоми
  • лізосоми
  • мікрофіламенти
 143. ВКАЖІТЬ ОРГАНІЗМИ, У ЯКИХ НАЯВНІ ХРОМАТОФОРИ:
  • верба
  • глеобактер
  • кишкова паличка
  • дріжджі
  • спіруліна
  • амеба протей
 144. СЕРЕД НАВЕДЕНИХ ОРГАНЕЛ ВКАЖІТЬ ТІ, ЩО ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПРОКАРІОТ:
  • джгутики
  • комплекс Гольджі
  • газові вакуолі
  • рибосоми
  • клітинний центр
 145. СЕРЕД НАВЕДЕНИХ ОРГАНІЗМІВ ВКАЖІТЬ ТІ, НА ЗРІЗІ ДЖГУТИКА ЯКИХ ПОМІТНІ ДЕВ’ЯТЬ ПОДВІЙНИХ МІКРОТРУБОЧОК НА ПЕРИФЕРІЇ ТА ЩЕ ДВІ В ЦЕНТРІ:
  • носток
  • фотосинтезуюча бактерія
  • хламідомонада
  • евглена зелена
  • амеба протей
 146. ЩО ЗІ СКАЗАНОГО ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИННИХ МЕМБРАН НЕПРАВИЛЬНЕ:
  • 40% сухої маси мембрани становлять ліпіди
  • 90% сухої маси мембран становить вода
  • серед них переважають стероїди
  • вуглеводи входять до складу мембран у комплексах з білками та ліпідами
  • поверхневі білки зв’язують обидві поверхні мембрани
  • внутрішні білки занурені у фосфоліпідний шар і можуть навіть перетинати мембрану наскрізь
 147. ВКАЖІТЬ ОЗНАКИ РОЗЧИННО-МОЗАЇЧНОЇ МОДЕЛІ БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН:
  • близько 30% ліпідів зв’язані з внутрішніми білками
  • молекули ліпідів розміщені подвійним шаром
  • гідрофільні головки ліпідних молекул обернені всередину, а гідрофобні хвости – назовні
  • між молекулами білків існують пори, заповнені водою
  • молекули, що входять до складу мембрани здатні переміщуватися
 148. ВКАЖІТЬ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ЯКА ЗАТРАЧАЄТЬСЯ ПРИ АКТИВНОМУ ТРАНСПОРТІ РЕЧОВИН ЧЕРЕЗ БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ:
  • енергія, що виділяється при розщепленні АТФ
  • різниця концентрації іонів по обидва боки мембрани
  • енергія, яка утворюється при русі білка-переносника
  • енергія, що звільняється при дифузії води через мембрану
 149. ВКАЖІТЬ ФУНКЦІЇ ГЛІКОКАЛІКСУ:
  • забезпечення зв’язку клітини із зовнішнім середовищем
  • синтез білків
  • позаклітинне травлення
  • сприйняття подразнень
  • опорна функція
  • формування мітотичного веретена
 150. ВКАЖІТЬ РЕЧОВИНИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КЛІТИННОЇ СТІНКИ ПРОКАРІОТ:
  • целюлоза
  • муреїн
  • фосфоліпіди
  • білки
  • ліпополісахариди
 151. ВКАЖІТЬ ОЗНАКИ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬ ГРАМНЕГАТИВНІ БАКТЕРІЇ ВІД ГРАМПОЗИТИВНИХ:
  • їхня стінка не забарвлюється специфічними барвниками
  • на них не діє пеніцилін
  • у них є ядро
  • у них є додаткова зовнішня мембрана
  • у них є мітохондрії
  • у них є комплекс Гольджі
 152. ВКАЖІТЬ ФУНКЦІЇ КОМПЛЕКСУ ГОЛЬДЖІ:
  • синтез білків
  • накопичення і зміна білкових молекул
  • утворення субодиниць рибосом
  • формування лізосом
  • участь у формуванні клітинних мембран
  • збереження спадкової інформації
 153. ВКАЖІТЬ НАПІВАВТОНОМНІ ОРГАНЕЛИ:
  • хлоропласти
  • рибосоми
  • комплекс Гольджі
  • ендоплазматична сітка
  • мітохондрії
  • клітинний центр
 154. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ ВІД ЗИГОТИ ДО ВИХОДУ З ЯЙЦЕВИХ ОБОЛОНОК:
  • ембріогенез
  • ароморфоз
  • онтогенез
  • філогенез
 155. У ЯКИХ ОРГАНІЗМІВ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ РОЗМНОЖЕННЯ СПОРАМИ :
  • зозулин льон
  • піскожил
  • медична п’явка
  • аспергіл
  • ящірка прудка
 156. СЕРЕД НАВЕДЕНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОЗНАК ВКАЖІТЬ ТІ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬ ПРОКАРІОТ ВІД ЕУКАРІОТ:
  • наявність плазматичної мембрани
  • наявність клітинної стінки
  • відсутність ядра
  • відсутність комплексу Гольджі
  • відсутність ендоплазматичної сітки
  • гетеротрофне живлення
  • утворення веретена поділу під час ділення клітини на дві дочірні
  • відсутність рибосом
  • наявність запасних поживних речовин у цитоплазмі
 157.  

  Тема :: Ботаніка

 158. ЯКИЙ НАБІР ХРОМОСОМ МАЄ ЕНДОСПЕРМ ПОКРИТОНАСІННИХ:
  • n
  • 2n
  • 3n
  • 4n
 159. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ СПІЛЬНОТА КІЛЬКОХ ПОДІБНИХ МІЖ СОБОЮ ВИДІВ:
  • царство
  • рід
  • порядок
  • родина
 160. ЩО ІЗ НАВЕДЕНОГО Є ГОЛОВНОЮ ХАРАКТЕРНОЮ РИСОЮ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦАРСТВА РОСЛИНИ:
  • обмін речовин
  • подразливість
  • фотосинтез
  • ріст
 161. СЕРЕД НАВЕДЕНИХ РЕЧОВИН ВКАЖІТЬ РЕЧОВИНУ, ЯКА Є НАЙВАЖЛИВІШОЮ СКЛАДОВОЮ КЛІТИННОЇ СТІНКИ РОСЛИННИХ КЛІТИН:
  • крохмаль
  • целюлоза
  • вуглекислий газ
  • вода
 162. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ТКАНИНА, ЯКА СКЛАДАЄ ОСНОВНУ МАСУ ОРГАНІВ РОСЛИНИ І ДЛЯ ЯКОЇ ХАРАКТЕРНА НАЯВНІСТЬ КРУПНИХ МІЖКЛІТИННИКІВ:
  • твірна
  • провідна
  • основна
  • м’язова
  • покривна
 163. ВКАЖІТЬ ТКАНИНУ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖАТЬ КАМ’ЯНИСТІ КЛІТИНИ КІСТОЧОК АБРИКОСІВ, ВИШЕНЬ ТА СЛИВ:
  • сполучна
  • основна
  • механічна
  • провідна
 164. ВКАЖІТЬ ФУНКЦІЮ БЕЗБАРВНИХ ПЛАСТИД:
  • містять спадкову інформацію про весь організм
  • містять клітинний сік
  • захищають клітину від шкідливих впливів ззовні
  • накопичують поживні речовини
 165. ВКАЖІТЬ ФУНКЦІЇ КЛІТИННОЇ ОБОЛОНКИ РОСЛИННИХ КЛІТИН:
  • підтримує сталу форму клітини
  • оточує вакуолю з клітинним соком
  • забезпечує обмін речовин між клітиною і зовнішнім середовищем
  • захищає клітину від шкідливих впливів довкілля
  • здійснює фотосинтез
 166. ВКАЖІТЬ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ ВАКУОЛЬ РОСЛИННИХ КЛІТИН:
  • мають власну мембрану
  • мають клітинну стінку з целюлози
  • всередині містять хромосоми
  • містять клітинний сік
  • підтримують тиск всередині клітини
 167. ЧИМ КЛІТИНИ ПРОДИХІВ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД РЕШТИ КЛІТИН ШКІРКИ:
  • квасолеподібною формою
  • тим, що вони живі
  • наявністю хлоропластів у цитоплазмі
  • нерівномірно потовщеними оболонками
  • відсутністю цитоплазми
 168. ЩО ТАКЕ УЛОТРИКС:
  • морська бура водорість, зі сланню, що нагадує листки
  • одноклітинна зелена водорість
  • червона водорість
  • ниткоподібна зелена водорість, з ризоїдом
  • ниткоподібна зелена водорість без ризоїда
 169. ДО ЯКОГО ВІДДІЛУ НАЛЕЖАТЬ ОДНОКЛІТИННІ ВОДОРОСТІ, КЛІТИННА ОБОЛОНКА ЯКИХ ПРОСОЧЕНА СПОЛУКАМИ КРЕМНІЮ І НАГАДУЄ ПАНЦИР, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ПОЛОВИНОК, ВКЛАДЕНИХ ОДНА В ІНШУ:
  • Зелені водорості
  • Діатомові водорості
  • Бурі водорості
  • Синьо-зелені водорості
  • Червоні водорості
 170. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ НАУКА, ЩО ВИВЧАЄ ВОДОРОСТІ:
  • бріологія
  • зоологія
  • мікологія
  • альгологія
  • ліхенологія
 171. ЧИМ МОЖЕ БУТИ ПРЕДСТАВЛЕНЕ ТІЛО ВОДОРОСТЕЙ:
  • однією клітиною
  • колонією
  • коренем та пагоном
  • міцелієм
  • сланню
 172. ВКАЖІТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ:
  • спірогіра
  • синедра
  • саргасум
  • ульва
  • хламідомонада
 173. ВКАЖІТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ БУРИХ ВОДОРОСТЕЙ:
  • пінулярія
  • саргасум
  • циклотела
  • порфира
  • ламінарія
 174. У ЩО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ ЗАРОДОК ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН, ЯКИЙ СФОРМУВАВСЯ ІЗ ЗАПЛІДНЕНОЇ ЯЙЦЕКЛІТИНИ:
  • в особину статевого покоління (гаметофіт)
  • в особину нестатевого покоління (спорофіт)
  • в спорангій
  • в спору
  • в статевий орган
 175. ЯК РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ:
  • за допомогою насіння
  • за допомогою сперматозоїдів
  • за допомогою яйцеклітин
  • за допомогою спор
  • за допомогою плодів
 176. ЗА РАХУНОК ЯКОГО ОРГАНУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ХВОЩА ПОЛЬОВОГО:
  • листків
  • вегетативних пагонів
  • спороносних пагонів
  • кореневищ
 177. ВКАЖІТЬ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПАПОРОТЕПОДІБНИХ:
  • переважають особини нестатевого покоління
  • усі представники відділу – дводомні рослини
  • молоді листки спірально закручені і ростуть верхівкою
  • заросток веде самостійний спосіб життя
  • заросток живе в ґрунті і живиться гетеротрофно
 178. ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ ЧОЛОВІЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН:
  • ризоїди
  • спорангії
  • спори
  • антеридії
  • архегонії
 179. ВКАЖІТЬ ПРИ ЯКОМУ ЛИСТКОРОЗМІЩЕННІ ВІД ВУЗЛА ВІДХОДЯТЬ ДВА ЛИСТКИ, РОЗТАШОВАНІ ОДИН НАПРОТИ ОДНОГО:
  • почерговому
  • супротивному
  • кільчастому
  • мутовчастому
  • спіральному
 180. ВКАЖІТЬ РОСЛИНУ, ДЛЯ ЯКОЇ ХАРАКТЕРНІ ПАЛЬЧАСТОСКЛАДНІ ЛИСТКИ:
  • гіркокаштан звичайний
  • конюшина
  • жито
  • карагана
  • горобина
 181. ВКАЖІТЬ РОСЛИНИ, ДЛЯ ЛИСТКІВ ЯКИХ ХАРАКТЕРНЕ СІТЧАСТЕ ЖИЛКУВАННЯ:
  • жито
  • бузок
  • подорожник
  • вороняче око
  • дуб
 182. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ СУКУПНІСТЬ КВІТОК, РОЗТАШОВАНИХ НА ЗАГАЛЬНІЙ ОСІ:
  • однодомні квітки
  • дводомні квітки
  • просте суцвіття
  • складне суцвіття
  • квітколоже
 183. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС, КОЛИ ОДИН СПЕРМІЙ ЗЛИВАЄТЬСЯ З ЯЙЦЕКЛІТИНОЮ, А ІНШИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЮ КЛІТИНОЮ ЗАРОДКОВОГО МІШКА:
  • вегетативне розмноження
  • нестатеве розмноження
  • запилення
  • запліднення
  • подвійне запліднення
 184. ВКАЖІТЬ СУХИЙ РОЗКРИВНИЙ ПЛІД:
  • коробочка
  • сім’янка
  • зернівка
  • горіх
  • жолудь
 185. ЩО ТАКЕ СОРУСИ:
  • чоловічі статеві органи вищих спорових рослин
  • жіночі статеві органи вищих спорових рослин
  • спорангій мохів, що має вигляд коробочки з кришечкою
  • спороносні колоски, в які зібрані спорангії плаунів
  • покриті покривальцем коричневі горбики на листках папоротей, що містять спорангії
 186. СЕРЕД НАВЕДЕНИХ РОСЛИН ВКАЖІТЬ ВІДДІЛИ НАСІННИХ:
  • Мохоподібні
  • Голонасінні
  • Папоротеподібні
  • Квіткові
  • Хвощеподібні
 187. ЯКУ З НАВЕДЕНИХ ФУНКЦІЙ СТЕБЛО НЕ ВИКОНУЄ:
  • транспорт речовин
  • статеве розмноження
  • опорну функцію
  • запасає поживні речовини
  • запасає воду
 188. ВКАЖІТЬ ЯКІ З НАВЕДЕНИХ ОЗНАК ВІДРІЗНЯЮТЬ КОРЕНЕВИЩЕ ВІД КОРЕНЯ:
  • наявність вузлів
  • наявність міжвузль
  • розміщення в ґрунті
  • наявність верхівкової бруньки
  • зелене забарвлення
  • відсутність кореневого чохлика
  • накопичення поживних речовин
  • здатність проводити розчини
  • наявність пазушних бруньок
 189. ЯКІ ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНИХ ОЗНАК ВІДРІЗНЯЮТЬ ПАПОРОТЕПОДІБНІ ВІД МОХОПОДІБНИХ:
  • наявні листки
  • наявне стебло
  • наявний корінь
  • відсутнє чергування поколінь
  • у життєвому циклі переважає безстатеве покоління
  • заросток існує незалежно від спорофіта
 190. ВКАЖІТЬ БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУЦВІТЬ:
  • утворюється більша кількість плодів, ніж в окремих квітках
  • квітки краще захищені від холоду
  • квітки у суцвіттях краще помітні для комах запилювачів
  • кітки у суцвіттях потребують менше води
  • суцвіття вітрозапильних рослин краще вловлюють пилок з повітря, ніж окремі квітки
 191. ВКАЖІТЬ ФУНКЦІЇ КОРЕНЯ:
  • закріплення рослини в ґрунті
  • утворення плодів та насіння
  • поглинання і транспорт води та розчинених мінеральних речовин
  • вегетативне розмноження
  • фотосинтез
  • виділення в ґрунт продуктів обміну
 192. ВКАЖІТЬ РОСЛИНИ З МИЧКУВАТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ
  • маршанція мінлива
  • пшениця
  • буряк
  • квасоля
  • часник
  • ячмінь
 193. ВКАЖІТЬ ШІСТЬ ОЗНАК, ЯКІ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПЛАУНОПОДІБНИХ:
  • вічнозелені рослини з повзучим стеблом
  • листки опадають на зиму
  • стебло вильчасто галузиться
  • коренева система представлена додатковими коренями
  • добре розвинений головний корінь
  • однодомний заросток
  • дводомний заросток
  • в життєвому циклі переважає статеве покоління
  • розповсюджується насінням
  • спори багаті на олію
 194. ВКАЖІТЬ П’ЯТЬ ОЗНАК, ХАРАКТЕРНИХ ДЛЯ СФАГНОВИХ МОХІВ:
  • галузисте стебло
  • стебло нерозгалужене
  • листки не мають жилок
  • наявний корінь
  • наявні ризоїди
  • однодомні рослини
  • у життєвому циклі переважає спорофіт
  • у листках наявні мертві клітини, що накопичують воду
  • мінеральні речовини надходять через стебла та листки
  • розповсюджується насінням
 195. ЩО ТАКЕ ПАЗУХА ЛИСТКА:
  • ділянка стебла, де прикріплені один чи декілька листків
  • частина стебла між двома сусідніми вузлами
  • частина стебла між найбільш віддаленими вузлами
  • кут, утворений стеблом і листком
 196. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ВЕРХІВКА ЗАЧАТКОВОГО ПАГОНА:
  • брунька
  • зона поділу
  • конус наростання
  • зачатковий листок
 197. ВКАЖІТЬ ШІСТЬ ОЗНАК, ЯКІ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ХВОЩА ПОЛЬОВОГО:
  • наявне підземне кореневище
  • є два види пагонів
  • фотосинтезуючі пагони нерозгалужені
  • спороносні пагони розгалужені
  • на кореневищі є бульбоподібні утвори, де накопичуються поживні речовини
  • у тканинах багато двоокису кремнію
  • листки дрібні, клиноподібні, позбавлені хлорофілу
  • заростки розвиваються тривалий час під землею
  • заростки нездатні до фотосинтезу
  • рослина здатна до вегетативного розмноження
 198. ЯКИЙ НАБІР ХРОМОСОМ ХАРАКТЕРНИЙ ДЛЯ НЕСТАТЕВОГО ПОКОЛІННЯ ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН:
  • n
  • 2n
  • 3n
  • 4n
 199. КОРІНЬ ЯКОГО РІЗНОВИДУ БУВАЄ У РОСЛИНИ ЛИШЕ ОДИН:
  • головний
  • бічний
  • додатковий
  • ходульний
 200. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ НАДХОДЖЕННЯ ТА ЗАСВОЄННЯ РОСЛИНОЮ З ҐРУНТУ РОЗЧИНЕНИХ У ВОДІ НЕОРГАНІЧНИХ ТА ДЕЯКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН:
  • випаровування води
  • висхідний потік розчинів по судинах стебла
  • мінеральне живлення
  • закріплення рослини в ґрунті
 201. ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ ВИДОЗМІНЕНІ ДОДАТКОВІ КОРЕНІ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ НА НАЗЕМНИХ ЧАСТИНАХ СТЕБЛА ФІКУСА-БАНЬЯНА ТА КУКУРУДЗИ, ЯКІ ЗАГЛИБЛЮЮТЬСЯ В ҐРУНТ І МІЦНО УТРИМУЮТЬ РОСЛИНУ:
  • корені-причіпки
  • коренеплоди
  • дихальні корені
  • ходульні корені
 202.  

  Тема :: Зоологія

 203. ЯКІ М’ЯЗИ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ У ПЛАЗУНІВ ВПЕРШЕ:
  • м’язи язика
  • м’язи згиначі передньої кінцівки
  • м’язи розгиначі задньої кінцівки
  • міжреберні м’язи
 204. ВКАЖІТЬ ГРУПУ ОРГАНІЗМІВ, ЯКІ ВИВЧАЄ ЗООЛОГІЯ:
  • прокаріоти
  • гриби
  • тварини
  • ціанобактерії
 205. ВКАЖІТЬ РОДИНУ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ГЕПАРД:
  • Вовчі
  • Котячі
  • Куницеві
  • Ведмедьові
 206. СЕРЕД НАВЕДЕНИХ ВІДДІЛІВ ХРЕБТА ПТАХІВ ВКАЖІТЬ НАЙГНУЧКІШИЙ
  • шийний
  • грудний
  • поперековий
  • крижовий
 207. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ВІДДІЛ КИШЕЧНИКА, В ЯКИЙ НАДХОДИТЬ ЇЖА ЗІ ШЛУНКА:
  • пряма кишка
  • стравохід
  • дванадцятипала кишка
  • товста кишка
 208. У КОГО З ПЛАЗУНІВ ЧОТИРИКАМЕРНЕ СЕРЦЕ:
  • у крокодилів
  • у ящірок
  • у змій
  • у черепах
 209. ЧИМ ПРЕДСТАВЛЕНА ВИДІЛЬНА СИСТЕМА СКАТІВ:
  • протонефридіями
  • метанефридіями
  • нефридіями
  • парними нирками
 210. ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ ОРГАНІЗМИ, ЯКІ ЖИВУТЬ ПОБЛИЗУ АБО В ЖИТЛІ ЛЮДИНИ?
  • гетеротрофними
  • автотрофними
  • синантропними
  • гермафродитами
  • найпростішими
 211. ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ПРОМІЖКАХ МІЖ ОРГАНАМИ ПЛОСКИХ ЧЕРВІВ:
  • первинна порожнина тіла
  • вторинна порожнина тіла
  • кишкова порожнина
  • паренхіма
  • змішана порожнина тіла
 212. ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ГЕМОЛІМФИ ЧЛЕНИСТОНОГИХ:
  • порожнинна рідина
  • мезоглея
  • кров
  • хітин
  • травні соки
 213. ВКАЖІТЬ ВІДДІЛИ ТІЛА, ЯКІ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ:
  • голова
  • шия
  • тулуб
  • нога
  • рука
 214. ВКАЖІТЬ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КРУГЛИХ ЧЕРВІВ:
  • наявність заднього відділу кишечника й анального отвору
  • наявність присосків та гачків для прикріплення на головці
  • наявність первинної порожнини тіла
  • в ембріогенезі закладаються два зародкові листки – екзодерма та ентодерма
  • шкірно-м’язовий мішок складається з гіподерми та одного шару поздовжніх м’язів
 215. ВКАЖІТЬ ПРОМІЖНОГО ХАЗЯЇНА СИСУНА ПЕЧІНКОВОГО:
  • собака
  • курка
  • корова
  • великий ставковик
  • малий ставковик
 216. ВКАЖІТЬ ТИП НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ГІДРИ?
  • трубчастий тип
  • розкидано-вузловий тип
  • надглотковий та підглотковий ганглії і черевний нервовий ланцюжок
  • навкологлоткове кільце та нервові стовбури, що від нього відходять
  • дифузний тип
 217. СЕРЕД НАЗВАНИХ ТВАРИН ВИБЕРІТЬ ДВА ВИДИ, ЩО МАЮТЬ ЗОВНІШНІЙ СКЕЛЕТ:
  • павук-хрестовик
  • акула
  • гідра
  • річковий рак
  • сорока
 218. ВКАЖІТЬ ТВАРИН ІЗ ЗАМКНЕНОЮ КРОВОНОСНОЮ СИСТЕМОЮ:
  • бобер
  • перепел
  • циклоп
  • скорпіон
  • ящірка прудка
 219. СЕРЕД ПЕРЕЛІЧЕНИХ ТВАРИН ВИБЕРІТЬ ТИХ, У ЯКИХ ВІДСУТНЯ ПОРОЖНИНА ТІЛА:
  • беззубка
  • медична п’явка
  • гідра
  • мокриця
  • американський страус
 220. ВИБЕРІТЬ СЕРЕД НАВЕДЕНИХ ТКАНИН ТВАРИННІ:
  • епітеліальна
  • сполучна
  • твірна
  • основна
  • нервова
 221. СЕРЕД ПЕРЕЛІЧЕНИХ ОЗНАК ТА ФУНКЦІЙ ВИБЕРІТЬ ТІ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ НЕРВОВУ ТКАНИНУ:
  • здатна сприймати подразнення і забезпечує реакцію організму на них
  • містить значну кількість міжклітинної речовини
  • здатна до сприйняття подразнень і скорочення
  • з’єднує різні типи тканин, забезпечує їхнє живлення
  • залежно від особливостей будови може бути гладенькою і поперечносмугастою
 222. КОЛИ У ТВАРИН ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ДРОБІННЯ?
  • під час запліднення
  • під час старіння
  • під час передембріонального розвитку
  • під час ембріонального розвитку
  • під час нестатевозрілого періоду
 223. ВКАЖІТЬ ТВАРИН, У ЯКИХ НАЯВНИЙ ШКІРНО-М’ЯЗОВИЙ МІШОК:
  • медузи
  • птахи
  • ссавці
  • плоскі черви
  • павукоподібні
 224. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ СУКУПНІСТЬ ПРОЦЕСІВ НАДХОДЖЕННЯ РЕЧОВИН ДО ОРГАНІЗМУ, ЇХНЄ ПЕРЕТВОРЕННЯ В НЬОМУ ТА ВИВЕДЕННЯ НАЗОВНІ ПРОДУКТІВ ОБМІНУ:
  • фотосинтезом
  • рефлексом
  • таксисом
  • ланцюгом живлення
  • обміном речовин
 225. ВКАЖІТЬ СТРУКТУРУ, НАЯВНІСТЬ ЯКОЇ ВІДРІЗНЯЄ ТВАРИННУ КЛІТИНУ ВІД РОСЛИННОЇ:
  • тверда клітинна стінка
  • великі вакуолі
  • ядерце
  • глікокалікс
  • ядро
 226. ЧИМ ТКАНИНИ ТВАРИН ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД РОСЛИННИХ?
  • клітини, які входять до їх складу мають клітинні стінки
  • мають абсолютно однакову форму
  • усі вони утворюються з твірної тканини
  • до їх складу входить міжклітинна речовина
  • не містять клітин
 227. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ АНАТОМІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ОРГАНІВ, ЯКІ ВСІ РАЗОМ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТОЙ ЧИ ІНШИЙ ПРОЯВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ:
  • органела
  • сполучна тканина
  • функціональна одиниця
  • система органів
  • організм
 228. ВКАЖІТЬ ТВАРИН ІЗ НЕЗАМКНЕНОЮ КРОВОНОСНОЮ СИСТЕМОЮ:
  • круглі черви
  • кільчасті черви
  • молюски
  • членистоногі
  • хребетні
 229. ВКАЖІТЬ ДО ЯКИХ ТВАРИН ЗА ХАРАКТЕРОМ ЖИВЛЕННЯ НАЛЕЖИТЬ ГІДРА:
  • коменсал
  • паразит
  • жертва
  • хижак
  • сапрофіт
 230. ВКАЖІТЬ ДВІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ, ЯКІ ВІДСУТНІ У ПЕРВИННОПОРОЖНИННИХ:
  • травна
  • видільна
  • дихальна
  • нервова
  • кровоносна
 231. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПОРОЖНИНА ТІЛА КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ:
  • кутикула
  • параподія
  • ектодерма
  • целом
  • гіподерма
 232. ДЕ СЕГМЕНТИ ТІЛА ЧЛЕНИСТОНОГИХ СПОЛУЧАЮТЬСЯ РУХЛИВО:
  • на черевці кліщів
  • на грудях комах
  • на голові павукоподібних
  • на грудях павукоподібних
  • на черевці комах
 233. У ЯКИХ РИБ ІЗ ПЕРЕЛІКУ АСИМЕТРИЧНИЙ ХВОСТОВИЙ ПЛАВЕЦЬ:
  • окунь
  • катран
  • сріблястий карась
  • тріска
  • сазан
  • акула-молот
 234. ВКАЖІТЬ ЯКІ ІЗ НАЗВАНИХ ОРГАНІЗМІВ НАЛЕЖАТЬ ДО ПІДЦАРСТВА НАЙПРОСТІШІ:
  • трипанозома
  • плеврокок
  • вірус грипу
  • лямблія
  • коренерот
  • молочно-біла планарія
  • ехінокок
  • бичачий ціп’як
  • тридакна велетенська
  • інфузорія-туфелька
 235. ВКАЖІТЬ ТРИ ОЗНАКИ, ЩО ПРАВИЛЬНО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ МОЛЮСКІВ:
  • первинна порожнина тіла
  • сегментоване тіло
  • наявність мантійної порожнини
  • радіальна симетрія
  • відсутність заднього відділу кишечника
  • наявність слинних залоз
  • наявність печінки
  • відсутність кровоносної системи
  • анаеробне дихання
  • наявність параподій
 236. ВКАЖІТЬ ТРИ ВІДПОВІДІ, ЯКІ ПРАВИЛЬНО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОЩОВОГО ЧЕРВ’ЯКА:
  • це роздільностатева тварина
  • це гермафродит
  • у цього виду спостерігається самозапліднення
  • запліднення перехресне
  • з яйця виходить личинка, яка не схожа на дорослу тварину
  • розвиток прямий
  • розвиток відбувається зі зміною хазяїв
  • розвиток личинки супроводжується складними міграціями по тілу хазяїна
  • самки відрізняються від самців більшими розмірами тіла
  • статева система повторюється в кожному членику тіла
 237. ВКАЖІТЬ ТРИ КІСТКИ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ПОЯСУ ЗАДНІХ КІНЦІВОК ЗЕМНОВОДНИХ:
  • плечова кістка
  • стегнова кістка
  • сіднична кістка
  • вороняча кістка
  • уростиль
  • лобкова кістка
  • велика гомілкова кістка
  • клубова кістка
  • ключиця
  • грудина
 238. ВКАЖІТЬ ЧОТИРИ ОЗНАКИ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ПЛАЗУНІВ, ЯКІ НЕ ВЛАСТИВІ ЗЕМНОВОДНИМ:
  • підшлункова залоза і печінка відкриваються у дванадцятипалу кишку самостійними протоками
  • підшлункова залоза і печінка відкриваються у дванадцятипалу кишку спільною протокою
  • наявна сліпа кишка
  • кишечник поділяється на тонкий та товстий
  • кісткове піднебіння
  • слина не містить травних ферментів
  • у слині є травні ферменти
  • шлунок поділяється на жувальний та цідильний
  • є язик
  • кишечник закінчується в клоаці
 239. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЗАКЛАД, ДЕ УТРИМУЮТЬ, ВІДЛОВЛЕНИХ У ПРИРОДІ ЗМІЙ, ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОТРУТИ:
  • акваріум
  • тераріум
  • серпентарій
  • інсектарій
 240. ЯКЕ СЕРЦЕ У ЗЕМНОВОДНИХ
  • м’язова трубка з трьома парами отворів
  • п’ятикамерне – один шлуночок і чотири передсердя
  • двокамерне – одне передсердя і один шлуночок
  • трикамерне – два передсердя і один шлуночок
 241. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ОРГАН, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ КІСТКОВИМ РИБАМ ЗМІНЮВАТИ СВОЮ ПИТОМУ ВАГУ (ПЛАВУЧІСТЬ):
  • бічна лінія
  • селезінка
  • плавальний міхур
  • зябра
 242. ЩО ЗІ СКАЗАНОГО ПРО КРОВОНОСНУ СИСТЕМУ МОЛЮСКІВ ПРАВИЛЬНЕ:
  • кровоносна система у молюсків відсутня
  • наявна кровоносна система незамкненого типу
  • наявна кровоносна система замкненого типу
 243. ВКАЖІТЬ НАЙПРОСТІШИХ, ДЛЯ ЯКИХ ХАРАКТЕРНА НАЯВНІСТЬ СКОРОТЛИВОЇ ВАКУОЛІ:
  • прісноводні, та морські найпростіші
  • паразитичні інфузорії та споровики
  • найпростіші, що мешкають у солоних водоймах
  • найпростіші, що мешкають у прісних водоймах
 244. ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ ПТАХИ, ПТАШЕНЯТА ЯКИХ ВИЛУПЛЮЮТЬСЯ З ПУХОМ НА ТІЛІ, ВІДКРИТИМИ ОЧИМА І ЧЕРЕЗ КОРОТКИЙ ЧАС МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИ ГНІЗДО Й ПРЯМУВАТИ ЗА ДОРОСЛИМ ПТАХОМ:
  • осілими
  • виводковими
  • нагніздними
  • кочовими
 245. ВИБЕРІТЬ ТРИ ТИПИ КЛІТИН, ЯКІ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ЕКТОДЕРМАЛЬНОГО ШАРУ ГІДРИ:
  • травні
  • шкірно-м’язові
  • жалкі
  • проміжні
 246.  

  Тема :: Біологія людини

 247. В ЯКІЙ ЧАСТЦІ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ РОЗМІЩУЄТЬСЯ ЗОНА ЗОРОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ:
  • потиличній
  • лобовій
  • скроневій
  • тім’яній
 248. ЗАПАЛЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЯКОГО ОРГАНА МАЄ НАЗВУ УРЕТРИТ:
  • нирки
  • сечовода
  • сечового міхура
  • сечівника
 249. ЯКІ ПРОЦЕСИ ВІДБУВАЮТЬСЯ В ШКІРІ ПРИ ЗНИЖЕННІ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:
  • звуження судин і збільшення потовиділення
  • звуження судин і зменшення потовиділення
  • розширення судин і збільшення потовиділення
  • розширення судин і зменшення потовиділення
 250. ЯКИЙ ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ СПЕМАТОЗООНА ВІДПОВІДАЄ ЗА ВИРОБЛЕННЯ ФЕРМЕНТУ, ЩО СПРИЯЄ ЙОГО ПРОНИКНЕННЮ В ЯЙЦЕКЛІТИНУ:
  • акросома
  • ядро
  • мітохондрія
  • центріоля
 251. З ЯКИХ КЛІТИН СКЛАДАЄТЬСЯ НЕРВОВА ТКАНИНА:
  • нейрон
  • нейроглія
  • нейтрофіл
  • хондроцит
 252. ЩО ТАКЕ ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
  • це сукупність рефлексів, які забезпечують різноманітні форми взаємозв’язку організму з навколишнім середовищем за участю відділів центральної нервової системи
  • це комплекс безумовнорефлекторних актів, що регулюють виконання вроджених програм поведінки людини
  • це закріплена в часі сукупність умовних і безумовних рефлексів, які спрямовані на досягнення корисного результату
  • це механізми виникнення і гальмування вроджених форм поведінки організму, що викликані дією адекватного подразника
  • це механізми рефлекторної регуляції фізіологічних функцій організму
 253. ЯКИЙ КОЛІР ВИНИКАЄ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ЗБУДЖЕННІ КОЛБОЧОК УСІХ ТИПІВ:
  • білий
  • жовтий
  • зелений
  • фіолетовий
  • чорний
 254. ЩО НАЗИВАЄТЬСЯ ЗДАТНІСТЮ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАТИ І ВІДТВОРЮВАТИ ІНФОРМАЦІЮ БЕЗ ЗМІНИ ЇЇ ХАРАКТЕРУ І ЗМІСТУ:
  • мотивація
  • свідомість
  • пам’ять
  • емоція
  • увага
 255. З ЯКИХ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДАЄТЬСЯ ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ ЛЮДИНИ:
  • кістки
  • скелетні м’язи
  • суглоби
  • гладкі м’язи
  • зв’язки
 256. ЯКІ ПРОЦЕСИ ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ ПІД ПОНЯТТЯМ "ЗОВНІШНЄ ДИХАННЯ":
  • вентиляція легень
  • транспорт газів кров’ю
  • дифузія газів у тканинах
  • дифузія газів у легенях
  • окислювальні процеси в клітинах
 257. ДО ЯКОГО ТИПУ ЗА ХАРАКТЕРОМ ПОДРАЗНЕННЯ ВІДНОСЯТЬСЯ РЕЦЕПТОРИ СМАКУ:
  • терморецептори
  • барорецептори
  • хеморецептори
  • механорецептори
  • фоторецептори
 258. ЯКИЙ ВІДДІЛ МОЗКУ ВІДІГРАЄ НАЙБІЛЬШУ РОЛЬ В ПІДТРИМАННІ РІВНОВАГИ ТІЛА ТА КООРДИНАЦІЇ РУХІВ:
  • середній мозок
  • проміжний мозок
  • довгастий мозок
  • міст
  • мозочок
 259. ВКАЖІТЬ ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ МАЛЕ КОЛО КРОВООБІГУ У ЛЮДИНИ
  • з правого передсердя
  • з лівого передсердя
  • з правого шлуночка
  • з лівого шлуночка
  • з лівої дуги аорти
 260. ЯКІ ФЕРМЕНТИ РОЗЩЕПЛЮЮТЬ БІЛКИ У ТОНКОМУ КИШЕЧНИКУ:
  • трипсин
  • хімозин
  • пепсин
  • хімотрипсин
  • лактаза
 261. ЯКІ ФУНКЦІЇ ВИКОНУЄ ГОРТАНЬ:
  • проведення повітря
  • аналіз запахових подразників
  • підсушування повітря
  • утворення голосу
  • знезараження повітря
 262. ЯКИЙ ІЗ ГОРМОНІВ СПРИЯЄ ЗБІЛЬШЕННЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ:
  • інсулін
  • соматотропін
  • мелатонін
  • вазопресин
  • глюкагон
 263. ЯКІ РЕЧОВИНИ РОЗЩЕПЛЮЄ ШЛУНКОВА ЛІПАЗА:
  • емульговані жири молока
  • рослинні олії
  • тверді жири
  • фосфоліпіди
  • гліколіпіди
 264. З ЯКИХ ВІДДІЛІВ СКЛАДАЄТЬСЯ ТОНКИЙ КИШЕЧНИК:
  • дванадцятипала
  • обвідна
  • порожня
  • сліпа
  • клубова
 265. ПРИ НЕСТАЧІ ЯКОГО ВІТАМІНУ РОЗВИВАЄТЬСЯ РАХІТ:
  • токоферолу
  • каротину
  • піридоксину
  • ціанкобаламіну
  • кальциферолу
 266. ЯКІ ОРГАНИ ВИКОНУЮТЬ ГОЛОВНУ РОЛЬ В ПРОЦЕСІ ТЕПЛОВІДДАЧІ:
  • серце
  • шкіра
  • печінка
  • легені
  • посмуговані м’язи
 267. ЯКІ ОЗНАКИ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ БЕЗУМОВНИЙ РЕФЛЕКС:
  • видовий
  • генетично детермінований
  • набутий
  • відносно постійний
  • забезпечує тонке пристосування до умов середовища
 268. ЩО Є ОДИНИЦЕЮ СПАДКОВОСТІ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКОЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАПИС, ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПЕРЕДАЧА СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
  • хромосома
  • ген
  • хроматин
  • геном
  • генотип
 269. ЯКІ ПОДРАЗНИКИ Є АДЕКВАТНИМИ ДЛЯ РЕЦЕПТОРІВ ПІВКОЛОВИХ КАНАЛІВ:
  • зміна положення тіла у вертикальній площині
  • зміна кутового прискорення при обертанні
  • зміна інтенсивності звукової стимуляції
  • зміна температурного режиму
  • зміна напруження м’язів
 270. ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУЛИ ВІДКРИТІ І. ПАВЛОВИМ:
  • сила
  • рухливість
  • стабільність
  • подразливість
  • врівноваженість
  • екзальтованість
 271. З ЯКИХ ОБ’ЄМІВ СКЛАДАЄТЬСЯ ЖИТТЄВА ЄМНІСТЬ ЛЕГЕНЬ:
  • дихальний об’єм
  • додатковий об’єм вдиху
  • резервний об’єм видиху
  • об’єм мертвого простору
  • залишковий об’єм
 272. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ МІСЦЕ ВИХОДУ ЗОРОВОГО НЕРВА ІЗ СІТКІВКИ:
  • жовта пляма
  • світлочутлива пляма
  • сліпа пляма
  • пігментна пляма
 273. ВМІСТ ЯКОГО ГАЗУ ПРАКТИЧНО НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ДИХАННЯ:
  • кисню
  • вуглекислого газу
  • чадного газу
  • азоту
 274. ЯКА КРОВ ПІДДАЄТЬСЯ ФІЛЬТРАЦІЇ У НИРКОВОМУ ТІЛЬЦІ:
  • артеріальна
  • венозна
  • змішана
 275. ЯКІ ГРУПИ КРОВІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ НАЯВНІСТЮ АГЛЮТИНІНУ БЕТА?:
  • І
  • ІІ
  • ІІІ
  • ІV
 276. НА ЯКІ РЕЧОВИНИ ДІЮТЬ ПРОТЕАЗИ:
  • білки
  • жири
  • вуглеводи
  • нуклеїнові кислоти
 277. ЯКІ ЕЛЕМЕНТИ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ Є ПАРНИМИ:
  • нирка
  • сечівник
  • сечовід
  • сечовий міхур
 278.