Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр інноваційних технологій та компютерного тестування

Тест ::: 091 Біологія та біохімія / Лабораторна діагностика

Розробники:
Дата генерації: 02.07.2024

  Тема :: Блок 1 Ботаніка, Фізіологія та біохімія рослин, Мікробіологія, Вірусологія

 1. ЗА ДОПОМОГОЮ БІЧНИХ ТВІРНИХ ТКАНИН ВІДБУВАЄТЬСЯ:
 2. ТВІРНІ ТКАНИНИ РОСЛИН:
 3. ЗА ДОПОМОГОЮ ВСТАВНИХ ТВІРНИХ ТКАНИН У РОСЛИН ВІДБУВАЄТЬСЯ:
 4. ВЕРХІВКОВІ ТВІРНІ ТКАНИНИ РОСЛИН:
 5. ЗА РАХУНОК ДІЯЛЬНОСТІ КАМБІЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
 6. ПРОВЕДЕННЯ ВОДИ РОСЛИНОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
 7. НА ВІДМІНУ ВІД ТРАХЕЇД, СУДИНИ РОСЛИН:
 8. НА ВІДМІНУ ВІД СУДИН, ТРАХЕЇДИ РОСЛИН МАЮТЬ:
 9. ВОДНІ РОЗЧИНИ МІНЕРАЛЬНИХ І НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ РОСЛИНОЮ:
 10. СИТОВИДНІ ТРУБКИ СКЛАДАЮТЬСЯ З ВЕРТИКАЛЬНОГО РЯДУ:
 11. ПЕРЕСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН РОСЛИНОЮ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО:
 12. СТЕБЛО І КОРІНЬ МОЖУТЬ БУТИ ВКРИТИМИ:
 13. СУДИННО-ВОЛОКНИСТИМИ ПУЧКАМИ НАЗИВАЮТЬ ТЯЖІ ТКАНИН У РОСЛИН:
 14. МЕХАНІЧНІ ТКАНИНИ РОСЛИН ВИКОНУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
 15. НА ВІДМІНУ ВІД КОРЕНЯ, СТЕБЛО МАЄ:
 16. СУТО ЗАХИСНИМ ПОКРИВОМ БАГАТОРІЧНИХ СТОВБУРІВ ДЕРЕВ ВИСТУПАЄ:
 17. РІЧНІ КІЛЬЦЯ У ДЕРЕВ УТВОРЕНІ:
 18. КАМБІЙ В СТЕБЛІ ВІДКЛАДАЄ ДО СЕРЕДИНИ КЛІТИНИ:
 19. ФУНКЦІЮ ЗАНУРЕННЯ КОРЕНЯ В ГРУНТ ВИКОНУЄ:
 20. ЗОНИ КІНЧИКА МОЛОДОГО КОРЕНЯ РОЗТАШОВАНІ У ТАКОМУ ПОРЯДКУ:
 21. В ЯКІЙ ЗОНІ КОРЕНЯ УТВОРЮЮТЬСЯ БІЧНІ КОРІНЦІ:
 22. ЯКА ЗОНА КОРЕНЯ НАЙДОВША:
 23. У ВСИСНІЙ ЗОНІ КОРЕНЯ ФУНКЦІЮ ЗАХИСТУ ВНУТРІШНІХ ТКАНИН ВИКОНУЄ:
 24. В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦИЛІНДРІ КОРЕНЯ ЗАВЖДИ МОЖНА ЗНАЙТИ:
 25. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ РОСЛИНОЮ:
 26. ЯКЕ ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ТКАНИНИ РОСЛИН Є ВІРНИМ? ВОНИ:
 27. ЯКИЙ ПРОВІДНИЙ ЦЛІНДР ХАРАКТЕРНИЙ ДЛЯ КОРЕНЯ ОДНОДОЛЬНИХ:
 28. ЯКІ ПРОВІДНІ ПУЧКИ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ СТЕБЛА ГАРБУЗА:
 29. ДЛЯ ЯКОЇ СТЕЛИ ХАРАКТЕРНА СЕРЦЕВИНА:
 30. ЩО РОЗРІЗНЯЄ ПЕРВИННУ АНАТОМІЧНУ БУДОВУ СТЕБЛА І КОРЕНЯ:
 31. ЯКА ВТОРИННА ПОКРИВНА ТКАНИНА РОСЛИН:
 32. ЯКІ ПРОВІДНІ ПУЧКИ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ СТЕБЛА КУКУРУДЗИ:
 33. ЯКА ТКАНИНА РОСЛИН НАЛЕЖИТЬ ДО СКЛАДНИХ:
 34. ОБЕРІТЬ, ЯКІ З НАВЕДЕНИХ РИС БУДОВИ ЧИ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИТАМАННІ КЛІТИНАМ СИНЬО-ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ:
 35. ДО БЕНТОСНИХ НАЛЕЖИТЬ ВОДОРІСТЬ:
 36. ДЛЯ ЯКОЇ СТРУКТУРИ ХАРАКТЕРНІ ПОЯСКИ КАСПАРІ:
 37. ЗНАЧЕННЯ РІЗНОМАНІТНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ СЛАНІ ВОДОРОСТЕЙ:
 38. ОЗНАКА, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ МОХОПОДІБНИХ:
 39. ЯКА ОЗНАКА ХАРАКТЕРИЗУЄ ГАМЕТОФІТ ХВОЩА ПОЛЬОВОГО:
 40. ЩОРОКУ ЗМІНЮЮТЬ ЛИСТКИ НА НОВІ ТАКІ ГОЛОНАСІННІ:
 41. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РОДИНИ RANUNCULACEAE:
 42. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РОДИНИ MAGNOLIACEAE:
 43. ВСТАНОВІТЬ СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ FRITILLARIA MELEAGRIS:
 44. ДО РОДИНИ OLEACEAE НАЛЕЖАТЬ:
 45. ДО РОДИНИ LAMIACEAE НАЛЕЖАТЬ:
 46. ПЛІД БІБ ВЛАСТИВИЙ:
 47. ГЕТЕРОСТИЛІЯ ТРАПЛЯЄТЬСЯ У ВИДІВ З РОДИНИ:
 48. ДВОДОМНИМИ Є РОСЛИНИ З РОДИНИ:
 49. А. ВАН ЛЕВЕНГУК НАЗВАВ МІКРООРГАНІЗМИ:
 50. ЯКИЙ УЧЕНИЙ ДОВІВ, ЩО ЗБУДНИКАМИ РІЗНИХ БРОДІНЬ Є РІЗНІ МІКРООРГАНІЗМИ:
 51. Р. КОХ ОДЕРЖАВ НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ ЗА:
 52. ПЛЕОМОРФІЗМ – ЦЕ:
 53. АВТОТРОФИ – ЦЕ:
 54. ПЕРИТРИХ - ЦЕ БАКТЕРІЯ З:
 55. БІОМАСА КУЛЬТУРИ - ЦЕ:
 56. ОРГАНІЗМИ, ЯКІ ОДЕРЖУЮТЬ ЕНЕРГІЮ ШЛЯХОМ ОКИСНЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ЩО СЛУГУЮТЬ ДЛЯ НИХ І ДЖЕРЕЛОМ КАРБОНУ, ЗА ТИПОМ ЖИВЛЕННЯ Є:
 57. ДО ФІКОМІЦЕТІВ НАЛЕЖАТЬ:
 58. МІКРООРГАНІЗМИ, ЯКІ РОСТУТЬ ЗА НИЗЬКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ, НАЗИВАЮТЬ:
 59. ЯКІ ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ВАКУОЛІ КЛІТИНИ ДРІЖДЖІВ Є ПРАВИЛЬНИМИ:
 60. ДО ЕУМІЦЕТІВ НАЛЕЖАТЬ:
 61. МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ БАКТЕРІЙ Є:
 62. ЩО ТАКЕ КЛОН:
 63. БІОХІМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ БАКТЕРІЙ Є:
 64. ЯКІ БАКТЕРІЇ НАЛЕЖАТЬ ДО КАТЕГОРІЇ «ЕУБАКТЕРІЇ, ПОЗБАВЛЕНІ КЛІТИННОЇ СТІНКИ»:
 65. АМФІБОЛІТИ – ЦЕ:
 66. ЯКУ СИРОВИНУ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЕТАНОЛУ:
 67. ЕФЕКТ ПАСТЕРА ПОЛЯГАЄ У:
 68. БАКТЕРІЇ МОЖУТЬ РОЗЩЕПЛЮВАТИ ВУГЛЕВОДИ:
 69. ЯКУ СИРОВИНУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ У ПРОМИСЛОВИХ МАСШТАБАХ?
 70. ДЕ ЗНАЙШЛИ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕКТИНОЛІТИЧНІ КЛОСТРИДІЇ:
 71. ТЕРМІН «ВІРУС» ЗАПРОПОНУВАВ:
 72. ПЕРША ПАСТЕРІВСЬКА СТАНЦІЯ З ВИРОБНИЦТВА ВАКЦИН БУЛА ОРГАНІЗОВАНА В ОДЕСІ:
 73. КОР – ЦЕ:
 74. НАЙБІЛЬШ ПРАВДОПОДІБНОЮ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКА ГІПОТЕЗА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ВІРУСІВ:
 75. СТРУКТУРНІ БІЛКИ, ЯКІ КОДУЮТЬСЯ ГЕНОМОМ ВІРУСА, – ЦЕ:
 76. ПРИ ВИДІЛЕННІ ТАКСОНІВ ВИСОКОГО РАНГУ (ВІД РОДУ І ВИЩЕ) ВРАХОВУЄТЬСЯ:
 77. ВЗАЄМОДІЯ ВІРУСІВ ІЗ КЛІТИНАМИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАЯВНІСТЮ У НИХ:
 78. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП (ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД) ВЗАЄМОДІЇ ВІРУСА ІЗ КЛІТИНОЮ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ТАКИХ ПРОЦЕСІВ:
 79. СИНТЕЗ ВІРУСНИХ БІЛКІВ У КЛІТИНІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:
 80. БАКТЕРІОФАГИ (ФАГИ) – ЦЕ:
 81. ВИХІД ВІРУСІВ ІЗ КЛІТИНИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ СУПЕРКАПСИДУ (АДЕНОВІРУСИ, ПІКОРНАВІРУСИ), МОЖЕ ВІДБУВАТИСЯ:
 82. НАЙБІЛЬШЕ ЗАСТОСУВАННЯ ФАГИ ЗНАЙШЛИ У:
 83. ПРОФАГ – ЦЕ:
 84. ФАГИ ВІДНОСНО БАКТЕРІЇ Є:
 85. ЩЕ ДОСІ НЕ РОЗРОБЛЕНА ОСТАТОЧНА ТАКСОНОМІЯ ФІТОПАТОГЕННИХ ВІРУСІВ, ОСКІЛЬКИ:
 86. ВІРУСНИЙ ХЛОРОЗ РОСЛИН ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ:
 87. ПЕРЕДАЧА ВІРУСІВ РОСЛИН МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ:
 88. ФІТОПАТОГЕННІ ВІРУСИ СПОЧАТКУ АТАКУЮТЬ:
 89. ПРІОНИ – ЦЕ:
 90. ВІРУСИ ЯК ІНФЕКЦІЙНІ АГЕНТИ:
 91. ПІД ЕПІДЕМІЄЮ РОЗУМІЮТЬ:
 92. ПІД ПАНДЕМІЄЮ РОЗУМІЮТЬ:
 93. ДО ФАКТОРІВ ВРОДЖЕНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ЗБУДНИКІВ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВІДНОСЯТЬ:
 94. КЛІТИННІ МЕМБРАНИ ПОБУДОВАНІ З:
 95. ПРОДУКЦІЯ ІНТЕРФЕРОНУ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ:
 96. З ЧОГО ФОРМУЮТЬСЯ ПЛАСТИДИ:
 97. ШВИДКІСТЬ ІНДУКЦІЇ ІНТЕРФЕРОНУ:
 98. У ЯКИХ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТАХ КЛІТИНИ МАЄ МІСЦЕ ПОГЛИНАННЯ ЕНЕРГІЇ КВАНТІВ СВІТЛА:
 99. В КЛІТИНАХ ЯКИХ РОСЛИН ОСМОТИЧНИЙ ТИСК КЛІТИННОГО СОКУ НАЙБІЛЬШИЙ:
 100. ПЛАЗМОЛІЗ – ЦЕ:
 101. В ЯКОМУ ВИПАДКУ ТУРГОРНИЙ ТИСК РІВНИЙ 0:
 102. ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ОСМОТИЧНИЙ ТИСК У КЛІТИНІ, ВМІЩЕНІЙ У ГІПЕРТОНІЧНИЙ РОЗЧИН:
 103. ЯКА РІДИНА МІСТИТЬ БІЛЬШЕ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН:
 104. ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ КЛІТИН ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ РОЗВИТКУ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ:
 105. В ЯКІЙ ЧАСТИНІ ХЛОРОПЛАСТА ЛОКАЛІЗОВАНІ ЙОГО ПІГМЕНТНІ СИСТЕМИ:
 106. ЯКІ ФАКТОРИ, ВИХОДЯЧИ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯННЯ РЕАКЦІЇ ФОТОСИНТЕЗУ, ПОВИННІ ВПЛИВАТИ НА ШВИДКІСТЬ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ:
 107. ЯКА РЕЧОВИНА УТВОРЮЄТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ РЕАКЦІЇ ХЛОРОФІЛУ З СЛАБКОЮ СОЛЯНОЮ КИСЛОТОЮ:
 108. ЯКІ ПРОМЕНІ СПЕКТРУ ПОГЛИНАЮТЬСЯ ХЛОРОФІЛОМ:
 109. ЯКІ ПРОМЕНІ СВІТЛА ПОГЛИНАЮТЬСЯ КАРОТИНОЇДАМИ:
 110. ЯКІ РЕЧОВИНИ УТВОРЯТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВЗАЄМОДІЇ ХЛОРОФІЛУ З ЛУГОМ:
 111. ОБЕРІТЬ, ЯКІ З ПЕРЕЧИСЛЕНИХ ОЗНАК НЕ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ НЕЦИКЛІЧНОГО ФОТОФОСФОРИЛЮВАННЯ:
 112. ДО ЯКОГО ЕТАПУ СВІТЛОВОЇ ФАЗИ ФОТОСИНТЕЗУ ВІДНОСИТЬСЯ ТРАНСПОРТ ЕЛЕКТРОНІВ ПО ЕЛЕКТРОННО-ТРАНСПОРТНОМУ ЛАНЦЮГУ:
 113. ЯКІ РЕЧОВИНИ УТВОРЮЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ФОТОСИНТЕЗУ:
 114. ЗА ЯКИХ УМОВ ПРОЦЕС ФОТОСИНТЕЗУ МОЖЕ ПРОХОДИТИ В ТЕМРЯВІ:
 115. ЯКІ ОРГАНІЗМИ НАЗИВАЮТЬ АВТОТРОФАМИ:
 116. ПІД ЧАС ЯКОГО ЕТАПУ ФОТОСИНТЕЗУ ВІДБУВАЮТЬСЯ РЕАКЦІЇ ФОТОФОСФОРИЛЮВАННЯ:
 117. ЩО ТАКЕ АСИМІЛЯЦІЙНЕ ЧИСЛО?
 118. ДЛЯ ЯКОЇ СТАДІЇ АЕРОБНОЇ ФАЗИ ДИХОТОМІЧНОГО ШЛЯХУ ОКИСЛЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОТРІБЕН КИСЕНЬ:
 119. ЯКА РЕЧОВИНА Є КІНЦЕВИМ ПРОДУКТОМ ГЛІКОЛІЗУ:
 120. СКІЛЬКИ МОЛЕКУЛ АТФ СИНТЕЗУЄТЬСЯ ПРИ ОКИСЛЕННІ ОДНІЄЇ МОЛЕКУЛИ ГЛЮКОЗИ ПО ПЕНТОЗОФОСФАТНОМУ ШЛЯХУ:
 121. ДЕ ЛОКАЛІЗОВАНІ ФЕРМЕНТИ ЦИКЛУ КРЕБСА:
 122. ЧОМУ ПРИ НЕСТАЧІ МАГНІЮ В РОСЛИНАХ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ РІЗКЕ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ БІЛКІВ:
 123. ЯКИЙ ЕЛЕМЕНТ, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ КАТАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ФЕРМЕНТІВ (ЦИТОХРОМІВ, ПЕРОКСИДАЗИ, КАТАЛАЗИ), НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ УТВОРЕННЯ ПОПЕРЕДНИКІВ ХЛОРОФІЛУ:
 124. ЯКА З ФУНКЦІЙ МОЛІБДЕНУ ПОВ’ЯЗАНА З ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ОСЛИЗНЕННЯ КЛІТИННИХ СТІНОК КОРЕНЯ:
 125. ЯКА З ВЛАСТИВОСТЕЙ МІДІ СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ ІНТЕНСИВНОСТІ ФОТОСИНТЕЗУ:
 126. ОБЕРІТЬ ДВІ ВАЖЛИВІ ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДИТЬ АЗОТ:
 127. ОБЕРІТЬ ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ НЕСТАЧІ ФОСФОРУ В ЖИВЛЕННІ РОСЛИН:
 128. ЯКІ ОЗНАКИ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ГІБЕРЕЛІНІВ:
 129. ЯКА ГРУПА ГАЛОФІТІВ НЕ НАГРОМАДЖУЄ СОЛЕЙ ВСЕРЕДИНІ ТКАНИН, А ВИВОДИТЬ ЇХ З КЛІТИН ЗА ДОПОМОГОЮ СЕКРЕТОРНИХ ЗАЛОЗ:
 130. ДО КОНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН НАЛЕЖАТЬ:
 131. ЯКІ З РІЗНОМАНІТНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ ПРИ ОПАДАННІ ЛИСТЯ, КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ЕТИЛЕНОМ:
 132. ЯКІ ЯВИЩА СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ ПРИ ВИХОДІ РОСЛИН ІЗ СТАНУ СПОКОЮ:
 133. В ЯКОМУ ВИПАДКУ В РОСЛИНАХ НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ УТВОРЕННЯ АНТЕЗИНУ:
 134.  

  Тема :: Блок 2 Загальна цитологія та гістологія, Зоологія, Біологія індивідуального розвитку, Теорія еволюції, Екологія біологічних систем

 135. НА ГОЛОВІ У КОМАХ ЗНАХОДИТЬСЯ:
 136. У ШЛУНКУ РІЧКОВОГО РАКА ВИДІЛЯЮТЬ ТАКІ ЧАСТИНИ:
 137. У РАКОПОДІБНИХ ПОРОЖНИНА ТІЛА:
 138. У ПАВУКОПОДІБНИХ Є ТАКІ ОРГАНИ ДИХАННЯ:
 139. ВIДСУТНIСТЬ КЛIТИН IНШИХ ТКАНИН ТА НЕКЛIТИННИХ ФОРМ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ, ГРАНИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПОЛЯРНА ДИФЕРЕНЦIАЦIЯ КЛIТИН ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ:
 140. ОБЕРІТЬ, З ЯКИХ ШАРІВ СКЛАДАЄТЬСЯ БАЗАЛЬНА МЕМБРАНА:
 141. ОДНОШАРОВИЙ ОДНОРЯДНИЙ ПЛОСКИЙ ЕПIТЕЛIЙ У ССАВЦIВ ВИСТИЛАЄ:
 142. ОБЕРІТЬ, ЩО НАЗИВАЄТЬСЯ САРКОМЕРОМ:
 143. ЯКЕ З ВИСЛОВЛЮВАНЬ ПРО БУРУ ЖИРОВУ ТКАНИНУ НЕПРАВИЛЬНЕ:
 144. ОБЕРІТЬ, ЩО ТАКЕ ТИГРОЇДНА РЕЧОВИНА, ЯКА НАЯВНА В ЦИТОПЛАЗМІ НЕЙРОНІВ:
 145. БАГАТОКРАПЕЛЬНИМИ ЛІПОЦИТАМИ НАЗИВАЮТЬСЯ:
 146. ОБЕРІТЬ, ЯКЕ З ВИСЛОВЛЮВАНЬ ПРО ХРЯЩОВУ ТКАНИНУ НЕПРАВИЛЬНЕ:
 147. ВІДСУТНІСТЬ СУДИН, ЗДАТНІСТЬ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО РОСТУ, ПОРІВНЯНО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ МЕТАБОЛІЗМУ, МІЦНІСТЬ ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ:
 148. ПРОВЕДЕННЯ НЕРВОВИХ ІМПУЛЬСІВ В СЕРЕДИНУ ПОПЕРЕЧНОПОСМУГОВАНОГО М’ЯЗОВОГО ВОЛОКНА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ:
 149. КЛІТИНИ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОДНОШАРОВОГО БАГАТОРЯДНОГО ПЕРЕХІДНОГО ЕПІТЕЛІЮ СЕЧОВОГО МІХУРА ВИДІЛЯЮТЬ:
 150. ОБЕРІТЬ, ДЕ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ МОЖНА ВИЯВИТИ ЕЛАСТИЧНУ ХРЯЩОВУ ТКАНИНУ:
 151. ОБЕРІТЬ, ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ ЗАПАСНІ СПОЛУКИ АБО ПРОДУКТИ ОБМІНУ РЕЧОВИН, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ У ЦИТОПЛАЗМІ:
 152. ОБЕРІТЬ, ЯК ВИГЛЯДАЮТЬ ЖИРОВІ ВКЛЮЧЕННЯ НА ПРЕПАРАТАХ, ЯКІ ВИГОТОВЛЕНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПИРТУ:
 153. ОБЕРІТЬ, ЩО ТАКЕ МІКРОТРУБОЧКИ:
 154. ОБЕРІТЬ НАЗВУ ОСНОВНОЇ ЗАПАСНОЇ РЕЧОВИНИ ПРОКАРІОТНИХ КЛІТИН:
 155. ОБЕРІТЬ, ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ БІЛКИ, ЯКІ ПРОНИЗУЮТЬ ПЛАЗМОЛЕМУ НАСКРІЗЬ:
 156. ОБЕРІТЬ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ПОВЕРХНЮ В СТІНКИ ЦИСТЕРН КОМПЛЕКСУ ГОЛЬДЖІ ПРОНИКАЮТЬ БІЛКИ:
 157. ОБЕРІТЬ, ЗВІДКИ ДО ЛІЗОСОМ ТА ЕНДОСОМ НАДХОДЯТЬ КИСЛІ ГІДРОЛАЗИ:
 158. ОБЕРІТЬ СТРУКТУРУ, ЯКА ЛЕЖИТЬ В ОСНОВІ ВІЙКИ АБО ДЖГУТИКА:
 159. ОБЕРІТЬ ТИП ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ХОРДОВИХ:
 160. ЧИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВНУТРІШНІЙ СКЕЛЕТ ЛАНЦЕТНИКА:
 161. ЯКОГО ТИПУ КРОВОНОСНА СИСТЕМА АСЦИДІЙ?
 162. ЯК ВІДКРИВАЮТЬСЯ НАЗОВНІ ОТВОРИ ДИХАЛЬНИХ МІШКІВ У МІКСИН?
 163. СКІЛЬКИ СУДИН ВІДХОДИТЬ ВІД СЕРЦЯ У КРУГЛОРОТИХ?
 164. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ КРУГЛОРОТИХ ПРЕДСТАВЛЕНІ:
 165. ЯКА КРОВ Є У СЕРЦІ ПЕРВИННОВОДНИХ ХРЕБЕТНИХ:
 166. ЯКЩО ВІСЦЕРАЛЬНА ЧАСТИНА ЧЕРЕПА ПРИЄДНАНА ДО МОЗКОВОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІОМАНДИБУЛЯРЕ, ТО ТАКИЙ ЧЕРЕП НАЗИВАЄТЬСЯ:
 167. ЩО ТАКЕ АРТЕРІАЛЬНИЙ КОНУС У ХРЯЩОВИХ РИБ?
 168. ЩО ТАКЕ АМНІОН:
 169. ЧИМ УТВОРЕНИЙ СПИННО-МОЗКОВИЙ КАНАЛ У РИБ:
 170. ЯКІ ХРЕБЦІ Є У ЛОПАТЕПЕРИХ ТА ПРОМЕНЕПЕРИХ РИБ?
 171. ЯКІ НИРКИ ФУНКЦІОНУЮТЬ У ДОРОСЛИХ ЗЕМНОВОДНИХ:
 172. ЯКА КРОВ ПОСТУПАЄ ВІД СЕРЦЯ У СИСТЕМНІ ДУГИ АОРТИ ЗЕМНОВОДНИХ:
 173. СКІЛЬКИ КРОВОНОСНИХ СУДИН ВІДХОДИТЬ ВІД СЕРЦЯ У ПЛАЗУНІВ:
 174. ОБЕРІТЬ, ЯКІ М’ЯЗИ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ВПЕРШЕ У ПЛАЗУНІВ:
 175. У ЯКИХ ХОРДОВИХ ВПЕРШЕ ПОЯВЛЯЄТЬСЯ ВИГИН У ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ В ДІЛЯНЦІ ДОВГАСТОГО МОЗКУ:
 176. СКІЛЬКИ ВІДДІЛІВ Є У ШЛУНКУ ПТАХІВ:
 177. ЯКОГО ТИПУ ОБМІН РЕЧОВИН У ПТАХІВ:
 178. ЯК НАЗИВАЮТЬСЯ ПЕРА, ЩО МАЮТЬ ВКОРОЧЕНИЙ СТРИЖЕНЬ І ПОЗБАВЛЕНІ БОРІДОК ДРУГОГО ПОРЯДКУ:
 179. З ЧИМ ПОВ’ЯЗАНА ВІДСУТНІСТЬ ЗУБІВ У ПТАХІВ:
 180. ЯКІ ЗУБИ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ХИЖИХ ССАВЦІВ ЗА ХАРАКТЕРОМ РОЗМІЩЕННЯ ЕМАЛІ НА ЖУВАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ КУТНІХ ЗУБІВ:
 181. СКІЛЬКИ ВСЬОГО СУДИН ВІДХОДИТЬ ВІД СЕРЦЯ У ССАВЦІВ:
 182. ІНВАЗІЙНОЮ СТАДІЄЮ КОКЦИДІЙ РОДУ EIMERIA Є:
 183. ПРОМІЖНИМ ХАЗЯЇНОМ ДЛЯ МАЛЯРІЙНОГО ПЛАЗМОДІЯ Є:
 184. ДО ТВАРИННИХ ДЖГУТИКОВИХ НАЛЕЖАТЬ:
 185. ІНФУЗОРІЯ-ТУФЕЛЬКА НЕ МАЄ:
 186. ГУБКИ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ТИМ, ЩО:
 187. ПРОЦЕС ЗЛИТТЯ ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ ГАМЕТ, ЯКІ МАЮТЬ ОДНАКОВІ РОЗМІРИ МАЮТЬ НАЗВУ:
 188. СЕНСИЛА – ЦЕ:
 189. МІРАЦИДІЙ – ЦЕ ЛИЧИНКА ТРЕМАТОД, ЯКА:
 190. ЛЮДИНА ЗАРАЖАЄТЬСЯ БИЧАЧИМ ЦІП’ЯКОМ НА СТАДІЇ:
 191. ЛИЧИНКА, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ У ЗАПЛІДНЕНОМУ ЯЙЦІ ЦЕСТОД НАЗИВАЄТЬСЯ:
 192. У БИЧАЧОГО ЦІП’ЯКА ФІНА ТИПУ:
 193. ЛЮДИНА МОЖЕ ЗАРАЗИТИСЯ ТРИХІНЕЛОЮ СПІРАЛЬНОЮ:
 194. ДО КОМАХ ІЗ ПОВНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ ВІДНОСЯТЬ:
 195. ЯКИЙ ГОРМОН ВИДІЛЯЄ ЖОВТЕ ТІЛО?
 196. ЯКІ РЕЧОВИНИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РОЗЧИНЕННІ ЯЙЦЕВИХ ОБОЛОНОК ПРИ ЗАПЛІДНЕННІ?
 197. ЩО ТАКЕ ПОЛІСПЕРМІЯ?
 198. ПОХІДНІ МЕЗОДЕРМИ:
 199. НЕЙРУЛЯЦІЯ – ЦЕ:
 200. ЯКІ ТВАРИНИ НАЛЕЖАТЬ ДО АНАМНІЙ?
 201. ПОХІДНІ ЕКТОДЕРМИ:
 202. ПРОВІЗОРНІ (ТИМЧАСОВІ) ОРГАНИ ЗАРОДКА ПТАХІВ:
 203. ЯКІ ТВАРИНИ РОЗВИВАЮТЬСЯ З МЕТАМОРФОЗОМ?
 204. ТИПИ РЕГЕНЕРАЦІЇ:
 205. ТИПИ МЕТАМОРФОЗІВ:
 206. ТИП РОСТУ КЛІТИН:
 207. ГАСТРУЛЯЦІЯ – ЦЕ:
 208. ЩО ВКЛЮЧАЄ ПРОЦЕС БЛАСТУЛЯЦІЇ:
 209. У ЯКИХ ТВАРИН ВІДСУТНЯ МЕЗОДЕРМА?
 210. ТИПИ ПЛАЦЕНТ У ССАВЦІВ:
 211. ТВАРИНИ ЯКИХ ТИПІВ НАЛЕЖАТЬ ДО ВТОРИННОРОТИХ?
 212. СПОСОБИ ГАСТРУЛЯЦІЇ:
 213. ДО ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ЗАКЛАДКИ МЕЗОДЕРМИ НАЛЕЖАТЬ:
 214. ОНТОГЕНЕЗ – ЦЕ:
 215. КЛАСИФІКАЦІЯ ЯЄЦЬ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖОВТКА:
 216. ЕТАПИ ОНТОГЕНЕЗУ:
 217. ПРИЧИНОЮ КИСЛОТНИХ ДОЩІВ Є НАДХОДЖЕННЯ В АТМОСФЕРУ У ВЕЛИКИХ ОБ’ЄМАХ СПОЛУК:
 218. КОСНА РЕЧОВИНА БІОСФЕРИ – ЦЕ:
 219. ОРГАНІЗМИ, ЯКІ ЖИВУТЬ ЗА РАХУНОК МЕРТВОЇ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ, ПЕРЕВОДЯЧИ ЇЇ В НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, НАЗИВАЮТЬСЯ:
 220. КЛІМАКСОВА ЕКОСИСТЕМА – ЦЕ:
 221. ПОПУЛЯЦІЯ – ЦЕ:
 222. ПРОЦЕС, ПРИ ЯКОМУ ЧАСТИНА МОЛОДИХ ОСОБИН РЕГУЛЯРНО ЗАЛИШАЄ ПОПУЛЯЦІЇ, ПОПОВНЮЮЧИ СУСІДНІ АБО ЗАСЕЛЯЮЧИ НОВІ, ЩЕ НЕ ЗАЙНЯТІ ВИДОМ ТЕРИТОРІЇ, НАЗИВАЄТЬСЯ:
 223. УГРУПОВАННЯ ВИДІВ, ЯКІ СПІЛЬНО МЕШКАЮТЬ І ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ МІЖ СОБОЮ, НАЗИВАЮТЬ:
 224. ПЕРЕНЕСЕННЯ ТВАРИНАМИ ІНШИХ, МЕНШИХ ЗА РОЗМІРАМИ ТВАРИН, НАЗИВАЄТЬСЯ:
 225. ФОТОПЕРІОДИЗМ – ЦЕ:
 226. БУДЬ-ЯКУ, ФІЗИЧНУ ЧИ ХІМІЧНУ, ЗМІНУ УМОВ МЕШКАННЯ ОДНОГО ВИДУ В РЕЗУЛЬТАТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ІНШОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ:
 227. В ОСНОВУ КЛАСИФІКАЦІЇ ЖИТТЄВИХ ФОРМ РОСЛИН К. РАУНКІЄРА ПОКЛАДЕНО:
 228. АДАПТАЦІЯМИ ОРГАНІЗМІВ ДО АНЕМОХОРІЇ Є:
 229. ОРГАНІЗМИ, ЩО МЕШКАЮТЬ НА ДНІ ВОДОЙМ, НАЗИВАЮТЬСЯ:
 230. ДЛЯ ГІДАТОФІТІВ ХАРАКТЕРНА:
 231. УЗБЕРЕЖНА СМУГА СВІТОВОГО ОКЕАНУ, ЩО ЗАЛИВАЄТЬСЯ ВОДОЮ ПІД ЧАС ПРИПЛИВІВ І ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ПРИ ВІДПЛИВАХ, НАЗИВАЄТЬСЯ:
 232. ТЕПЛОКРОВНИМ ТВАРИНАМ НА ВІДМІНУ ВІД ХОЛОДНОКРОВНИХ ВЛАСТИВА:
 233. РОСЛИНИ НИЖНІХ ЯРУСІВ ЗАТІНЕНИХ ЛІСІВ ТА ЗНАЧНИХ ГЛИБИН, ЯКІ ПОГАНО ПЕРЕНОСЯТЬ СИЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ ПРЯМИМИ СОНЯЧНИМИ ПРОМЕНЯМИ, НАЛЕЖАТЬ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРУПИ:
 234. КРІОФІЛИ – ЦЕ ОРГАНІЗМИ:
 235. ДІАПАУЗА ЧЛЕНИСТОНОГИХ, СПЛЯЧКА ССАВЦІВ, ГЛИБОКИЙ СПОКІЙ РОСЛИН – ЦЕ РІЗНІ ФОРМИ:
 236. МЕЖІ ВИТРИВАЛОСТІ ВИДУ МІЖ КРИТИЧНИМИ ТОЧКАМИ ДІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА, НАЗИВАЮТЬ:
 237. ДО БІОХІМІЧНИХ АДАПТАЦІЙ НА РІВНІ ОРГАНІЗМУ НАЛЕЖАТЬ:
 238. ВИДИ, ЯКІ ЗДАТНІ ПРИСТОСОВУВАТИСЯ ДО РІЗНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ (ШИРОКОГО ДІАПАЗОНУ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА), НАЗИВАЮТЬСЯ:
 239. ПРАВИЛА НЕ ОБЕРНЕНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СФОРМУЛЮВАВ:
 240. АТАВІЗМ – ЦЕ:
 241. ОРГАНИ, ЩО ВТРАТИЛИ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ ТИПОВЕ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ (ВОНИ ЗАКЛАДАЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ, АЛЕ ПОВНІСТЮ НЕ РОЗВИВАЮТЬСЯ), НАЗИВАЮТЬ:
 242. ОБЕРІТЬ ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ВЛАСТИВІ ТІЛЬКИ ЖИВИМ ІСТОТАМ:
 243. ДОБЕРІТЬ ПРИКЛАД ІДІОАДАПТАЦІЇ:
 244. ПРИРОДНИЙ ДОБІР, ЗАВДЯКИ ЯКОМУ ЗНИЩУЮТЬСЯ ОСОБИНИ З РІЗКИМИ ВІДХИЛЕННЯМИ:
 245. ОБЕРІТЬ, ЯКІ З ПРИВЕДЕНИХ ПАР УТВОРЕНЬ АНАЛОГІЧНІ:
 246. ОБЕРІТЬ ЕЛЕМЕНТАРНУ ОДИНИЦЮ ЕВОЛЮЦІЇ:
 247. ОБЕРІТЬ ВИДИ ІЗОЛЯЦІЇ НЕ БІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ:
 248. ОБЕРІТЬ ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ СПРЯМОВАНІСТЮ І ВИЗНАЧЕНІСТЮ:
 249. ЯКІ ЗМІНИ В БУДОВІ РОСЛИН МОЖНА НАЗВАТИ АРОМОРФОЗАМИ:
 250. ОБЕРІТЬ ФОРМИ НЕ ПРИРОДНОГО ДОБОРУ:
 251. ВИЗНАЧИТИ КРИТЕРІЙ ВИДУ, ЩО НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ВИЗНАЧНИКАХ РОСЛИН АБО ТВАРИН:
 252. ЗАВДЯКИ ЯКОМУ ВЧЕНОМУ ТА ЙОГО ШКОЛІ ВИНИК НАПРЯМОК У ДОСЛІДЖЕННІ БІОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ШЛЯХАХ ОРГАНІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ:
 253. ЩО ОЗНАЧАЄ ТЕРМІН "КАТАГЕНЕЗ"?
 254. ПРОЦЕС ПОВТОРЕННЯ ФІЛОГЕНЕТИЧНИХ ОЗНАК В ОНТОГЕНЕЗІ НАЗИВАЮТЬ:
 255. ПОЯВА У ОРГАНІЗМІВ ОЗНАК, ЩО НЕТИПОВІ КОНКРЕТНОМУ ВИДУ, АЛЕ ЗУСТРІЧАЛИСЯ У ВІДДАЛЕНИХ ПРЕДКІВ, МАЄ НАЗВУ:
 256. ПРИСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ ДО УМОВ ЖИТТЯ, ЩО ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У БУДОВІ, ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ, ПОВЕДІНЦІ, МАЄ НАЗВУ:
 257. ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ О. М. СЄВЕРЦЕВА, ЯКЩО В ОНТОГЕНЕЗІ ВИНИКАЄ ЗМІЩЕННЯ ОРГАНІВ ЗА ЧАСОМ ЇХ ЗАКЛАДЕННЯ, ЦЕ:
 258. ПОЯСНИТИ ЗНАЧЕННЯ "АНАЛОГІЯ У ФІЛОГЕНЕТИЦІ":
 259. ГОЛОВНИЙ МОЗОК ГОЛОВОНОГИХ МОЛЮСКІВ ПРОНИЗУЄ:
 260. ЯКА ТЕОРІЯ ВВАЖАЄ МУТАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ГОЛОВНИМ ФАКТОРОМ, СПРЯМОВУЮЧИМ ЕВОЛЮЦІЮ:
 261. ЧЕРЕВОНОГІ МОЛЮСКИ ДИХАЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ:
 262. ОСФРАДІЇ – ОРГАНИ ХІМІЧНОГО ЧУТТЯ У ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ – РОЗМІЩУЮТЬСЯ:
 263. ОРГАНАМИ ВИДІЛЕННЯ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ Є:
 264. ДО СКЛАДУ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ НАЛЕЖАТЬ:
 265. МАЛЬПІГІЄВІ СУДИНИ КОМАХ ВІДКРИВАЮТЬСЯ:
 266.  

  Тема :: Блок 3 Анатомія людини, Фізіологія людини і тварин, Імунологія

 267. ОСНОВНА МАСА АНТИТОКСИНІВ І ПРОТИМІКРОБНИХ АНТИТІЛ НАЛЕЖИТЬ ДО:
 268. ПРОЦЕС СКЛЕЮВАННЯ АНТИГЕННИХ КОРПУСКУЛЯРНИХ ЧАСТОЧОК МОЛЕКУЛАМИ ГОМОЛОГІЧНИХ АНТИТІЛ, ЯКИЙ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ УТВОРЕННЯМ ВИДИМОГО НЕОЗБРОЄНИМ ОКОМ КОМПЛЕКСУ:
 269. ЗНАЧНО ШВИДША ТА ЕФЕКТИВНІША САНАЦІЯ ОРГАНІЗМУ ПРИ ПОВТОРНОМУ ПОТРАПЛЯННІ АНТИГЕНА У ВИПАДКУ УСПІШНОЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ТАКИМ ІМУНОЛОГІЧНИМ ФЕНОМЕНОМ ЯК:
 270. ЦЕНТРАЛЬНИМ ОРГАНОМ ІМУННОЇ СИСТЕМИ Є:
 271. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛІМФОЇДНИЙ ОРГАН, У ЯКОМУ ПРОХОДИТЬ ЛІМФОПОЕЗ БІЛЬШОСТІ Т-ЛІМФОЦИТІВ ОРГАНІЗМУ:
 272. КУДИ ІЗ ЛІМФОВУЗЛА МІГРУЮТЬ ІМУННІ Т-ЛІМФОЦИТИ-ЕФЕКТОРИ:
 273. ЗАХИСНА РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПАТОГЕНІВ ІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЛЯГАЄ У РОЗПІЗНАВАННІ ПАТОГЕННА ЛІМФОЦИТАМИ, ДЕСТРУКЦІЇ ТА ЕЛІМІНАЦІЇ ПОШКОДЖЕНИХ ПАТОГЕНОМ КЛІТИН:
 274. ОБЕРІТЬ ФУНКЦІЮ В-ЛІМФОЦИТІВ:
 275. АНТИТІЛА, ЗДАТНІ УТВОРЮВАТИ КОМПЛЕКС АНТИГЕН-АНТИТІЛО БЕЗ ПОЯВИ IN VITRO ВИДИМОГО ФЕНОМЕНА АГЛЮТИНАЦІЇ, ПРЕЦИПІТАЦІЇ ТА ЛІЗИСУ НАЗИВАЮТЬ:
 276. НАЙКРАЩИМИ ГЕМОЛІТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВОЛОДІЮТЬ:
 277. ЧЕРЕЗ ПЛАЦЕНТУ ЗДАТНІ ПРОНИКАТИ ІМУНОГЛОБУЛІНИ КЛАСУ:
 278. ОСОБЛИВІ РОЗЧИННІ БІЛКИ З ПЕВНОЮ БІОХІМІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ, ЯКІ НАЯВНІ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА ІНШИХ БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ І ЯКІ ОРГАНІЗМ ВИРОБЛЯЄ ДЛЯ ЗВ’ЯЗУВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ АНТИГЕНІВ:
 279. АНАФІЛАКСІЯ ЦЕ:
 280. У СТРУКТУРНОМУ ВІДНОШЕННІ АНТИГЕН СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ЧАСТИН:
 281. СИНДРОМ НАБУТОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ, ВИКЛИКАНИЙ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ТАКИМИ ШЛЯХАМИ:
 282. НАЙБІЛЬШ ТРИВАЛОЮ СТАДІЄЮ РОЗВИТКУ ВІЛ-СНІДУ Є:
 283. ОДНА З ФОРМ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ, ЯКА ПОЛЯГАЄ У ФОРМУВАННІ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ ТВАРИННОГО ОРГАНІЗМУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЛЮДИНУ, ДО РЕЧОВИН РІЗНОМАНІТНОГО СКЛАДУ ТА ПОХОДЖЕННЯ:
 284. РІЗНОВИД АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ПРИ ЯКИХ АЛЕРГЕН НАЛЕЖИТЬ КЛІТИНАМ ШОКОВИХ ОРГАНІВ АБО АДСОРБОВАНИЙ НА НИХ, АНТИТІЛА ПРОТИ ЦИХ АЛЕРГЕНІВ ВІДНОСЯТЬ ДО КЛАСУ IGG:
 285. АНТИГЕНИ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ ПРОДУКЦІЮ СПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ І ЗДАТНІ ВЗАЄМОДІЯТИ З НИМИ IN VIVO ТА IN VITRO НАЗИВАЮТЬ:
 286. ЗДАТНІСТЬ АНТИГЕНУ ВЗАЄМОДІЯТИ ТІЛЬКИ З ТИМИ АНТИТІЛАМИ Й СЕНСИБІЛІЗОВАНИМИ ЛІМФОЦИТАМИ, ЯКІ УТВОРИЛИСЯ ПІД ЙОГО ВПЛИВОМ:
 287. РЕЧОВИНИ, ЯКІ НЕСУТЬ ОЗНАКИ ГЕНЕТИЧНО ЧУЖОРІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ПРИ ВВЕДЕННІ В ОРГАНІЗМ ВИКЛИКАЮТЬ ІМУНОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ:
 288. ОБСЯГ ПОВІТРЯ, ЯКИЙ МІСТИТЬСЯ В ЛЕГЕНЯХ ПІСЛЯ МАКСИМАЛЬНО ГЛИБОКОГО ВДИХУ, НАЗИВАЄТЬСЯ:
 289. СУБКОРТИКАЛЬНІ ТА КОРТИКАЛЬНІ ЦЕНТРИ ЗОРУ ЗНАХОДЯТЬСЯ В:
 290. СВІТЛОЧУТЛИВІ КЛІТИНИ МІСТЯТЬ:
 291. СПРИЙНЯТТЯ КОРОЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ІНФОРМАЦІЇ АКТИВУЄТЬСЯ:
 292. НЕРВОВІ ІМПУЛЬСИ АНАЛІЗАТОРНИХ СИСТЕМ НЕСУТЬ ІНФОРМАЦІЮ ВІД ПЕРИФЕРІЇ ДО КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЧЕРЕЗ ТАЛАМУС, ЗА ВИНЯТКОМ:
 293. ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА ЯКОГО АНАЛІЗАТОРА ЗНАХОДИТЬСЯ В ЛІМБІЧНІЙ СИСТЕМІ?
 294. СУКУПНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ЗУМОВЛЕНА СПАДКОВІСТЮ І ЖИТТЄВИМ ДОСВІДОМ ДАНОГО ІНДИВІДУУМА, НАЗИВАЄТЬСЯ:
 295. ОБЕРІТЬ СТРУКТУРИ МОЗКУ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО КОЛА ПАПЕЦА (ЛІМБІЧНИЙ МОЗОК):
 296. РІЗНОВИДАМИ ВНУТРІШНЬОГО ГАЛЬМУВАННЯ УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ Є:
 297. РІЗНОВИДАМИ БЕЗУМОВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ГАЛЬМУВАННЯ УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ Є:
 298. УМОВНІ РЕФЛЕКСИ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ДІЄЮ ПРИРОДНИХ УМОВНИХ ПОДРАЗНИКІВ, НАЗИВАЮТЬСЯ:
 299. СКЛАДНІ БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ НАЗИВАЮТЬСЯ:
 300. ЯКА СТРУКТУРА ГОЛОВНОГО МОЗКУ Є ВИЩИМ ІНТЕГРАТИВНИМ ЦЕНТРОМ ВЕГЕТАТИВНИХ ТА ЕНДОКРИННИХ ФУНКЦІЙ:
 301. В ЯКИХ СЕГМЕНТАХ СПИННОГО МОЗКУ ЗНАХОДЯТЬСЯ ТІЛА ПЕРИФЕРИЧНИХ ПАРАСИМПАТИЧНИХ НЕЙРОНІВ:
 302. ОБЕРІТЬ ВІДДІЛ МОЗКУ, У ЯКОМУ РОЗМІЩУЄТЬСЯ ВИЩИЙ ЦЕНТР БОЛЬОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ:
 303. РУХОВИЙ НЕЙРОН – ЦЕ НЕРВОВА КЛІТИНА:
 304. ДЕ В НЕЙРОНІ ВІДБУВАЄТЬСЯ КОДУВАННЯ ЗБУДЖЕННЯ:
 305. ХТО З ВЧЕНИХ СФОРМУЛЮВАВ ГІПОТЕЗУ "КОВЗАННЯ":
 306. НЕПОВНИЙ (ЗУБЧАСТИЙ) ТЕТАНУС ВИНИКАЄ В УМОВАХ, КОЛИ ПОВТОРНІ НЕРВОВІ ІМПУЛЬСИ НАДХОДЯТЬ ТАК ЧАСТО, ЩО СПІВПАДАЮТЬ З:
 307. СУЦІЛЬНИЙ (ГЛАДЕНЬКИЙ) ТЕТАНУС ВИНИКАЄ В УМОВАХ, КОЛИ ПОВТОРНІ НЕРВОВІ ІМПУЛЬСИ НАДХОДЯТЬ ТАК ЧАСТО, ЩО СПІВПАДАЮТЬ З:
 308. ЯКИЙ ТИП СКОРОЧЕННЯ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ШВИДКІСНІ СИЛОВІ РУХИ:
 309. ВЕЛИКІ РУХОВІ ОДИНИЦІ ПЕРЕВАЖНО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ М’ЯЗІВ:
 310. НАЙМЕНША СИЛА ПОДРАЗНИКА (ПРИ НЕОБМЕЖЕНІЙ ТРИВАЛОСТІ ДІЇ), ЩО ВИКЛИКАЄ РЕАКЦІЮ-ВІДПОВІДЬ, НАЗИВАЄТЬСЯ:
 311. ВИНИКНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДІЇ В ЗБУДЛИВИХ ТКАНИНАХ ЗУМОВЛЕНЕ ЗМІНОЮ ІОННОЇ ПРОНИКНОСТІ КЛІТИННОЇ МЕМБРАНИ ПРИ ДІЇ НА КЛІТИНУ ПОДРАЗНИКА. ПРИ ЦЬОМУ ПРОНИКНІСТЬ МЕМБРАНИ ДЛЯ ІОНІВ НАТРІЮ:
 312. ЕЛЕКТРОПОЗИТИВНИЙ ЗАРЯД В СТАНІ СПОКОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ:
 313. В СТАНІ СПОКОЮ МЕМБРАНА НЕРВОВИХ КЛІТИН НАЙБІЛЬШ ПРОНИКНА ДЛЯ ІОНІВ:
 314. ЗА БІОЛОГІЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ ПОДРАЗНИКИ ПОДІЛЯЮТЬ НА:
 315. ВІДКРИТТЯ ЯКОГО ВЧЕНОГО ПОКЛАЛО ПОЧАТОК РОЗВИТКУ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ:
 316. АНАЛІЗАТОР СКЛАДАЄТЬСЯ:
 317. РЕФЛЕКТОРНА ДУГА (ПРОСТА) СКЛАДАЄТЬСЯ:
 318. ВЕЛИКЕ КОЛО КРОВООБІГУ:
 319. ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ:
 320. ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІ ЦЕНТРИ – ДИХАЛЬНИЙ, СЕРЦЕБИТТЯ, СУДИННОРУХОВИЙ – РОЗМІЩЕНІ У:
 321. АОРТА – ЦЕ:
 322. ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА СКЛАДАЄТЬСЯ З:
 323. ГОЛОВНИЙ МОЗОК:
 324. СПИННОМОЗКОВИЙ НЕРВ:
 325. ДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ НАЛЕЖИТЬ:
 326. СУДИНИ, ПО ЯКИХ КРОВ ТЕЧЕ ВІД СЕРЦЯ НАЗИВАЮТЬСЯ:
 327. НЕРВОВА СИСТЕМА:
 328. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ОДИНИЦЕЮ ЛЕГЕНІ Є:
 329. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА – ЦЕ:
 330. СТАТЕВА СИСТЕМА – ЦЕ:
 331. ПЕРЕРАХУЙТЕ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ:
 332. ТРАВНА СИСТЕМА – ЦЕ:
 333. М’ЯЗ – ЦЕ ОРГАН, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ:
 334. СКЕЛЕТ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ УТВОРЮЮТЬ:
 335. СКЕЛЕТ ГОЛОВИ – ЧЕРЕП – УТВОРЮЮТЬ:
 336. СКЕЛЕТ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ УТВОРЮЮТЬ:
 337. СПОЛУЧЕННЯ КІСТОК БУВАЮТЬ:
 338. ДО СКЛАДУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ВХОДЯТЬ:
 339.  

  Тема :: Блок 4 Генетика, Молекулярна біологія, Біофізика, Радіобіологія, Біотехнологія

 340. ЯКА ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЯК СУМАРНИЙ ЗАРЯД ІОНІВ ОДНОГО ЗНАКУ, ЩО УТВОРИЛИСЯ В ОДИНИЦІ ОБ’ЄМУ ЧИ МАСИ ПОВІТРЯ:
 341. ПРИ ЯКОМУ СИНДРОМІ ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ НАЙБІЛЬШОГО ЗНАЧЕННЯ НАБУВАЄ КОНЦЕНТРАЦІЯ ФЕРМЕНТА АДЕНОЗИНДИФОСФОРИБОЗИЛТРАНСФЕРАЗИ:
 342. ЯКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВОЛОДІЄ НАЙБІЛЬШОЮ ПРОНИКАЮЧОЮ ЗДАТНІСТЮ:
 343. В ЯКИХ ПОЗАСИСТЕМНИХ ОДИНИЦЯХ ВИМІРЮЄТЬСЯ ЕКВІВАЛЕНТНА ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ:
 344. СКІЛЬКИ ГОДИН ТРИВАТИМЕ БЛОК МІТОЗІВ ПРИ ОПРОМІНЮВАННІ КЛІТИНИ БЕТА-ЧАСТИНКАМИ ДОЗОЮ 20 ЗВ:
 345. ЯКІ ТИПИ ВИПРОМІНЮВАНЬ Є ПОТОКОМ ЕЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНИХ ЧАСТИНОК?
 346. РЕЦЕПТОРИ, ЩО АСОЦІЙОВАНІ З ІОННИМИ КАНАЛАМИ НАЗИВАЮТЬСЯ:
 347. ТЕОРІЯ ЕЛЕКРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ СОЛЕЙ БУЛА СТВОРЕНА:
 348. ПЕРЕХІД МОЛЕКУЛ З ОДНОГО ЛІПІДНОГО ШАРУ В ДРУГИЙ НАЗИВАЄТЬСЯ:
 349. ЕЛЕКТРИЧНА ЄМНІСТЬ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ НЕЙРОНА ОЗНАЧАЄ:
 350. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ КЛІТИННА МЕМБРАНА В МЕЖАХ СИНАПСУ, ЩО ВКРИВАЄ НЕРВОВЕ ЗАКІНЧЕННЯ І Є СВОЄРІДНИМ НЕЙРОСЕКРЕТОРНИМ АПАРАТОМ (ВИДІЛЯЄ МЕДІАТОР)?
 351. РЕЦЕПТОРИ, ЗВ’ЯЗАНІ З G-БІЛКАМИ НАЗИВАЮТЬСЯ:
 352. НЬЮТОНІВСЬКА РІДИНА ЦЕ:
 353. ЯКА ЗІ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ПРОМЕНЕВОГО УРАЖЕННЯ ТРИВАЄ НАЙДОВШЕ:
 354. ПРИ ЯКІЙ ДОЗІ ОПРОМІНЕННЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ РОЗВИТОК ГАСТРО-ІНТЕСТИНАЛЬНОЇ СТАДІЇ ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ:
 355. ЯКИЙ СИНДРОМ ГПХ ВИКЛИКАЄ ЗАГИБЕЛЬ ОРГАНІЗМУ ВПРОДОВЖ 2-3 ДНІВ:
 356. ЯКА ДОЗА НАЙБІЛЬШОЮ МІРОЮ КОРЕЛЮЄ ІЗ БІОЛОГІЧНИМ ЕФЕКТОМ ОПРОМІНЕННЯ:
 357. ОДНИМ ІЗ ПОЛОЖЕНЬ ЯКОЇ ТЕОРІЇ Є НАСТУПНЕ "РЕАКЦІЯ ПІСЛЯДІЇ РОЗВИВАЄТЬСЯ З ДУЖЕ НЕЗНАЧНОЇ КІЛЬКОСТІ АКТИВОВАНИХ МОЛЕКУЛ, А КІНЦЕВИЙ ЕФЕКТ МОЖЕ БУТИ ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ":
 358. ЛІПІДНІ МОЛЕКУЛИ Є:
 359. ЯКІ ФАКТОРИ НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ?
 360. В ПОРІ МЕМБРАНИ ІОН ЗАЛИШАЄТЬСЯ З:
 361. ПРОСТОРОВЕ РОЗМІЩЕННЯ ДЕКІЛЬКОХ КОМПАКТНО ОРГАНІЗОВАНИХ ЛАНЦЮГІВ БІЛКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
 362. РІДИННО-МОЗАЇЧНА МОДЕЛЬ БІОЛОГІЧНОЇ МЕМБРАНИ ВКЛЮЧАЄ В CЕБЕ:
 363. ЯК ЗАРЯДЖЕНА ПЛАЗМАТИЧНА МЕМБРАНА НЕЙРОНА У СТАНІ СПОКОЮ?
 364. НЕКСУСИ Є РІЗНОВИДОМ:
 365. КЛІТИННА МЕМБРАНА В МЕЖАХ СИНАПСУ, ЩО ЗДАТНА ГЕНЕРУВАТИ ПД ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З МЕДІАТОРОМ, НАЗИВАЄТЬСЯ:
 366. ЕЛЕКТРОФОРЕЗ – ЦЕ:
 367. КАЛОРИМЕТРІЯ – ЦЕ:
 368. ЗАКРИТА ТЕРМОДАНИМІЧНА СИСТЕМА:
 369. В ОСНОВІ СИГНАЛІВ, ЩО РЕЄСТРУЮТЬСЯ В ЯКОСТІ ЕКГ, ЛЕЖАТЬ ЗМІНИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ, ВИКЛИКАНІ ІОННИМИ ПОТОКАМИ:
 370. ГЕЛЬМГОЛЬЦЕМ БУЛО ПОКАЗАНО, ЩО ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ НЕРВОВОГО ІМПУЛЬСУ ПРИБЛИЗНО РІВНА:
 371. В МОМЕНТ ФОРМУВАННЯ НЕРВОВОГО ІМПУЛЬСУ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР МЕМБРАНИ В МІСЦІ ЗБУДЖЕННЯ:
 372. МЕТОДИКУ ПЕРЕНЕСЕННЯ ДНК НА НІТРОЦЕЛЮЛОЗНИЙ ФІЛЬТР РОЗРОБИВ:
 373. ПРОКАРІОТИ – ЦЕ:
 374. НАДАЮТЬ БАКТЕРІЯМ ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ:
 375. ЧУЖОРІДНА ДНК, ЩО ПОТРАПИЛА В КЛІТИНИ В ПРИРОДІ, ЯК ПРАВИЛО, НЕ ПРОЯВЛЯЄ АКТИВНОСТІ, ТАК ЯК РУЙНУЄТЬСЯ ФЕРМЕНТОМ:
 376. ВИМОГИ ДО ВЕКТОРІВ ДНК:
 377. КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ – ЦЕ:
 378. РЕСТРИКЦІЙНІ КАРТИ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИЗНАЧИТИ:
 379. ПЛАЗМІДИ – ЦЕ ГЕНЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ:
 380. АУКСИНИ – ТЕРМІН, ПІД ЯКИМ ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ СПЕЦИФІЧНІ СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ:
 381. ПОЗА КЛІТИНОЮ ВІРУСИ ІСНУЮТЬ У ВИГЛЯДІ:
 382. ФЕРМЕНТИ ЗА СВОЄЮ БІОХІМІЧНОЮ ПРИРОДОЮ Є:
 383. ПРЯМЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЧУЖОРІДНОЇ ДНК В ПРОТОПЛАСТИ МОЖЛИВЕ ЗА ДОПОМОГОЮ:
 384. ВВЕДЕННЯ ГЕНІВ ВПРИСКУВАННЯМ - ЦЕ:
 385. ПЕРШИМ ОБ'ЄКТОМ ГЕННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ СТАЛА:
 386. БАРБОТЕР – ЦЕ ПРИСТРІЙ ДЛЯ:
 387. БАКТЕРІОФАГ ЗА СВОЄЮ БІОЛОГІЧНОЮ ПРИРОДОЮ Є:
 388. ЩО Є ОСНОВОЮ КЛІТИННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ?
 389. ПЕРЕНЕСЕННЯ ДНК НА НІТРОЦЕЛЮЛОЗНИЙ ФІЛЬТР НАЗИВАЄТЬСЯ:
 390. РОЗКРУЧУВАННЯ ПОДВІЙНОЇ СПІРАЛІ ПІД ЧАС РЕПЛІКАЦІЇ ВИКОНУЄТЬСЯ:
 391. МОЛЕКУЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗГОРТАННЯ БІЛКІВ, НАЗИВАЮТЬСЯ:
 392. ПРОМОТОР – ЦЕ:
 393. ОПЕРОН – ЦЕ:
 394. ВИРОДЖЕНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЦЕ:
 395. ДЛЯ ДНК ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРІМ:
 396. ОБЕРІТЬ, ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РЕДУПЛІКАЦІЯ ДНК:
 397. МІНОРНИМ НУКЛЕОЗИДОМ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ Є:
 398. ЯКІ КОМПЛЕКСИ УТВОРЮЄ ДНК З БІЛКОМ:
 399. 3 ЯКОЮ СТРУКТУРОЮ У ЯДРІ ЗВ’ЯЗАНЕ УТВОРЕННЯ ВСІХ ВИДІВ РНК:
 400. ЯКА ІЗ СПОЛУК СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ АМІНОКИСЛОТ:
 401. ПЕРВИННА СТРУКТУРА БІЛКА ЦЕ:
 402. ЯКА ІЗ СТРУКТУР БІЛКА Є НАЙБІЛЬШ СТІЙКОЮ:
 403. ОБЕРІТЬ, ЯКІ РЕЧОВИНИ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОДНОГО НУКЛЕОТИДА:
 404. ОБЕРІТЬ, ЯКИМ ТЕРМІНОМ НАЗИВАЮТЬ ПРОЦЕС ПОДВОЄННЯ МОЛЕКУЛИ ДНК:
 405. ЯКІ ФУНКЦІЇ МОЖУТЬ ВИКОНУВАТИ БІЛКИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ БІЛЬШОЮ КІЛЬКІСТЮ МОЛЕКУЛ НА КЛІТИНУ:
 406. ЯКА ЗМІНА МОЛЕКУЛИ ДНК СИЛЬНІШЕ ВПЛИВАЄ НА БУДОВУ БІЛКА: ВИПАДАННЯ ОДНОГО НУКЛЕОТИДА З ТРИПЛЕТУ, ЧИ ЦІЛОГО ТРИПЛЕТА:
 407. ЩО УТВОРЮЄТЬСЯ НА РИБОСОМІ ПРИ БІОСИНТЕЗІ:
 408. ЛОКАЛЬНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК ПОЛІМЕРНОГО ЛАНЦЮГА ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
 409. СКІЛЬКИ НУКЛЕОТИДІВ В ДНК КОНТРОЛЮЮТЬ БІЛОК, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З 80 АМІНОКИСЛОТ:
 410. ЩО ТАКЕ ТРАНСЛЯЦІЯ:
 411. У ДИТИНИ З ГРУПОЮ КРОВІ О (ЗА СИСТЕМОЮ АВО) НЕ МОЖЕ БУТИ (ЗА ВІДСУТНОСТІ ЕПІСТАЗУ):
 412. ЩО ТАКЕ ТРАНСКРИПЦІЯ:
 413. НАЗВА ТРЕТЬОГО ЗАКОНУ МЕНДЕЛЯ:
 414. ГОМОЗИГОТНОЮ ОСОБИНОЮ МОЖНА НАЗВАТИ:
 415. ЗАКОН ХАРДІ-ВАЙНБЕРГА ДОЗВОЛЯЄ РОЗРАХУВАТИ ЧАСТОТУ:
 416. ЩО ТАКЕ ТРАНСКРИПЦІЯ?
 417. ПРИЧИНА НЕМОЖЛИВОСТІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА ЛЮДИНИ В КЛІТИНАХ ПРОКАРІОТІВ:
 418. МУТАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗМІНОЮ СТРУКТУРИ ГЕНУ:
 419. ПРИ АЛЕЛЬНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ГЕНІВ У ФЕНОТИПІ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ ОБИДВІ ОЗНАКИ. ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ:
 420. СУКУПНІСТЬ ГЕНІВ В ПОПУЛЯЦІЇ АБО ВИДУ:
 421. СТУПІНЬ ВИРАЖЕННЯ ОЗНАКИ НАЗИВАЄТЬСЯ:
 422. ПРИГНІЧЕННЯ ПРОЯВУ ОДНОГО ГЕНУ ІНШИМ НЕАЛЕЛЬНИМ НАЗИВАЄТЬСЯ:
 423. АЛЕЛЬНІ ГЕНИ ВІДПОВІДАЮТЬ:
 424. ПОДВОЄННЯ ДІЛЯНКИ ХРОМОСОМИ ЦЕ:
 425. ВИКЛЮЧІТЬ ВАРІАНТ АЛЕЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГЕНІВ:
 426. ХРОМОСОМНІ МУТАЦІЇ ЦЕ:
 427. НАЗВА ПЕРШОГО ЗАКОНУ МЕНДЕЛЯ:
 428. НЕАЛЕЛЬНІ ГЕНИ ВИКЛЮЧІТЬ НЕВІРНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ:
 429. ОБЕРІТЬ ЗАГАЛЬНУ ФОРМУЛУ ДЛЯ ПОЛІПЛОІДІЇ:
 430. СУКУПНІСТЬ ГЕНІВ В КОНКРЕТНОГО ОРГАНІЗМУ:
 431. СИНДРОМ ШЕРШЕВСЬКОГО-ТЕРНЕРА ЗУМОВЛЕНИЙ:
 432. МЕТОД СКЛАДАННЯ РОДОВОДІВ, ЗА ЯКИМ ВИЗНАЧАЮТЬ ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК:
 433. НАЗВА ДРУГОГО ЗАКОНУ МЕНДЕЛЯ:
 434. АВТОР ХРОМОСОМНОЇ ТЕОРІЇ СПАДКОВОСТІ:
 435. ВЛАСТИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ МАТЕРІАЛЬНУ І ФУНКЦІОНАЛЬНУ НАСТУПНІСТЬ МІЖ ПОКОЛІННЯМИ:
 436. ПЕРЕДАЧА СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ОДНОГО ШТАМУ БАКТЕРІЙ ІНШОМУ НАЗИВАЄТЬСЯ:
 437. ОСОБЛИВОСТІ КАРІОТИПУ ОРГАНІЗМІВ ДОСЛІДЖУЄ МЕТОД:
 438.  

  Тема :: Блок 5 Основи лабораторної діагностики

 439. ПРИ ВИЗНАЧЕННI ПЕРМАНГАНАТНОЇ ОКИСНЮВАНОСТI ВОДИ ЛАБОРАНТ ВIДМIТИВ, ЩО В МОМЕНТ КИП’ЯТIННЯ КОЛБИ ВМIСТ ЇЇ ЗНЕБАРВИВСЯ. ЩО Є ПРИЧИНОЮ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТУ?
 440. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФIЗИКО-ХIМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЯКОСТI ХЛIБА ЛАБОРАНТ ВИКОРИСТОВУЄ ВIДПОВIДНЕ ОБЛАДНАННЯ, РЕАКТИВИ, ПРИЛАДИ. ЯКИЙ ПРИЛАД МАЄ ПIДГОТУВАТИ ЛАБОРАНТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРИСТОСТI ХЛIБА?
 441. ПРИ ДОСЛIДЖЕННI ПРОБИ ҐРУНТУ ЛАБОРАНТ ОТРИМАВ НАСТУПНI ПОКАЗНИКИ: САНIТАРНЕ ЧИСЛО - 0,99, ЯЙЦЯ ГЕЛЬМIНТIВ ВIДСУТНI, КОЛI ТИТР - 1, ТИТР АНАЕРОБIВ - 0,1. ВКАЖIТЬ СТУПIНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ:
 442. У ПАЦIЄНТА ВСТАНОВЛЕНО ГIПОВIТАМIНОЗ D, СПРИЧИНЕНИЙ ПОРУШЕННЯМ СИНТЕЗУ ПРОВIТАМIНУ. ЯКИЙ СУБСТРАТ Є ВИХIДНИМ ДЛЯ СИНТЕЗУ ЦЬОГО ПРОВIТАМIНУ?
 443. У ЛIКАРЯ ВИНИКЛА ПIДОЗРА НА СТРЕПТОКОКОВУ АНГIНУ В ДИТИНИ. НА ЯКЕ СЕРЕДОВИЩЕ СЛIД ЗДIЙСНИТИ ПОСIВ СЛИЗУ IЗ ЗIВУ?
 444. ПIД ЧАС БАКТЕРIОСКОПIЇ ГНIЙНИХ ВИДIЛЕНЬ IЗ ШИЙКИ МАТКИ ВИЯВЛЕНО ГРАМНЕГАТИВНI БОБОПОДIБНI ДИПЛОКОКИ, ЯКI РОЗМIЩЕНI УСЕРЕДИНI ТА ПОЗА ЛЕЙКОЦИТАМИ. ЯКИЙ ЧИННИК ГНIЙНОГО ЗАПАЛЕННЯ ШИЙКИ МАТКИ?
 445. ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДIАГНОСТИКИ ВIРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВИКОРИСТОВУЮТЬ РIЗНОМАНIТНI СЕРОЛОГIЧНI РЕАКЦIЇ. ОДНIЄЮ З ТАКИХ РЕАКЦIЙ Є РЕАКЦIЯ НЕЙТРАЛIЗАЦIЇ, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ВЗАЄМОДIЇ ТИПОСПЕЦИФIЧНОЇ СИРОВАТКИ I ВIРУСА. У РЕЗУЛЬТАТI ПОЗИТИВНОЇ РЕАКЦIЇ СПОСТЕРIГАЄТЬСЯ ЗМIНА ЗАБАРВЛЕННЯ АБО ЇЇ ВIДСУТНIСТЬ. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ТАКА МОДИФIКАЦIЯ РЕАКЦIЇ НЕЙТРАЛIЗАЦIЇ?
 446. СПЕЦIАЛIЗОВАНА ЛАБОРАТОРIЯ ШКIРНОВЕНЕРОЛОГIЧНОГО ДИСПАНСЕРУ ВЕДЕ ДОСЛIДЖЕННЯ СИРОВАТОК ХВОРИХ З МЕТОЮ ДIАГНОСТИКИ СИФIЛIСУ. ВКАЖIТЬ, ЯКА РЕАКЦIЯ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ЦIЄЮ МЕТОЮ?
 447. БАКТЕРIОЛОГIЧНА ЛАБОРАТОРIЯ ПЕРЕВIРЯЄ ВОДУ ВIДКРИТИХ ВОДОЙМ НА ПРИСУТНIСТЬ ВIБРIОНIВ. ЯКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИБРАВ ЛАБОРАНТ ДЛЯ ПОСIВУ ПРОБИ ВОДИ?
 448. ПРОВIТРЮВАННЯ КIМНАТИ ЖИТЛОВОГО ПРИМIЩЕННЯ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ БАГАТОРАЗОВОГО ВIДКРИВАННЯ КВАТИРОК ВПРОДОВЖ ДНЯ. ЗА ЯКИМ З ПОКАЗНИКIВ ОЦIНЮЄТЬСЯ ЕФЕКТИВНIСТЬ ПРОВIТРЮВАННЯ ЖИТЛОВИХ КIМНАТ?
 449. У ЛЮДИНИ, ЯКА ЗАЙШЛА З МОРОЗУ У ТЕПЛЕ ПРИМIЩЕННЯ, ПОЧЕРВОНIЛО ОБЛИЧЧЯ. ЯКИЙ ВИД АРТЕРIАЛЬНОЇ ГIПЕРЕМIЇ ВИНИК У НЕЇ?
 450. ХВОРИЙ 25-ТИ РОКIВ ГОТУЄТЬСЯ ДО ГЕМОТРАНСФУЗIЇ. ПРИ ВИЗНАЧЕННI ГРУПИ КРОВI РЕАКЦIЯ IЗОГЕМАГЛЮТИНАЦIЇ БУЛА ПОЗИТИВНОЮ ЗI СТАНДАРТНИМИ СИРОВАТКАМИ 0 (I) ТА А (II) ГРУП. ЯКА ГРУПА КРОВI У ПАЦIЄНТА?
 451. У ХВОРОГО ШЛУНКОВА КРОВОТЕЧА. В АНАЛIЗI КРОВI ЗНИЖЕННЯ ГЕМОГЛОБIНУ ТА ЕРИТРОЦИТIВ. ЯКИЙ ДОДАТКОВИЙ МЕТОД ОБСТЕЖЕННЯ НАЙБIЛЬШ IНФОРМАТИВНИЙ ДЛЯ ПIДТВЕРДЖЕННЯ ДIАГНОЗУ?
 452. У ПРИЙМАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ДОСТАВИЛИ ХВОРОГО З ПIДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ. ЯКЕ З ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ НАЙБIЛЬШ IНФОРМАТИВНЕ ДЛЯ ПIДТВЕРДЖЕННЯ ДIАГНОЗУ?
 453. В ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ СЕРЕД ПЕРСОНАЛУ ТРАПИВСЯ ВИПАДОК МЕНIНГIТУ. ЯКИЙ МАТЕРIАЛ ПЕРШОЧЕРГОВО ТРЕБА ВЗЯТИ У ПЕРСОНАЛУ I ДIТЕЙ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ МЕНIНГОКОКОВОГО НОСIЙСТВА ТА ХВОРИХ В IНКУБАЦIЙНОМУ ПЕРIОДI?
 454. ЛАБОРАНТ ПРОВОДИТЬ СУПРАВIТАЛЬНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ МАЗКIВ КРОВI. ЯКI КЛIТИНИ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ДАНИМ МЕТОДОМ ФАРБУВАННЯ?
 455. У ЛАБОРАТОРIЮ НА ДОСЛIДЖЕННЯ ДОСТАВЛЕНО ЕЯКУЛЯТ. МIКРОСКОПIЧНО: ПРИ ОГЛЯДI НАТИВНОГО ПРЕПАРАТУ ВСI СПЕРМАТОЗОЇДИ НЕРУХОМI. ЯКЕ ДОСЛIДЖЕННЯ ПОВИНЕН ЗРОБИТИ ЛАБОРАНТ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ НЕКРОСПЕРМIЇ?
 456. В АВТОМЕХАНIКIВ У ВИРОБНИЧОМУ ПРИМIЩЕННI НАПРИКIНЦI РОБОЧОГО ДНЯ З’ЯВИЛИСЬ СИМПТОМИ: ГОЛОВНИЙ БIЛЬ, НУДОТА, БЛЮВАННЯ, ШУМ У ВУХАХ. ЯКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЧИННИК ВИКЛИКАВ ВИРОБНИЧЕ ОТРУЄННЯ?
 457. ДО ЛIКАРЯ ЗВЕРНУЛАСЯ ЖIНКА ЗI СКАРГАМИ НА КРОВ’ЯНИСТI ВИДIЛЕННЯ IЗ СОСКА ПРИ НАТИСКАННI НА ГРУДНУ ЗАЛОЗУ. ЯКЕ ДОСЛIДЖЕННЯ НЕОБХIДНО ПРОВЕСТИ В ДАНОМУ ВИПАДКУ?
 458. ПРИ ЛАБОРАТОРНОМУ ДОСЛIДЖЕННI МОЛОКА ВСТАНОВЛЕНО: ГУСТИНА - 1,020, КИСЛОТНIСТЬ - 20OТ, ЖИРНIСТЬ - 2,5%, ПРОБА З РОЗЧИНОМ ЛЮГОЛЯ - ПОЗИТИВНА. ЯКI МЕТОДИ ФАЛЬСИФIКАЦIЇ МОЛОКА БУЛО ВИКОРИСТАНО?
 459. ДО МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦIЇ ЗВЕРНУЛАСЯ МАМА З ДIВЧИНКОЮ-ПIДЛIТКОМ ЗI СКАРГАМИ НА ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОГО ТА ФIЗИЧНОГО РОЗВИТКУ. МIКРОСКОПIЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ КЛIТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПОКАЗАЛО ВIДСУТНIСТЬ СТАТЕВОГО ХРОМАТИНУ. ЯКЕ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДIВЧИНКИ?
 460. У 20-РIЧНОГО НАРКОМАНА З’ЯВИЛИСЯ СКАРГИ НА СЛАБКIСТЬ, АРТРАЛГIЇ, НУДОТУ. ЧЕРЕЗ 5 ДНIВ ШКIРА ТА СКЛЕРИ СТАЛИ ЖОВТУШНИМИ, СЕЧА - ТЕМНА, КАЛ - СВIТЛИЙ, СПОСТЕРIГАЄТЬСЯ ЗБIЛЬШЕННЯ ПЕЧIНКИ: +2,0 СМ, СЕЛЕЗIНКИ: +1,0 СМ. В КРОВI: ЛЕЙКОЦИТИ - 3,5·109/Л, ЛIМФОЦИТИ - 45%, ЗАГАЛЬНИЙ БIЛIРУБIН 180 МКМОЛЬ/Л, АЛАТ- 72 ОД/Л, ПРОТРОМБIНОВИЙ IНДЕКС - 76%. МЕТОДОМ IФА В КРОВI ВИЯВЛЕНI: HBSAG, ANTI-HBCOR IGM. ВКАЖIТЬ ДIАГНОЗ:
 461. ПРИ КОНТРОЛI ЯКОСТI РОБОТИ БIОХIМIЧНОГО АНАЛIЗАТОРА ВИЯВЛЕНО ВIДХИЛЕННЯ ПОКАЗНИКIВ БIЛКОВИХ ФРАКЦIЙ У БIК ЗНИЖЕННЯ ПРИ ВСIХ ВИДАХ ВИМIРЮВАНЬ. ЯКИЙ ТИП ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК?
 462. ПРИ ОЦIНЦI СТРУКТУРИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГIЇ В УКРАЇНI БУЛО ВСТАНОВЛЕНО, ЩО 30% ПРИПАДАЄ НА ЦУКРОВИЙ ДIАБЕТ, 35% НА ДИФУЗНИЙ ЗОБ, 5% - НА ВУЗЛОВИЙ ЗОБ, 4% - НА ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ, 2% - НА ГIПОТИРЕОЗ, 1% - НА ТИРЕОЇДИТ, 13% - НА ОЖИРIННЯ, 10% - НА IНШI. ВИЗНАЧТЕ СТАТИСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР НАВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКIВ:
 463. ПРИ СКЛАДАННI РАЦIОНIВ ДЛЯ ЗДОРОВИХ ОСIБ ВАЖЛИВИМ Є СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ. ЯКI З ХАРЧОВИХ РЕЧОВИН ВИДIЛЯЮТЬ НАЙБIЛЬШЕ ЕНЕРГIЇ ПРИ РОЗЩЕПЛЕННI 1 ГРАМА?
 464. У ХВОРОГО ВИЯВИЛИ ЗАЛIЗОДЕФIЦИТНУ АНЕМIЮ. ДАНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЧАСТО Є ОДНИМ IЗ РАННIХ ПРОЯВIВ:
 465. ВIТАМIН K ВIДIГРАЄ ВАЖЛИВУ РОЛЬ У ФУНКЦIОНУВАННI СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ. ВIН Є КОФЕРМЕНТОМ ФЕРМЕНТIВ, ЯКI ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МОДИФIКАЦIЮ ФАКТОРIВ ЗГОРТАННЯ КРОВI ШЛЯХОМ ЇХ:
 466. ХВОРОМУ З ГРУПОЮ КРОВI АВ (IV) ПОТРIБНА ГЕМОТРАНСФУЗIЯ. ПРАВИЛЬНА ТАКТИКА ЛIКАРЯ ПРИ ПЕРЕЛИВАННI КРОВI:
 467. ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦI ПЕРСОНАЛУ В РАДIОЛОГIЧНIЙ ЛАБОРАТОРIЇ НЕОБХIДНО ЗАСТОСУВАТИ ПРИНЦИП ЗАХИСТУ ЕКРАНУВАННЯМ. З ЯКОГО МАТЕРIАЛУ ПОВИННI БУТИ ЗАХИСНI ЕКРАНИ?
 468. ВКАЖIТЬ, ЯКI З ПЕРЕРАХОВАНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЖНА ВIДНЕСТИ ДО СПОРАДИЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТI:
 469. У ЛАБОРАТОРIЮ СКЕРОВАНО КОНВЕРТ З ПIДОЗРIЛИМ ПОРОШКОМ, ЯКИЙ НЕОБХIДНО ДОСЛIДИТИ НА НАЯВНIСТЬ СПОР ЗБУДНИКА СИБIРКИ. ЯКИЙ МЕТОД ДОСЛIДЖЕННЯ ДАЄ МОЖЛИВIСТЬ ЯКНАЙШВИДШЕ ВИЯВИТИ МОЖЛИВОГО ЗБУДНИКА?
 470. ДО ДИТЯЧОЇ ПОЛIКЛIНIКИ ЗВЕРНУЛАСЯ МАТИ З ДИТИНОЮ З IМОВIРНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА КАШЛЮК. ЯКИЙ БIОМАТЕРIАЛ БЕРУТЬ ДЛЯ БАКТЕРIОЛОГIЧНОГО ДОСЛIДЖЕННЯ?
 471. ПРИ ПРОВЕДЕННI ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБIТ В АТМОСФЕРУ ЦЕХУ ВИДIЛЯЮТЬСЯ АЕРОЗОЛI, ЩО МIСТЯТЬ ОКСИДИ ЗАЛIЗА, МАРГАНЦЮ, ВУГЛЕЦЮ, ХРОМУ, КРЕМНIЮ. У ЗВАРЮВАЛЬНИКIВ ДIАГНОСТУЮТЬСЯ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (ХРОНIЧНI IНТОКСИКАЦIЇ). ЯКИЙ IЗ НАВЕДЕНИХ АЕРОЗОЛIВ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ ЦЬОГО СТАНУ?
 472. ПРИ ЦИТОХIМIЧНОМУ ДОСЛIДЖЕННI В ЕПIТЕЛIОЦИТАХ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ КУЛЯСТI ЕЛЕКТРОННО-ЩIЛЬНI МIХУРЦI, ОБМЕЖЕНI МЕМБРАНОЮ, МIСТЯТЬ КИСЛУ ФОСФАТАЗУ ТА IНШI ГIДРОЛIТИЧНI ФЕРМЕНТИ. ЯКI ЦЕ ОРГАНЕЛИ?
 473. З МЕТОЮ САНIТАРНО-БАКТЕРIОЛОГIЧНОГО КОНТРОЛЮ ДО ЛАБОРАТОРIЇ ДОСТАВЛЕНА ВОДА ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ. У ЯКОМУ ОБ’ЄМI ВОДИ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗАГАЛЬНЕ МIКРОБНЕ ЧИСЛО?
 474. ЛАБОРАНТ ПРИ ПIДРАХУНКУ ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ ФОРМУЛИ ВИЯВИВ КЛIТИНИ РОЗМIРОМ 10-12 МКМ, ЯДРА ЯКИХ СКЛАДАЮТЬСЯ З 2-5 СЕГМЕНТIВ, З’ЄДНАНИХ ХРОМАТИНОВОЮ НИТКОЮ; ЦИТОПЛАЗМА ЗАПОВНЕНА КРУГЛОЮ ОРАНЖЕВО-ЧЕРВОНОЮ ЗЕРНИСТIСТЮ, ЩО НАГАДУЄ КЕТОВУ IКРУ. ЯКI ЦЕ КЛIТИНИ?
 475. 5-РIЧНУ ДИТИНУ СКЕРОВАНО НА ВИЗНАЧЕННЯ РIВНЯ ГЛIКЕМIЇ. МАТИ ПОЦIКАВИЛАСЯ, ЯКОЮ ПОВИННА БУТИ НОРМА РIВНЯ ГЛЮКОЗИ КРОВI НАТЩЕ?
 476. ПРИ ОСВОЄННI НОВОЇ МЕТОДИКИ ЛАБОРАНТ ЗАУВАЖИВ ВIДХИЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ДОСЛIДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗРАЗКIВ У БIК ЗАНИЖЕННЯ, ТОБТО ОЗНАКИ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК. ЯКI ДIЇ НЕОБХIДНI ДЛЯ ЇХ УСУНЕННЯ?
 477. З МЕТОЮ ГIГIЄНIЧНОЇ ОЦIНКИ ОСВIТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМIЩЕНЬ ЛАБОРАНТУ НЕОБХIДНО ВИЗНАЧИТИ РIВЕНЬ ШТУЧНОГО ОСВIТЛЕННЯ. ЯКИМ ПРИЛАДОМ ПОВИНЕН СКОРИСТАТИСЬ ЛАБОРАНТ?
 478. ЖIНКА ОТРИМАЛА ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ НА ВАГIТНIСТЬ. В ОСНОВI ДАНОГО ТЕСТУ ЛЕЖИТЬ ВИЯВЛЕННЯ В СЕЧI ГОРМОНУ, ЯКИЙ ПРОДУКУЮТЬ СТРУКТУРИ ЗАРОДКУ. ВИЗНАЧТЕ ДАНИЙ ГОРМОН:
 479. ОДНИМ З МЕТОДIВ ЛIКУВАННЯ БЕЗПЛIДДЯ Є ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНЕ ЗАПЛIДНЕННЯ, ПРИ ЯКОМУ ПРОЦЕС ЗАПЛIДНЕННЯ ТА ДРОБЛЕННЯ РЕАЛIЗУЄТЬСЯ IN VITRO. ДЕ ВIДБУВАЮТЬСЯ ЦI ПРОЦЕСИ ЗА ФIЗIОЛОГIЧНИХ УМОВ?
 480. ПОЯВА У СЕЧI ЕРИТРОЦИТIВ (ГЕМАТУРIЯ) ТА БIЛКА (ПРОТЕЇНУРIЯ) СВIДЧИТЬ ПРО УРАЖЕННЯ ФIЛЬТРАЦIЙНОГО БАР’ЄРУ. ВИЗНАЧТЕ СТРУКТУРУ НИРКИ, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ У ФОРМУВАННI ДАНОГО БАР’ЄРУ:
 481. ЛАБОРАТОРНА ДIАГНОСТИКА IНФЕКЦIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕРЕДБАЧАЄ ВЗЯТТЯ БIОЛОГIЧНОГО МАТЕРIАЛУ ДЛЯ ДОСЛIДЖЕННЯ. ЯКИЙ МАТЕРIАЛ БЕРУТЬ ДЛЯ БАКТЕРIОЛОГIЧНОГО МЕТОДУ ДIАГНОСТИКИ ДИЗЕНТЕРIЇ?
 482. В ЛАБОРАТОРНIЙ ПРАКТИЦI ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТIВ ЧАСТО ВИКОРИСТОВУЮТЬ СПИРТ ЕТИЛОВИЙ. ЯКА ЙОГО КОНЦЕНТРАЦIЯ ПРОЯВЛЯЄ НАЙБIЛЬШ ВИРАЖЕНУ АНТИМIКРОБНУ ДIЮ?
 483. В БАКТЕРIОЛОГIЧНИХ ЛАБОРАТОРIЯХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ РIЗНI МЕТОДИ ЗАБАРВЛЕННЯ МIКРООРГАНIЗМIВ. З ЧИМ ПОВ’ЯЗАНА ДИФЕРЕНЦIАЦIЯ БАКТЕРIЙ НА ГРАМПОЗИТИВНI I ГРАМНЕГАТИВНI ПРИ ВИКОРИСТАННI МЕТОДА ГРАМА?
 484. В ХОДI ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ ЛАБОРАНТОВI БУЛО ДОРУЧЕНО ОЦIНИТИ ВIДТВОРЮВАНIСТЬ ВИМIРЮВАНЬ. ЯКЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВIДТВОРЮВАНОСТI ВИМIРЮВАНЬ Є ВIРНИМ?
 485. ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ КАРДIОМIОЦИТА НЕОБХIДНI IОНИ КАЛЬЦIЮ. ЯКI ОРГАНЕЛИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЙОГО ДЕПОНУВАННЯ?
 486. В ХОДI ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ ЛАБОРАНТОВI БУЛО ДОРУЧЕНО ОЦIНИТИ ПОХИБКУ ВИМIРЮВАННЯ. ЯКЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ ВИМIРЮВАННЯ Є ВIРНИМ?
 487. ПРИ ОПЕРАЦIЇ НА ЩИТОПОДIБНIЙ ЗАЛОЗI ПОМИЛКОВО БУЛИ ВИДАЛЕНI ПАРАЩИТОПОДIБНI ЗАЛОЗИ. РОЗВИНУЛАСЬ ТЕТАНIЯ. ОБМIН ЯКОГО БIОЕЛЕМЕНТА БУЛО ПОРУШЕНО?
 488.