Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр інноваційних технологій та компютерного тестування

Тест ::: 073 Менеджмент / Управління проектами

Розробники:
Дата генерації: 03.06.2022

  Тема :: Інформатика 1

 1. Що називають файлом
 2. Що вивчає інформатика
 3. Які з перерахованих послідовностей операцій є правильними
 4. Які з тверджень є вірними
 5. Для виділення абзацу тексту в ms word потрібно
 6. Текстові процесори призначені для
 7. При форматуванні сторінки у ms word можна змінити
 8. Для збереження новоствореного документу у ms word, необхідно
 9. Microsoft word можна завантажити
 10. Для збереження документа в ms word потрібно виконати такі дії
 11. При наборі тексту в редакторі word клавіша enter використовується для
 12. Для того, щоб у поточному документі ms word розпочати черговий розділ нової сторінки, необхідно
 13. За допомогою якого пункту меню ms word можна налаштувати параметри сторінки поточного документу
 14. Виділений блок тексту в редакторі word означає, що
 15. Форматування абзаців тексту документів word включає в себе такі операції
 16. Для того, щоб розбити комірку таблиці у ms word потрібно виконати наступні дії
 17. Команда масштаб меню вид у ms word призначена для
 18. Для чого існує режим відображеня недрукованих символів в ms word
 19. За допомогою якої команди можна захистити документ ms word від несанкціонованого доступу
 20. Як закрити вікно файла в ms word
 21. Які атрибути може мати файл
 22. За допомогою якої команди в MS WORD можна перевірити правопис у документі?
 23. За допомогою якої команди в MS WORD можна перевірити кількість слів і букв у документі?
 24. Як виділити увесь текст документа у MS WORD за допомогою клавіатури?
 25. Як підкреоити слово в тексті документу MS WORD?
 26. Як виділити один рядок тексту у документі MS WORD за допомогою клавіатури?
 27. В якому меню MS WORD знаходиться команда для створення стилю тексту документа?
 28. Які дії можна виконувати над стилями в MS WORD?
 29. Що таке автозаміна в MS WORD?
 30. Скасувати дію в ms word можна таким способом
 31. Що таке автотекст в ms word?
 32. З яких елементів складається таблиця в ms word?
 33. Вкажіть спосіб створення таблиць в ms word?
 34. За допомогою якої команди мs word можна перетворити текст у таблицю?
 35. За допомогою якої команди ms word можна вставити автотекст у документ?
 36. За допомогою якої команди ms word можна замалювати комірки таблиці кольором?
 37. За допомогою якої команди ms word можна вставити у текст діаграму для заданої таблиці?
 38. За допомогою якої команди ms word можна задати кількість рядків і стовпців у таблиці?
 39. За допомогою якої команди ms word можна в таблиці навести межі?
 40. За допомогою якої команди ms word можна створити колонки тексту?
 41. За допомогою якої команди ms word можна вставити рядок у таблицю?
 42. Як з таблиці ms word вилучити стовпець?
 43. Як побудувати геометричну фігуру в ms word?
 44. Як побудувати блок-схему в ms word?
 45. Як побудувати фігурні стрілки в ms word?
 46. Що таке поле в текстовому документі?
 47. Для чого використовують поля форми в ms word?
 48. Для чого використовують поля злиття в ms word?
 49. Які меню можна використовувати для об'єднання елементів таблиці в ms word?
 50. За допомогою якої команди в ms word можна вставити примітки до документа?
 51. За допомогою якої команди ms word можна вставити нумерацію сторінок?
 52. За допомогою якої команди ms word можна додати рядок в таблицю?
 53. За допомогою якої команди ms word можна додати стовпець в таблицю?
 54. Як можна видалити стовпець з таблиці в ms word?
 55. За допомогою меню вид в ms word можна виконати такі дії:
 56. Яке призначення рядка стану в ms word?
 57. Колонтитул в ms word - це...
 58. За допомогою якого пункту меню таблица можна здійснити обчислення в таблиці ms word?
 59. Який розмір таблиці в ms word встановлюється при створенні її за замовчуванням?
 60. За яких умов неможливо здійснити сортування таблиці в ms word?
 61. Вкажіть які клавіші можна використовувати для переходу до необхідної сторінки документа в ms word?
 62. У якій частині тексту не відбувається перевірки орфографії?
 63. Щоб зберегти текстовий файл в певному форматі необхідно задати:
 64. Розширенням текстового файлу є:
 65. Щоб відкрити файл в певному форматі, необхідно задати:
 66. Як можна викликати команду попередній перегляд в документі ms word?
 67. Режим попереднього перегляду в ms word використовується для:
 68. Режим попереднього перегляду в ms word використовується для:
 69. Які характеристики треба вводити при друкуванні документу?
 70. Для створення нового документу ms word за допомогою клавіатури треба натиснути:
 71. Список останніх 10-ти використаних документів в word знаходиться в пункті меню:
 72. Встановлення пароля на документ в word включена в пункт меню:
 73. Програму microsoft word можна відкрити такими способами:
 74. Для виділення абзацу тексту у ms word потрібно:
 75. Для того, щоб надрукувати документ word на принтері потрібно:
 76. Яка команда використовується для друку електронної таблицi?
 77. Для чого призначена вкладка "рамка" дiалогового вiкна "формат ячеек" у табличному процесорі excel?
 78. Для чого призначена вкладка "шрифт" дiалогового вiкна "формат ячеек" у табличному процесорі excel?
 79. Для відкриття документа в word використовується комбінація клавіш:
 80. Для чого призначена вкладка "оси" вікна майстра діаграм табличного процесора excel?
 81. Підпис даних на графіку excel, це:
 82. За допомогою якого пункту меню в ms excel можна вибрати відповідну панель інструментів?
 83. Вилучення таблиці з файлу access відбувається при виконанні:
 84. Як називаються комп’ютери підключені до мережі?
 85. Що таке комп’ютерна мережа?
 86. Які існують мережі за ступенем охоплення території і користувачів ?
 87. Яку мережу називають локальною?
 88. Яку мережу називають глобальною?
 89. Топологія загальна шина це та, в якій:
 90. Топологія зірка - це та, в якій:
 91. Призначення локальної мережі полягає в тому, що вона дозволяє
 92. Вкажіть з яких компонентів складається локальна мережа?
 93. Локальною обчислювальною мережею називається …
 94. Перерахуйте внутрішні можливості локальної обчислювальної мережі?
 95. Що називають протоколом у глобальних мережах?
 96. Що таке модем?
 97. Призначення модема?
 98. Що таке інтернет?
 99. Що таке робоча станція?
 100. Кому належить internet?
 101. У чому відмінність команд "переслати" ( forward ) і "відповісти" ( reply ) в поштових програмах?
 102. Чи може відкриття документа word, прикріпленого до листа, призвести до зараження вашого комп'ютера вірусами?
 103. Вкажіть коректно вказану адресу гіпертекстової сторінки
 104. Гіпертекст - це:
 105. Кільцева топологія це…
 106.